31 października – Święto Reformacji – przydałaby się w Polsce druga reformacja

31 października na całym świecie obchodzone jest Święto Reformacji na pamiątkę ogłoszenia w 1517 r. przez Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez. Sprzeciwił się w nich m.in. handlowi odpustami przez katolickim duchownych. Lutra otrzeźwił werset z list Pawła do Rzymian (1,17):

Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary,a zgodnie ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Augustiański mnich Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze 31 października 1517 r. wywiesił na drzwiach kościoła zamkowego w tym mieście 95 tez przeciwko odpustom. To wydarzenie uznawane jest za początek reformacji, która stała się początkiem końca katolickiego monopolu na prawdę. Monopolu wymuszanego ogniem i mieczem.

Ponieważ Luter nie chciał zrezygnować z głoszonych przez siebie tez, papież nałożył na niego ekskomunikę. Marcin Luter chciał przypomnieć kościołowi katolickiemu o łasce Boga i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte.

Przesłanie reformacji streszcza się w krótkich zasadach: tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem (Solus Christus) nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem; tylko z Bożej łaski (Sola gratia) przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony (Sola fide); tylko Biblia jest źródłem wiedzy o Bogu i Jego prawach (Sola scriptura).

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa, wskazała na indywidualną relację człowieka z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że usprawiedliwienie przed Bogiem jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać uczynkami, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Usprawiedliwienie za darmo jakie Bóg oferuje człowiekowi wyrywa człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwala w każdym kto z tej oferty skorzysta siłę do służenia Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną całego świata, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie, a później na całym świecie. Ludzie wychodzący z mroków zabobonu zaczęli otwierać oczy i widzieć świat w kolorach.

Powyższy fragment wpisu na podstawie depeszy PAP. Nie dało się w całości tu wstawić, więc przerobiłem na swoje.

Polsce potrzebna jest druga reformacja. Pierwszą Polska przegrała. Katolicyzm wciąż ma rząd dusz Polaków, a efektem tej działalność jest upadek Narodu. Naród unurzany w socjalizmie, nietolerancji, braku praw naturalnych, jest upadły. Nie mam co do tego wątpliwości.

Można oczywiście pisać jak to wspaniałym Narodem jesteśmy i rzeczywiście są w naszej najnowszej historii przebłyski dawnej świetności. Niestety dzisiejszy stan państwa to obraz upadku. Czy ktoś ma wątpliwości?

Kto odpowiada za upadek zasad Polaków? Odpowiedź jest naprawdę prosta – ten kto ma klucz do duchowej warstwy Narodu. Niestety dzisiaj to wciąż kościół katolicki.

W Polsce potrzebna jest druga reformacja, powrót do zasad fundamentalnych (sola…), które oderwą Naród od zdemoralizowanych ludzi uzurpujących sobie rolę pośrednika pomiędzy człowiekiem, a Stwórcą.

Moim zdaniem tylko naród, którego członkowie mają każdy z osobna w ręku podręcznik zasad moralnych, uczciwego życia, praw naturalnych (Sola scriptura) i osobistą relację z twórcą i nauczycielem tych zasad (Solus Christus), mogą stworzyć Naród Wielki, nieupadły.

Wiem, że boli to co piszę i wywołać może złość niektórych. Niestety nic na to nie poradzę. Lepsza szorstka prawda niż życie w miłej obłudzie.

Dla tych, którzy tu przychodzą, bo piszę o broni. Myślicie, że nasze prawo dotyczące broni, milczenie tzw. elit o tym, że prawo do broni to nadane człowiekowi przez Stwórcę prawo naturalne, nie ma związku na katolicką nauką społeczną, a amerykańska Druga Poprawka nie pozostaje w związku, że tam ludzie, którzy wyrzekli się mrocznego rzymskiego kościoła budowali Amerykę? Zachęcam do szukania na to pytanie odpowiedzi. Moim zdaniem bardzo ciekawe wnioski się nasuwają.