Dającym broń w użyczenie może być posiadacz pozwolenia na broń nie tylko w celu sportowym i łowieckim

O użyczeniu broni pisałem na blogu wiele razy. Temat wzbudza nieustanne zainteresowanie. Ważna to rzecz mieć pewność, że działa się zgodnie z prawem, gdy mamy do czynienia ze źle napisaną ustawą.

Dzisiaj jeszcze jedna sprawa, która już rozwiewa wszelkie wątpliwości. Po ostatnim wpisie pt. KGP: jest prawnie dopuszczalne tzw. “krzyżowe” użyczanie broni palnej pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń w celu łowieckim lub sportowym, nie było jasne stanowisko KGP co do tego kto może być dającym broń do używania.

Moje stanowisko było takie, że dającym do używania broń może być każdy posiadacz pozwolenia na broń, także ten kto posiada broń w innym celu niż łowiecki i sportowy. KGP niestety nie zajmowało w tej sprawie stanowiska, aż do 11 września 2019 r., gdy na pytanie obywatela udzielono odpowiedzi jednoznacznej:

Download (PDF, 383KB)

Ze słów jak poniżej wynika, że może być bezpieczny każdy kto posiadając pozwolenie na  broń do celów sportowych weźmie do używania broń, która mieści się w tym pozwoleniu (art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o broni i amunicji).

Analiza przepisów ustawy o broni i amunicji prowadzi do wniosku, że może być to niemal każda broń. Wyjątki dotyczą broni myśliwskiej kombinowanej, broni alarmowej (która jest na pozwolenie), gazowej oraz broni w kalibrze ponad 12 mm, którą można posiadać na pozwolenie myśliwskie.

Moim zdaniem wreszcie jest tak jak powinno być, w ramach postkomuszej obowiązującej ustawy.