Dlaczego Polska i USA powinny trzymać się razem?

Dwa lata temu podczas wizyty w Polsce Prezydent Donald Trump powiedział:

Po obu stronach Atlantyku nasi obywatele mierzą się z niebezpieczeństwem, z którym możemy sobie w pełni poradzić. Tym zagrożeniem, dla niektórych niewidocznym, ale dla Polaków znajomym, jest stały rozrost rządowej biurokracji, która pozbawia ludzi woli działania i bogactwa. Zachód osiągnął wielki sukces nie dzięki biurokracji i regulacjom, ale dlatego, że ludzie mieli możliwość podążania za swoimi marzeniami i realizowania swoich dążeń (…) W sercu naszego życia stawiamy wiarę i rodzinę, a nie władzę i biurokrację.

#1 Wolność to nasze wspólne dziedzictwo!

„Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia”. – fragment Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych

Polacy od setek lat szczycą się umiłowaniem wolności. Jesteśmy znani na całym świecie z niezłomnej walki o wolność pomimo często beznadziejnych okoliczności. To samo cechuje Amerykanów, którzy zapragnęli wolności i stanęli do walki o niepodległość (1775) w sytuacji po ludzku beznadziejnej. Do dzisiaj kolejne pokolenia Amerykanów wychowują się ze świadomością, że wolność ma wysoką cenę. Dumnie nazywają swój kraj:Ziemia wolnych, bo odważnych” (Land of the free and the home of the brave). Amerykanie corocznie wspominają Polaków, którzy stanęli razem z nimi do walki o ich wolność – Kościuszko i Pułaski to tylko najbardziej znani nasi wspólni bohaterowie.

#2 Sojusz z Ameryką zbudowaną na biblijnych fundamentach jest dla nas jedyną drogą do zachowania wolności, niepodległości i chrześcijańskiego dziedzictwa.

Oba nasze narody kochają wolność, bo wiedzą, że pochodzi ona od Boga. Amerykanie są świadomi, że to Bóg daje powodzenie, szczęście, dobrobyt i spełnienie marzeń. Dewiza „W Bogu pokładamy nadzieję” (In God we trust) towarzyszy im na każdym kroku. Nasi przodkowie pod Grunwaldem, Moskwą, Wiedniem czy Warszawą w 1920 roku pamiętali, że to Bóg daje zwycięstwo. Dzisiaj narasta tendencja, szczególnie w Europie, by wyrzucić Boga i Biblię z przestrzeni publicznej. Polacy i Amerykanie, łącząc siły, mogą zatrzymać ten trend. Na własnej skórze doświadczyliśmy już świata bez Boga zarówno w wersji niemieckiego nazizmu, jak i rosyjskiego komunizmu. Dzisiaj dla przyszłości Polski kluczowym jest wybór właściwych wzorców i sojuszy cywilizacyjnych. Grozi nam z jednej strony dominacja ateistycznej Unii Europejskiej, a z drugiej totalitarnych, komunistycznych Chin i Rosji.

#3 Bez Polski USA stracą Europę jako swojego sojusznika.

„Określiłbym Polskę jako drugiego po Brytyjczykach, najważniejszego sojusznika USA.” – Nile Gardiner z Heritage Foundation w Waszyngtonie

Ameryka ze względu na ekspansję komunistycznych Chin jest coraz bardziej osamotniona w świecie. Niemcy pod rządami Merkel na wzór Hitlera budują „zjednoczoną Europę” i chcą wyprzeć z niej Stany Zjednoczone. W tej części Europy Ameryka nie ma lepszego sojusznika niż Polska, gdzie prawie 80% obywateli ma pozytywne nastawienie do USA. („Future of Europe”, Komisja Europejska, 2017)

Po okupacji komunistycznej Rosji zostało w naszym państwie i społeczeństwie wiele reliktów socjalizmu. Są one w naszej mentalności, naszym systemie prawnym, naszej konstytucji, urzędach i zwyczajach. Jak słusznie zauważył Prezydent Donald Trump, socjalistyczna biurokracja „pozbawia ludzi woli działania i bogactwa”. Wiele milionów Polaków przemierzyło ocean, by dotrzeć do krainy wolności, gdzie nie z łaski rządu czy urzędnika, ale poprzez własną determinację i błogosławieństwo Boga człowiek osiąga szczęście i dobrobyt. Dzisiaj Prezydent Trump po raz kolejny oferuje Polakom zacieśnienie naszej przyjaźni. Mamy więc niepowtarzalną w historii szansę, by nie tylko z tęsknotą spoglądać na Amerykę jako na krainę wolności, ale by korzystając z jej inspiracji i pomocy, zbudować takie państwo nad Wisłą! Make Poland Great Again! Keep America Great! Niech Bóg błogosławi Polskę i Amerykę!

Nie myśl, że to, co robisz, jest bez znaczenia. Potęga Ameryki zaczęła się od tego, że prości farmerzy uwierzyli, że mogą zmienić historię! #WybierzWolność i dołącz do akcji Telewizji Idź Pod Prąd #PolandStandsWithUSA

To wiadomość i ulotka przygotowana przez telewizję internetową idź pod prąd, więcej znajdziecie na stronie idzpodprad.pl.

Od siebie dodam jeszcze jeden argument, który uznaję za niezwykle ważny. Polacy powinni trzymać się Ameryki o ile chcą wolności prawdziwej, a nie tylko tej zapisanej w ustawach.

Ameryka to jedyne państwo na świecie gdzie prawo do broni jest zapisane w Konstytucji, w Drugiej Poprawce. Ameryka to jedyne państwo na świecie, gdzie ogromna większość ludzi nie ma wątpliwości, że prawo to nie pochodzi od ludzi, a jest naturalne dla człowiek i zostało nadane człowiekowi przez Stwórcę. Ameryka to jedyne państwo na świecie gdzie prawo do broni jest traktowane za najważniejsze z ludzkich naturalnych praw, bo dzięki temu prawu istnieją inne, oni mówią, że prawo do broni stoi na straży innych praw. Ameryka to państwo, gdzie rządy wciąż rozumieją to, że uzbrojeni przestrzegający prawa obywatele nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego.

Ameryka jest pod tym względem wzorem cywilizacyjnym, którego nie doścignie żadne państwo, a już z całą pewnością nie komunistyczne Chiny, autorytarna Rosja, czy zbiurokratyzowana a więc powoli totalitarna Unia Europejska czyli Niemcy, które oferują nam swoją współpracę. Moim zdaniem po prostu nierozumny jest ten, kto tego nie chce zrozumieć i stręczy nam Chiny, UE, Niemcy, a obrzydza Amerykę.

Dziękuję za uwagę.