National Rifle Association of America – w walce o prawa obywatelskie

Czym jest National Rifle Association ?

National Rifle Association of America (NRA) zostało założone w 1871r. przez dwóch weteranów wojny secesyjnej walczących w tej wojnie po stronie Unii, płk. William-a C. Church-a i gen. George-a Wingate-a. Obaj panowie byli wysoce zdegustowani umiejętnościami strzeleckimi żołnierzy Północy. Oficjalne dane podają, że strzelcy Unii musieli oddać przeciętnie 1000 strzałów aby trafić jednego żołnierza Konfederacji. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia było promowanie i wspieranie strzelectwa karabinowego opartego na naukowych podstawach. Pierwszym prezesem NRA został generał wojny secesyjnej Ambrose Burnside.  Ważnym faktem w historii NRA było stworzenie, przy finansowym udziale stanu Nowy Jork, pierwszej strzelnicy karabinowej zwanej Creedmoor. Pierwsze cykliczne zawody strzeleckie w USA odbywały się właśnie na tej strzelnicy. 

Historia NRA obfituje w wiele zwrotów akcji, często powiązanych z dramatycznymi wydarzeniami jak choćby zamach na prezydenta J.F. Keneddy’ego. Obecnie NRA liczy ponad 5 milionów członków, a jego działalność wykracza daleko poza trening technicznych umiejętności strzelania. W USA praktycznie każdy polityk musi mieć wyrobione zdanie na temat funkcjonowania broni palnej w przestrzeni publicznej jak również musi bardzo poważnie liczyć się z głosem uzbrojonej części społeczeństwa. Efektem tego jest wysoki polityczny status NRA, który to status organizacja wykorzystuje do walki o prawa obywatelskie zarówno na poziomie stanowym jak i federalnym. 

Na stronie home.nra.org można zapoznać się z bardzo szerokim spektrum działalności stowarzyszenia. Poza podstawową działalnością związaną z obrona praw obywatelskich wynikających z Drugiej Poprawki, NRA prowadzi między innymi kursy bezpiecznego posługiwania się bronią, a także akcje edukacyjne dotyczące broni palnej dla dzieci i młodzieży.

Jak wstąpić do NRA ?

Na wstępie należy obalić mit, że członkiem NRA może zostać tylko obywatel amerykański. Polacy mogą śmiało wstępować w szeregi stowarzyszenia na takich samych prawach jak ich koledzy zza oceanu. Dołączenie do członków NRA jest, wbrew pozorom, niezwykle proste.

Wystarczy wejść na stronę membership.nra.org/Join/Annuals i wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie plan członkowski. W przypadku wyboru planu 5-cio letniego roczny koszt członkostwa jest najniższy. Można też rozważyć członkostwo dożywotnie, kosztuje ono 1500 USD, kwota ta może być rozłożona na 60 rat.

Następnie należy wybrać  firmowy upominek (można też z niego zrezygnować) oraz wybrać prenumeratę branżowych czasopism (to też nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku zdecydowania się na prenumeratę jest to dodatkowo płatne). Potem pozostaje wprowadzenie danych kontaktowych oraz wybór formy płatności, preferowana jest płatność przy użyciu karty kredytowej. Po zatwierdzeniu formy płatności w przeciągu kilku do kilkunastu minut otrzymujemy sms z informacją że nasza karta kredytowa odchudziła się o odpowiednią sumę (koszt 5-cio letniego członkostwa z subskrypcją jednego czasopisma w formie elektronicznej to ok. 800 PLN).

W tym momencie stajemy się pełnoprawnym członkiem NRA

Na skrzynkę pocztową zaczynają spływać maile z najważniejszymi informacjami dotyczącymi członkostwa łącznie z nadanym numerem NRA ID. W przeciągu 4-6 tygodni przysłane zostają „twarde” materiały czyli plastikowa karta członkowska, formularze kontaktowe, naklejki oraz wybrany upominek.

Będąc członkiem NRA uzyskuje się pełny dostęp do ich bazy wiedzy obejmującej m.in. kilkanaście tematycznych newsletterów. Oczywiście dla członka zagranicznego duża część treści zawartych na stronach stowarzyszenia może być nieco egzotyczna, warto jednak zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami będącymi rdzeniem działalności stowarzyszenia (m.in. NRA-ILA) a także z szeroką gamą specjalnych ofert dla członków. W dobie handlu globalnego może się okazać, że członkostwo w NRA ma więcej jasnych stron niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

A co ja z tego będę miał?

