Petycja do prezesa PiS o implementację dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, w tego typu implementacji, żeby wolność była zachowana

We wpisie pt. J. Kaczyński o ACTA 2: “PiS dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana” – a dałoby radę dyrektywę o broni też w tego rodzaju sposób implementować? – napisałem, że złożę petycję do prezesa PiS. Petycja gotowa, oto jej treść, opublikowana również na stronie romb.org.pl:

 

Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes partii politycznej

Prawo i Sprawiedliwość

 

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM

 

         Składam do Pana petycję w interesie publicznym aby rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość zdecydowała o implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, w tego typu implementacji, żeby wolność była zachowana.

 

uzasadnienie

         Naturalne dla każdego człowieka prawo do broni to element wolności obywatelskiej. Wprawdzie w polskim systemie prawa to prawo zostało zdegradowane do przywileju nadawanego częstokroć w oparciu o uznanie urzędnika, ale jest to pozostałość komunistycznego czy socjalistycznego systemu rządów, który przez dziesięciolecia obowiązywał w Polsce. Komuniści do tego stopnia tępili posiadanie broni przez Polaków, że za jej posiadanie przewidzieli karę śmierci i skazywali za korzystanie z tego prawa polskich bohaterów.

         To, że prawo do broni jest naturalnym prawem każdego wolnego człowieka, a nie żaden urzędowy przywilej, jest oczywiste. Np. w systemie wartości naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Jest to łatwe do udowodnienia. Otóż w Karcie Praw Stanów Zjednoczonych (United States Bill of Rights) czyli pierwszych dziesięciu poprawkach do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zagwarantowano podstawowe swobody i wolności obywatelskie, w tym prawo do wolności słowa i wyznania (pierwsza poprawka), prawo do posiadania i noszenia broni (druga poprawka).

Moim zdaniem to naprawdę solidny dowód na to, że sprawa dostępu do broni jest elementem ludzkiej wolności skoro jest to druga poprawka zaraz po tej, która gwarantuje wolność słowa i wyznania. Do dzisiaj Amerykanie nie mają co do tego wątpliwości – dowód z 29 marca 2019 r. – Roger T. Benitez sędzia federalny USA w Kalifornii wydając wyrok (United States District Court Southern District of California Case No.: 3:17cv1017-BEN (JLB)) w sprawie magazynków do broni palnej zaczął uzasadnienie wyroku od twierdzenia, że wolność i wolność indywidualna nie są przestarzałymi koncepcjami (Individual liberty and freedom are not outmoded concepts). Złączył prawo do broni z wolnością i mówi, że tak jest od dawna.

W maju 2017 r. min. za sprawą komisarz Elżbiety Bieńkowskiej przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, która wprowadza drakońskie regulacje w zakresie posiadania broni przez przestrzegających prawa obywateli. Dyrektywa nie została jeszcze implementowana do polskiego porządku prawnego. Pierwsza próba implementacji spotkała się ze stanowczym społecznym sprzeciwem Polaków, w konsekwencji czego minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński polecił zaniechanie tego typu implementacji. Implementacja wkrótce musi jednak nastąpić – MSWiA deklaruje, że prowadzi stosowne prace, treści tych prac niestety nie ujawnia.

W sobotę 30 marca 2019 r. Pan prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił w Gdańsku podczas regionalnej konwencji partii, że PiS dokona takiej implementacji dyrektywy UE o prawie autorskim, że wolność w Internecie będzie zachowana. Pan Prezes PiS mówił, że ostatnio poza Polską, w Parlamencie Europejskim zapadła decyzja, która “w wolność godzi, a przynajmniej może godzić”. “W tę wolność dzisiaj tak bardzo cenioną przez wszystkie pokolenia, a w szczególności przez młodsze pokolenie”.

Pan prezes PiS powiedział wreszcie, że “PiS dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana”.

W dzisiejszym świecie, gdzie wolność się cofa, Polska ma być wyspą wolności. Ma tak być, jak Pan zadeklarował dzięki Polakom i dzięki PiS. Wolność w skali globalnej jeszcze nie zwyciężyła, to długa droga, trzeba pamiętać, że wolność nigdy nie jest na zawsze, że są na świecie przeciwnicy i wrogowie wolności, że ci przeciwnicy i wrogowie bardzo często o wolności mówią, a nawet często o niej krzyczą, a wolność musi być praktyczna a nie tylko wypowiedziana. Ludzie często mają usta pełne frazesów o wolności, a unijne dyrektywy tak trzeba implementować, żeby było jak najwięcej tej wolności. Ten cały akapit to jedynie powtórzenie słów Pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Z uwagi na fakt, że możliwość posiadania broni to także element wolności, tak cenionej przez wszystkich Polaków, składam do Pana petycję aby rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość zdecydowała o implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, w tego typu implementacji, żeby wolność była zachowana.

Andrzej Turczyn

andrzej@turczyn.pl

tel. 502 525 535

prezes stowarzyszeń

Ruch Obywatelski Miłośników Broni

Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”

31 marca 2019 r.

Pozostaje tylko doręczyć petycję do pana prezesa. Będę próbował, może jakoś się uda.

Gdym nie tylko ja taką petycję napisał, gdybym nie tylko ja próbował ją dostarczyć, jestem pewny, że byłoby łatwiej.

Zachęcam wszystkich was do działania w tej sprawie.

Tu petycja w formacje pdf:

Download (PDF, 156KB)

Gdyby ktoś chciał wykorzystać tekst, petycja w pliku tekstowym:

Download (DOC, 49KB)