Obywatelskie posiadanie broni – wzmacnianie tego prawa oznacza spadek przestępczości

W zeszłym tygodniu Departament Sprawiedliwości był gospodarzem serii trzech publicznych przesłuchań prezydenckiej komisji ds. egzekwowania prawa i administracji wymiaru sprawiedliwości. NSSF dowiedziało się, że najlepsi policjanci w kraju są całkowicie zgodni co do tego, jakie kroki należy podjąć aby ograniczyć przestępczość. Po pierwsze, wymaga to zwiększenia i ukierunkowania aktów oskarżenia (nssf.org). Po drugie, sprawdzoną strategią jest tworzenie współpracy na wszystkich szczeblach działalności służb ochrony prawa, w społecznościach lokalnych oraz w sektorze prywatnym. Żaden z członków komisji nie mówił nic o propozycjach dotyczących kontroli broni. Pierwsze przesłuchanie, które odbyło się 7 kwietnia, rozpoczęło się od relacji Amy Blasher, szefowej jednostki zarządzania statystykami dotyczącymi przestępczości w FBI. Przedstawiła ona przegląd tendencji w przestępczości z użyciem przemocy od 2009 r., tendencja ta jest wyraźnie spadkowa.  Podsumowała  też znane czynniki, które przyczyniają się do wzrostu poziomu przestępczości, takie jak “gęstość zaludnienia, koncentracja młodzieży, warunki ekonomiczne, czynniki kulturowe, edukacyjne, rekreacyjne, warunki rodzinne, klimat, skuteczna siła organów ścigania i stosunek obywateli do przestępczości oraz zgłaszanie się do organów ścigania”.

Nie jest zaskoczeniem dla przemysłu broni palnej i amunicji, że posiadanie broni palnej, liczba sztuk broni palnej w rękach praworządnych Amerykanów czy liczba licencjonowanych federalnych sprzedawców broni palnej (FFL) nie należały do wymienianych czynników (nssf.org), pomimo, że zwolennicy kontroli broni bardzo chętnie je tam umieszczają.

Wzmacnianie obowiązującego prawa w zakresie posiadania broni.

Następny był Justin Herdman, prokurator okręgu północnego Ohio. Przemawiając w imieniu 92 prokuratorów amerykańskich w całym kraju, chwalił narzędzia jakich dostarczyła mu i jego kolegom Administracja Donalda Trumpa. Herdman wezwał do “stałego i zdecydowanego priorytetowego traktowania federalnych dochodzeń w sprawie broni palnej, w szczególności w miejscach gdzie panują liberalne przepisy w tym zakresie”, w tym do ścigania przypadków związanych z przemocą domową, nielegalnym obrotem bronią czy kwestiami związanymi z narkotykami. Herdman przywołał przykład sukcesu z Youngstown w 2019 roku. Po wzroście liczby zabójstw w Youngstown w latach 2017 i 2018 współpracował on z komendantem policji oraz władzami lokalnymi, krajowymi i federalnymi w tym obszarze w celu opracowania strategii “ukierunkowanego i celowego ograniczania dostępu do broni palnej dla konkretnych osób powiązanych z konkretnymi obszarami problemów w mieście”. Sukces tej strategii był bardzo wyraźny: 30 procentowy spadek przestępczości z użyciem przemocy i 90 procentowy spadek liczby zabójstw w porównaniu z rokiem poprzednim.

Praworządni posiadacze broni.

Drugie przesłuchanie, 8 kwietnia, koncentrowało się na kwestii “przestępstw z użyciem broni i związanej z nimi przemocy”. Na czele listy spikerów stanął Tom Chittum, zastępca dyrektora ds. operacji terenowych Biura ds. Alkoholu, Broni Palnej, Tytoniu i Materiałów Wybuchowych. Zauważył on: “Wiemy, że ogromna większość broni palnej w Ameryce znajduje się w rękach odpowiedzialnych, praworządnych pełnoletnich osób i tylko bardzo niewielka część broni palnej zostanie kiedykolwiek użyta przez stosunkowo niewielką grupę osób jako narzędzie do popełnienia przestępstwa. Wielu z takich ludzi ma już zakaz posiadania broni palnej. ” Zastępca dyrektora Chittum zapoznał Komisję z ustawą o kontroli broni palnej oraz prawem osób fizycznych do produkcji własnej broni palnej, o ile produkcja taka nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej. Wskazał na przestępców zdobywających broń palną nielegalnie poprzez nielegalny handel, kradzieże zarówno od FFL jak i osób prywatnych. Podczas gdy asystent dyrektora mówił o przestępcach, którzy sami produkują broń palną, zaznaczył, że nie ma wiarygodnych statystyk dotyczących częstotliwości tego zjawiska i że “broń palna wytwarzana na drukarkach 3D występuje bardzo rzadko i na ogół jest wadliwa”. Dodał : “Widzieliśmy bardzo niewiele egzemplarzy takiej broni pozyskanych w ramach  walki z przestępczością. “

Wsparcie ze strony producentów broni.

Zastępca dyrektora Chittum zauważył również, że “FFL są krytycznym partnerem w promowaniu bezpieczeństwa publicznego, ponieważ, między innymi, trzymają broń palną z dala od  osób które nie mają prawa jej posiadać, prowadzą kontrole NICS i zapewniają możliwość śledzenia broni poprzez prowadzenie dokładnych rejestrów”. Wezwał do współpracy z FFL i społeczeństwem, aby powstrzymać przestępczość. Jego wychodzące naprzód zalecenia to “agresywne prowadzenie dochodzeń w sprawie nielegalnych źródeł broni używanej do celów kryminalnych [i] agresywne ściganie nie tylko przestępców, którzy używają lub posiadają broń palną, ale także handlarzy, nielicencjonowanych dilerów i nabywców-słupów, którzy stanowią dla nich źródło zaopatrzenia w broń”. Inni mówcy podczas tego przesłuchania powtarzali, jak ważne jest ściganie przestępców na mocy obowiązujących przepisów i jak pozytywny wpływ na lokalne społeczności ma celowe i strategiczne ściganie karne. Jak stwierdził Zachary Terwilliger, prokurator okręgu wschodniego Wirginii: “… jeśli każdy z nas, prokurator stanowy, federalny czy lokalny, zobowiąże się do korzystania z istniejących przepisów w zakresie broni palnej  i zobowiąże się do prowadzenia tych spraw i forsowania ich, nawet jeśli sędziowie federalni mogą nie zgodzić się, że takie sprawy należą do sądu federalnego, lub że nie są “wystarczająco poważne”, będziemy nadal robić postępy”. NSSF docenia zaangażowanie Komisji w  pracę i jest gotowa do pomocy poprzez bieżącą kooperację NSSF z ATF w zakresie programów takich jak pomoc w edukacji sprzedawców detalicznych i społeczeństwa na temat nabywców-słupów poprzez program  “Don’t Lie for the Other Guy” (dontlie.org) oraz intensyfikując edukację na temat bezpiecznych praktyk handlowych poprzez “Operation Secure Store” (operationsecurestore.org). W związku z tym, że przesłuchania będą kontynuowane w tym tygodniu, NSSF oczekuje na więcej informacji na temat tego w jaki sposób przemysł broni palnej i amunicji może wesprzeć kluczowe wysiłki organów ścigania w celu ograniczenia brutalnej przestępczości w naszych społecznościach.

Elizabeth McGuigan (źródło thetruthaboutguns.com opracowanie Maciej Rozwadowski)