Na to pytanie każdy, komu leżą na sercu kwestie związane z dostępem praworządnych obywateli do broni palnej musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. Oczywiście nie można oczekiwać, że członkostwo w NRA łączy się z jakimiś konkretnymi materialnymi profitami. W tym wypadku liczy się przede wszystkim organizowanie obywateli wokół pewnej idei, której ucieleśnieniem jest właśnie NRA czy na przykład jego polski odpowiednik czyli ROMB.

Niestety nie można oczekiwać efektów gdy generuje się tylko darmowe narzekanie i krytykę wszelkich aktywności wychodzących poza utarty społecznie kanon, a taką niewątpliwie aktywnością jest w Polsce promowanie dostępu obywateli do broni palnej w celu ochrony siebie, swoich najbliższych i swojego mienia.

Będąc członkiem organizacji pro-strzeleckiej, niezależnie od jej rodowodu, zyskuje się poczucie przynależności do sprawy w którą się wierzy. Jest to coś znacznie większego niż anonimowe wpisy na internetowych forach tematycznych czy rozmowy z kolegami na strzelnicy. Poświęcanie części zarobionych pieniędzy, a zatem części swojego wysiłku, na cele prospołeczne stawia członków takich organizacji  w pozycji uprzywilejowane podczas dyskusji o podstawowych prawach obywatelskich i daje przedstawicielom stowarzyszeń skupiających miłośników broni palnej legitymację do występowania w ich imieniu podczas prac legislacyjnych czy debat dotyczących funkcjonowania broni palnej w przestrzeni społecznej.        

No ale NRA działa w USA, a nie w Polsce…

Galopująca globalizacja sprawia, że organizacje społeczne o dużym potencjale zaczynają szukać nowych przestrzeni do prowadzenia swojej działalności.  NRA jest w chwili obecnej organizacją działającą ponadnarodowo, a na stopień zainteresowania stowarzyszenia sprawami broni palnej w danym kraju ma wpływ przede wszystkim liczebność członków danej narodowości w jego szeregach. 

Potwierdzeniem tego, że sprawy zagraniczne nie są przez stowarzyszenie ignorowane niech będą słowa prezesa NRA, płk. Oliver-a L. North-a : “Law-abiding citizens worldwide need organizations like the NRA to defend their rights to legally keep and use firearms: experience has shown that if these rights are weakened in a single country, they are weakened everywhere – and for good”.

Wstąp do ROMB !

Dla osób którym członkostwo w amerykańskim stowarzyszeniu pro-strzeleckim wydaje się krokiem nazbyt odważnym pozostaje Ruch Obywatelski Miłośników Broni (romb.org.pl).

Należy pamiętać, że miarą potencjału każdego ruchu społecznego jest przede wszystkim ilość i zaangażowanie jego członków. Osoby zaangażowane we wszelkiego rodzaju aktywności związane z bronią palną, będące z reguły osobami społecznie uświadomionymi, widzą potrzeby zmian w otaczającej nas strzeleckiej rzeczywistości. Każdy może mieć wpływ na te zmiany dając odpowiednią legitymację społeczną kompetentnym reprezentantom.

Amerykanie są społeczeństwem z największym na świecie doświadczeniem w dziedzinie posiadania broni palnej przez obywateli. Ich receptą na utrzymanie obywatelskiej wolności jest między innymi walka o prawo do posiadania i noszenia broni, walka ta  jest obecnie wyjątkowo zaciekła.  Polacy którzy wyrażają pogląd, że sojusz cywilizacyjny z USA jest sprawą naturalną i jako społeczeństwo powinniśmy do takiego sojuszu dążyć, nie powinni się wahać i wyrazić swoje poparcie dla amerykańskiej sprawy poprzez wstępowanie do organizacji pro-strzeleckich. Wynik politycznej potyczki dotyczącej broni palnej w USA będzie miał ogólnoświatowy wydźwięk. Przegrana może oznaczać odebranie praworządnym obywatelom kolejnej cząstki wolności także w Polsce, a tego nikt posiadający choć trochę oleju w głowie i chociaż krztę patriotyzmu w sercu chyba by nie chciał.

Maciej Rozwadowski