31 października – Święto Reformacji – przydałaby się w Polsce druga reformacja

31 października na całym świecie obchodzone jest Święto Reformacji na pamiątkę ogłoszenia w 1517 r. przez Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez. Sprzeciwił się w nich m.in. handlowi odpustami przez katolickim duchownych. Lutra otrzeźwił werset z list Pawła do Rzymian (1,17):

Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary,a zgodnie ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Augustiański mnich Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze 31 października 1517 r. wywiesił na drzwiach kościoła zamkowego w tym mieście 95 tez przeciwko odpustom. To wydarzenie uznawane jest za początek reformacji, która stała się początkiem końca katolickiego monopolu na prawdę. Monopolu wymuszanego ogniem i mieczem.

Ponieważ Luter nie chciał zrezygnować z głoszonych przez siebie tez, papież nałożył na niego ekskomunikę. Marcin Luter chciał przypomnieć kościołowi katolickiemu o łasce Boga i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte.

Przesłanie reformacji streszcza się w krótkich zasadach: tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem (Solus Christus) nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem; tylko z Bożej łaski (Sola gratia) przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony (Sola fide); tylko Biblia jest źródłem wiedzy o Bogu i Jego prawach (Sola scriptura).

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa, wskazała na indywidualną relację człowieka z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że usprawiedliwienie przed Bogiem jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać uczynkami, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Usprawiedliwienie za darmo jakie Bóg oferuje człowiekowi wyrywa człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwala w każdym kto z tej oferty skorzysta siłę do służenia Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną całego świata, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie, a później na całym świecie. Ludzie wychodzący z mroków zabobonu zaczęli otwierać oczy i widzieć świat w kolorach.

Powyższy fragment wpisu na podstawie depeszy PAP. Nie dało się w całości tu wstawić, więc przerobiłem na swoje.

Polsce potrzebna jest druga reformacja. Pierwszą Polska przegrała. Katolicyzm wciąż ma rząd dusz Polaków, a efektem tej działalność jest upadek Narodu. Naród unurzany w socjalizmie, nietolerancji, braku praw naturalnych, jest upadły. Nie mam co do tego wątpliwości.

Można oczywiście pisać jak to wspaniałym Narodem jesteśmy i rzeczywiście są w naszej najnowszej historii przebłyski dawnej świetności. Niestety dzisiejszy stan państwa to obraz upadku. Czy ktoś ma wątpliwości?

Kto odpowiada za upadek zasad Polaków? Odpowiedź jest naprawdę prosta – ten kto ma klucz do duchowej warstwy Narodu. Niestety dzisiaj to wciąż kościół katolicki.

W Polsce potrzebna jest druga reformacja, powrót do zasad fundamentalnych (sola…), które oderwą Naród od zdemoralizowanych ludzi uzurpujących sobie rolę pośrednika pomiędzy człowiekiem, a Stwórcą.

Moim zdaniem tylko naród, którego członkowie mają każdy z osobna w ręku podręcznik zasad moralnych, uczciwego życia, praw naturalnych (Sola scriptura) i osobistą relację z twórcą i nauczycielem tych zasad (Solus Christus), mogą stworzyć Naród Wielki, nieupadły.

Wiem, że boli to co piszę i wywołać może złość niektórych. Niestety nic na to nie poradzę. Lepsza szorstka prawda niż życie w miłej obłudzie.

Dla tych, którzy tu przychodzą, bo piszę o broni. Myślicie, że nasze prawo dotyczące broni, milczenie tzw. elit o tym, że prawo do broni to nadane człowiekowi przez Stwórcę prawo naturalne, nie ma związku na katolicką nauką społeczną, a amerykańska Druga Poprawka nie pozostaje w związku, że tam ludzie, którzy wyrzekli się mrocznego rzymskiego kościoła budowali Amerykę? Zachęcam do szukania na to pytanie odpowiedzi. Moim zdaniem bardzo ciekawe wnioski się nasuwają.

 

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.