Crime Prevention Research Center – naukowcy o dostępie do broni palnej

Centrum Badań nad Zapobieganiem Przestępczości (CPRC) jest organizacją badawczą i edukacyjną zajmującą się prowadzeniem badań naukowych nad związkami między przepisami regulującymi posiadanie lub używanie broni palnej – przestępczością oraz bezpieczeństwem publicznym. Poza samymi badaniami CPRC zajmuje się również edukacją społeczeństwa w zakresie wyników przeprowadzanych badań oraz wspieraniem innych organizacji, projektów i inicjatyw, które są organizowane i prowadzone w podobnych celach. Organizacja ma status 501(C)(3) i nie przyjmuje darowizn od producentów broni i amunicji lub organizacji takich jak NRA lub inne organizacje zaangażowane w debatę na temat kontroli broni niezależnie od tego jaką postawę reprezentują. Nie przyjmujemy też darowizn od organizacji zaangażowanych w debatę na temat nielegalnej imigracji.

Celem CPRC jest dostarczenie obiektywnej i dokładnej naukowej oceny zarówno społecznych kosztów jak i korzyści wynikających z posiadania broni jak również działań nadzorczych podejmowanych w tym zakresie.

Podstawowe cele CPRC to:

– Rozwijanie wiedzy naukowej na temat polityki dotyczącej broni palnej, jak również relacji między przepisami regulującymi posiadanie lub używanie broni, przestępczością i bezpieczeństwem publicznym.

– Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat naukowego podejścia do powyższej tematyki wśród opinii publicznej, dziennikarzy i decydentów politycznych.

– Podwyższanie poziomu  bezpieczeństwa publicznego dzięki postępowi naukowemu oraz zwiększeniu świadomości i wiedzy.

CPRC osiąga te cele poprzez podstawowy zestaw działań obejmujący:

– Prowadzenie i publikowanie wysokiej jakości badań naukowych nad związkami między przepisami regulującymi posiadanie lub używanie broni, przestępczością i bezpieczeństwem publicznym.

– Wspieranie stowarzyszonych pracowników akademickich w prowadzeniu i publikowaniu podobnych badań poprzez zapewnianie bezpośredniego wsparcia finansowego, wymianę danych oraz pomoc techniczną.

– Kształcenie opinii publicznej, dziennikarzy i decydentów w zakresie wyników badań nad tymi zagadnieniami za pomocą takich środków, jak książki, wykłady publiczne, kolumny prasowe, seminaria akademickie i briefingi informacyjne.

– Udostępnianie badań i danych naukowcom, opinii publicznej, decydentom politycznym i dziennikarzom poprzez prowadzenie obszernej strony internetowej.

– Angażowanie się w inne powiązane działania zgodne z misją i celami CPRC.

Założyciel i prezes:

CPRC zostało założone przez dr Johna R. Lotta, Jr. – ekonomistę i znanego na całym świecie eksperta w dziedzinie broni palnej oraz przestępczości. Lott zajmował stanowiska naukowe lub dydaktyczne w różnych instytucjach akademickich, w tym w University of Chicago, Yale University, Wharton School of the University of Pennsylvania, Stanford University i Rice University. Był też głównym ekonomistą w amerykańskiej Komisji Wyroków w latach 1988-1989. Obecnie jest współautorem gazety The Hill i felietonistów dla Fox News i Townhall.com. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych z UCLA.

Laureat Nagrody Nobla Milton Friedman odnotował: “John Lott ma niewiele równych sobie jako spostrzegawczy analityk kontrowersyjnych kwestii w polityce publicznej”.

Lott jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnych. Opublikował ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Napisał dziewięć książek, w tym “More Guns, Less Crime”, “Bias Against Guns” i “Freedomnomics”. Jego najnowsze  książki to “Dumbing Down the Courts: How politics keeps the smartest judges off the bench” i “The War on Guns”.

Był jednym z najbardziej produktywnych i najczęściej cytowanych ekonomistów na świecie (w latach 1969-2000 zajął 26. miejsce na świecie pod względem jakości recenzji publikowanych artykułów akademickich, 4. miejsce pod względem skumulowanej publikacji badawczej i 86. miejsce pod względem cytowań). Wśród profesorów ekonomii, biznesu i prawa jego badania są obecnie na 28. miejscu pod względem najczęściej pobieranych materiałów na świecie. Jest również częstym autorem felietonów prasowych.

(źródło crimeresearch.org opracowanie Maciej Rozwadowski)

Czasem na blogu pojawiają się informacje zaczerpnięte ze strony crimeresearch.org, zatem warto przedstawić tą organizację.

Drugi powód jest taki aby pokazać jak gruntownie badane jest zjawisko posiadania broni palnej w Ameryce. To nie są takie blogowe wpisy jakie ja tu uskuteczniam, ale gruntowna analiza naukowa.

Trzecia sprawa, która mnie motywowała do zamieszczenia tego wpisu jest taka, że trzeba przypomnieć, że pana John Jr. Lott był w Polsce, w Sejmie, na zaproszenie Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, za sprawą Andrzeja Zdzitowieckiego, który to wszystko zorganizował.

Moim zdaniem w polskim internecie poza blogiem hoplofobia.info, nie znajdziecie rzetelnej i naukowej wiedzy o amerykańskim posiadaniu broni palnej.