Wirginia Zachodnia przyjmie w swoje granice każde hrabstwo stanu Wirginia które zdecyduje się walczyć z polityką rozbrojenia

W akcie solidarności z hrabstwami stanu Wirginia, które nie chcą oddać stanowemu rządowi swojego prawa do posiadania i noszenia broni jako wolności chronionej przez Drugą Poprawkę, legislatura stanu Wirginia Zachodnia oficjalnie zaprasza te hrabstwa do stania się częścią ich stanu. Jak powszechnie wiadomo, gubernator Wirginii Ralph Northam wespół z władzą stanową – kontrolowaną przez Partię Demokratyczną – naciska na wprowadzenie “zdroworozsądkowych” przepisów dotyczących kontroli broni. Poprosił on również zgromadzenie stanowe o dodatkowe środki na zapewnienie miejsc w więzieniach dla osób, które nie zgadzają się na konfiskatę ich broni. W odpowiedzi na takie despotyczne projekty, West Virginia House Concurrent Resolution 8 wzywa do rozpoczęcia procesu konstytucyjnego, w ramach którego hrabstwa w Wirginii stałyby się częścią stanu Wirginia Zachodnia.

Jak zauważono w rezolucji, “Artykuł VI, ustęp 11 Konstytucji Stanu Wirginia Zachodnia wyraźnie zezwala na wpuszczenie dodatkowego terytorium do tego stanu i stanie się jego częścią, za zgodą Legislatury i większości kwalifikowanych wyborców tego stanu”. Tak więc w ramach demonstracji solidarności za Drugą Poprawką grupa ustawodawców z Wirginii Zachodniej zaprasza hrabstwa Wirginii, które nie godzą się na obecną politykę z zakresie kontroli broni, do zmiany stanu.

Procedura przejścia przewiduje “zatwierdzenie i przeprowadzenie przez Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Wirginii wyborów, w których udział musi wziąć większość kwalifikowanych obywateli głosujących nad propozycją do dnia 1 sierpnia 2020 r. W wyniku wyborów hrabstwa i niezależne miasta Wspólnoty Wirginii mogą zostać dopuszczone do stanu Zachodniej Wirginii jako okręgi wyborcze”. Co ciekawe, całe to przedsięwzięcie przypomina sytuację z czasów wojny domowej, która doprowadziła do oddzielenia zachodnich hrabstw od Starego Dominium i utworzenie stanu Wirginia Zachodnia. Utworzenie Zachodniej Wirginii było niezgodne z konstytucją, a głosowanie w sprawie secesji od Wirginii było pełne korupcji. Ale nie tym razem. Zwolennicy projektu ustawy podejmują otwarty i przejrzysty krok w kierunku ochrony praw każdego hrabstwa w Wirginii, którego obywatele nie chcą być rozbrojeni.

Zgodnie z tekstem Washington Examiner:

“Zaczynamy odbierać telefony od przyjaciół z nadgranicznych hrabstw, którzy mówią, że ludzie chcą wyjechać”, powiedział delegat Wirginii Zachodniej Gary Howell. Howell, republikanin, powiedział również, że to co wyglądało na długofalowy plan “zmieniło się w rzeczywistość”. Ustawodawcy i urzędnicy z Wirginii Zachodniej powołują się na demokratyczne dążenie do kontroli broni i chęć przeniesienia wydatków na obszary miejskie w pobliżu Waszyngtonu jako powody wyjazdu obywateli do Wirginii Zachodniej.

W rezolucji zacytowano kilku luminarzy epoki założycielskiej podkreślających  nieocenioną rolę broni palnej w ochronie wolności osobistej:

Organ ustawodawczy Wirginii Zachodniej uważa, że obserwowane ostatnio działania są sprzeczne z mądrą radą, która przyszła do nas w dostojnych słowach naszych założycieli z Wirginii.

Rząd w Richmond odrzuca obecnie radę trybuna wolności – Patricka Henry’ego – który powiedział do Konwencji Ratyfikacyjnej Wirginii w 1788 roku, że “Wielkim celem jest, aby każdy człowiek był uzbrojony. Każdy, kto jest zdolny nosić broń powinien ją posiadać.”

Oraz mając na uwadze, że rząd w Richmond odrzuca obecnie radę Sygnatariusza Deklaracji i głównego orędownika amerykańskiej niepodległości, Richarda Henry’ego Lee – który w The Federal Farmer stwierdził, że “aby zachować wolność, konieczne jest, aby cały naród zawsze posiadał broń”.

Oraz w związku z faktem, że rząd w Richmond odrzuca teraz radę tego gorliwego strażnika naszych nieodłącznych praw, George’a Masona – który stwierdził, że “rozbrajanie ludzi jest najbardziej skutecznym sposobem na ich zniewolenie”.

Oraz rząd w Richmond odrzuca teraz radę, ogłaszającego naszą niepodległość, teoretyka naszych wolności – Thomasa Jeffersona – który w swoim pierwszym projekcie Konstytucji Wirginii stwierdził, że “Żaden wolny człowiek nigdy nie będzie pozbawiony możliwości użycia broni”.

Ponadto, rezolucja ta daje nadzieję sprzymierzonym hrabstwom “że ich liczne skargi będą rozpatrywane, a poprzez przymierze z nami ich prawa do broni palnej będą chronione w najszerszym możliwym zakresie na mocy naszych Konstytucji Federalnych i Stanowych”. Jak określono w rezolucji, największą przeszkodą jest wymóg, aby “Walne Zgromadzenie Wspólnoty Wirginii wyraziło zgodę dla każdego hrabstwa lub niezależnego miasta będącego obecnie częścią Wspólnoty Wirginii”, które chce stać się częścią Zachodniej Wirginii.

Podczas gdy kiedyś wydawało się to z pewnością bardziej symbolem niż rozwiązaniem, obecnie 43 ze 100 delegatów współtworzy HCR 8, a niedawna demonstracja “pro-2A” w Richmond czyni takie posunięcie jeszcze bardziej wiarygodnym. “Jesteśmy bardzo przezorni. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że zagrożenie staje się bardzo realne, uświadomiliśmy sobie, że musimy mieć na to odpowiedź, musimy mieć plan. O tym właśnie rozmawialiśmy.” powiedział delegat Howell. Co ważne, zmiana granic stanu nie wymaga zgody Kongresu, ponieważ art. IV ust. 3 obejmuje jedynie tworzenie nowych stanów, a w rezolucji Wirginii Zachodniej nie ma nic o tworzeniu nowego stanu. Rezolucja została przyjęta przez komitet House Government Organization i oczekuje teraz na rozpatrzenie przez Komitet ds. Regulaminu Izby.

Joe Wolverton II, J.D. (źródło thenewamerican.com tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

Czasami to mi się nie chce już komentować, bo mam wrażenie, że do Polaków nic nie dociera. Większość z nas ma za za nic wszelkie wartości i liczy się tylko… no właśnie nawet nie do końca wiem co.