Stan Idaho gwarantuje przestrzegającym prawa obywatelom prawo noszenia broni w celu samoobrony, bez pytania o zgodę rządu

W Stanach Zjednoczonych przepisy prawa o broni palnej są naprawdę przeróżne w poszczególnych stanach. Właśnie przeczytałem wiadomość zza oceanu, że w stanie Idaho następuje zmiana prawa o możliwości noszenia broni bez licencji stanowej.

Jak rozumiem, dotychczas w Idaho było tak, że osoby, które mają ukończone 18 lat mogą nosić broń w ukryciu bez pozwolenie stanowego rządu ale jedynie poza miastami. Na terenie miast broń można nosić w ukryciu po uzyskaniu stosownej licencji stanowej gdy ma się poniżej 21  lat. Osoby ponad ten wiek od 2016 roku mają prawo nosić broń w miastach bez uzyskania licencji.

Senat stanu Idaho uchwalił właśnie ustawę, która miesiąc wcześniej została uchwalona przez stanową Izbę Reprezentantów,  zmieniającą zasady noszenia broni. Zgodnie z nowym prawem, które zostało teraz przekazane do podpisu Gubernatorowi stanu, przestrzegający prawa obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 lat będą mogli nosić broń w ukryciu, do samoobrony, bez konieczności uzyskiwania licencji.

System licencji ma być pozostawiony na wypadek, gdyby ktoś chciał uzyskać licencję na noszenie w ukryciu broni, w celu korzystania z zasady wzajemności w innym stanie.

Republikanie, którzy uchwalili ustawę są pewni, że mieszkańcy są odpowiedzialni i gotowi aby wziąć we własne ręce odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Gubernatorem stanu jest republikanin i jest nadzieja, że wbrew oczekiwaniom zwolenników kontroli broni, ustawa zostanie przez niego podpisana.

Podpisanie ustawy przez Gubernatora Idaho sprawi, że stan ten stanie się 17 stanem, w którym zostanie w pełni zagwarantowane konstytucyjne noszenie broni. Oznacza to prawo noszenia broni w ukryciu w celu samoobrony przez przestrzegających prawa obywateli, bez potrzeby uzyskiwania licencji (zgody stanowego rządu).

Już od 2016 r. w stanie Idaho nastąpiła istotna zmiana prawa o noszeniu broni. Poza miastami nożna nosić broń bez konieczności uzyskania licencji. Pomimo zupełnie liberalnego prawa nie wzrosła przestępczość. Nic się nie zmieniło. Np. w hrabstwie Nez Perce gdzie posiadaczy broni jest aż 59% mieszkańców, po wprowadzeniu prawa noszenia broni bez konieczności uzyskania licencji miejscowy szeryf nie odnotował jakiegokolwiek wzrostu przestępczości.

(źródło secondamendmentdaily.com guns.com spokesman.com)

Aby zrozumieć jak wielka przepaść jest pomiędzy światem wolnych ludzi, a światem rządzonym przez socjalistycznych, a może i już komunistycznych polityków, dwa zdania:

Pan Prezes zwrócił uwagę na czynniki kulturowe i na to, że nie jesteśmy gotowi.

To relacja z tego co naczelny socjalista Polski mówił o nas.

I jeszcze zdanie od jego wiernego ucznia chciałbym przypomnieć:

to jest filozofia, (…) Zresztą to jest odzwierciedlone w programie Prawa i Sprawiedliwości, (…) za bezpieczeństwo obywateli odpowiada Państwo. Nie sam obywatel za swoje bezpieczeństwo tylko Państwo (…)

Taki oto piękny kontrast oddaje co politycy republikańscy w Stanach Zjednoczonych myślą o obywatelach i co myśli polska skrajna lewica, zwana z nieznanego mi powodu prawicą, o swoich polskich poddanych.

Chcecie być traktowani niczym nierozumne i nieodpowiedzialne bydło niezdolne do samodzielnego decydowania o sobie i bez zgody pana niebezpieczne dla siebie innych, szczerze zachęcam do głosowania na PiS. Naprawdę warto głosować na tą partię socjalistyczną, gdy ktoś chce żyć w socjalizmie, czerpać pełnymi garściami zasiłki, mieć pomoc urzędników na każdym kroku swojego życia od urodzenia do starości.

Chcecie być traktowani jako odpowiedzialni obywatele, którym nikt niczego nie da, ale wszystko możesz zdobyć sam, nikt nie będzie ci przeszkadzał, przyłączcie się do partii Ruchu 11 Listopada, która jeden z najważniejszych swoich postulatów uczyniła prawo Polaków do posiadania i noszenia broni.

Jest jeszcze jedna opcja – bierność – to w istocie popierania prawicowej lewicy z PiS.

Taka mi dzisiaj przyszła do głowy myśl polityczna.