Ogłaszam dobrą wiadomość: pierwszy sekretarz MSWiA Jarosław Zieliński nie nadzoruje już Policji

2019-09-05 18:59 (PAP) MSWiA: Minister Kamiński będzie nadzorował policję; do tej pory nadzór nad tą formacją sprawował wiceminister Zieliński (opis)

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński nie nadzoruje już działalności policji. Nadzór nad tą instytucją przejął szef resortu Mariusz Kamiński – wynika z czwartkowej decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie “zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Decyzję ministra Mariusza Kamińskiego opublikowano w czwartek po południu w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dokumencie wymieniono nowe obowiązki wszystkich wiceministrów SWiA, a także ministra Mariusza Kamińskiego. Z dokumentu wynika, że wiceminister Jarosław Zieliński traci część swoich kompetencji i nie będzie już nadzorował policji. Zajmie się tym bezpośrednio minister Mariusz Kamiński. Jarosław Zieliński nie będzie też nadzorował Straży Granicznej ani Służby Ochrony Państwa.

W dokumencie czytamy m.in, że minister “prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń”, a także “prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra: a) Komendanta Głównego Policji, b) Komendanta Głównego Straży Granicznej, c) Komendanta Służby Ochrony Państwa” oraz “prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad realizacją zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego; 14) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku podległości wobec Ministra Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy i kontroli ruchu granicznego”

Z kolei Jarosław Zieliński m.in. “prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną”.

W jego kompetencjach pozostały również sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym oraz np. nadawanie i wręczanie sztandarów jednostkom straży pożarnej. “Sekretarz stanu Jarosław Zieliński (…) prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego oraz ochrony ludności i infrastruktury krytycznej; prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania tych skutków” – czytamy w decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

“Wraz z powołaniem na stanowisko ministra Mariusza Kamińskiego oraz nowego podsekretarza stanu Błażeja Pobożego, nastąpiła zmiana zakresu zadań poszczególnych sekretarzy i podsekretarzy stanu” – poinformowało w czwartek MSWiA.

“Informujemy, że wraz z powołaniem na stanowisko ministra Mariusza Kamińskiego oraz nowego podsekretarza stanu Błażeja Pobożego, nastąpiła zmiana zakresu zadań poszczególnych sekretarzy i podsekretarzy stanu” – przekazał w czwartek wydział prasowy MSWiA.

Jak przekazało MSWiA nowy podział zakresu obowiązków wynika ze zmian personalnych, które dokonały się w resorcie. “Tego typu zmiany są standardową procedurą towarzyszącą powołaniu nowego ministra lub wiceministra. Zmiany te reguluje Decyzja nr 48 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji” – przekazało MSWiA.(PAP)

Pana pierwszego sekretarza w MSWiA Jarosława Zielińskiego na tym blogu znają wszyscy. Zasłynął on ponad innych sekretarzy i rządowych kacyków swoją mową sejmową z września 2017 roku. Podczas tego pamiętnego przemówienia pierwszy sekretarz Jarosław Zieliński ogłosił nam wszystkim coś, po czym wszyscyśmy się przerazili:

 

(…) za bezpieczeństwo obywateli odpowiada Państwo. Nie sam obywatel za swoje bezpieczeństwo tylko Państwo i stosowne służby, które to Państwo – Służby Państwowe, które to państwo powołuje.

Każdy kto ma odrobinę rozumu w głowie musiał się popukać w głowę, gdy usłyszał, że sam nie ma dbać o swoje bezpieczeństwo, bo o wszystko zatroszczą się nadzorowane przez pana Zielińskiego służby. Od tamtego czasu zdarzało mi się kilka razy wspominać o panu Zielińskim i pokazywać jak bardzo nie ma pojęcia o czym mówił.

Na szczęście dla nas i dla Polskiej Policji coś przeminęło, coś się skończyło. Z radością zawiadamiam, że pan pierwszy sekretarz w MSWiA Jarosław Zieliński przestał nadzorować Policję. Pan Zieliński znał się na nadzorowaniu jak mało kto, ale mówię wam dobrze się stało, że już nie będzie pan Zieliński zajmował się Policją.

Teraz nadzorowaniem policji zajmie się minister Kamiński. Nie wiem co pan Kamiński myśli o posiadaniu broni przez przestrzegających prawa obywateli, ale wiem, że dzielni policjanci z Komendy Głównej Policji nie będą mu mówili co ma myśleć. Ten facet sam myśli. Przeczuwam, że KGP czeka małe trzęsienie ziemi.

Gdyby ktoś wiedział co pan minister Kamiński ma nam do powiedzenia w sprawie dostępu przestrzegających prawa obywateli do broni palnej i do amunicji, proszę aby się z nami tą wiedzą podzielił. To ważne, tym się interesujemy i o tym niestety nic nie wiemy. Pan Kamiński mało medialnie się udziela, niewiele publicznie mówi. Niestety, bo fajnie by było go zapytać co myśli o dostępie Polaków do broni i amunicji. Mi pewnie nie odpowie, ale gdyby się komuś zdarzyło mieć okazję zapytać, bardzo o to proszę.

Ze swojej strony posłałem do MSWiA i do rzecznika prasowego MSWiA następujące pytanie:

Dzień dobry

Prowadzę od wielu lat poczytnego bloga poświęconego tematyce dostępu do broni palnej dla przestrzegających prawa obywateli. Dostęp do broni palnej reguluje ustawa o broni i amunicji, a organami wydającymi pozwolenia na broń są komendanci wojewódzcy policji.

Z uwagi na to, że pan minister Mariusz Kamiński będzie teraz, w miejsce pana Zielińskiego, osobiście nadzorował działania Policji, czytelnicy bloga są zainteresowani poznaniem poglądów pana ministra na temat dostępu przestrzegających prawa obywateli do broni palnej.

Czy możliwe jest udzielenie informacji o poglądach pana ministra w tej sprawie? Niestety nie mogę nigdzie odszukać co na ten temat mówił pan minister podczas swojej działalności publicznej.

Dodatkowo zapytuję czy pan minister mógłby zaprezentować swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o broni i amunicji, która znajduje się w Sejmie od 2016 roku – druk sejmowy 1692.

Andrzej Turczyn

tel. 502 525 535

www.trybun.org.pl

 

Myślicie, że ktoś odpowie? 🙂