Amerykańscy senatorowie z partii Demokratycznej używają pandemii jako narzędzia do przepchnięcia swojej wizji kontroli broni

Obecne władze stanowe i lokalne wykorzystywały panikę wokół COVID-19 jako pretekst do powstrzymania Amerykanów od korzystania z prawa do posiadania i noszenia broni. Na szczęście amerykańscy właściciele broni mają w Białym Domu przyjaciela, który pracował na rzecz ochrony ich praw na szczeblu federalnym, uznając przemysł zbrojeniowy za infrastrukturę krytyczną. Jednak to poszanowanie dla Drugiej Poprawki nie jest powszechne w rządzie federalnym. Niektórzy federalni ustawodawcy starają się wykorzystać COVID-19 do realizacji swojego, opracowanego już wcześniej, programu kontroli broni.

2 kwietnia, grupa amerykańskich senatorów z kółka przeciwników broni palnej pod przewodnictwem senatora Chrisa Murphy’ego (D-Conn.), Sen. Richard Blumenthal (D-Conn. ) i Sen. Edward Markey (D-Mass.) wysłała list do dyrektorów Federalnego Biura Śledczego i Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, żądając zaprzestania sprzedaży broni w całym kraju. Powołując się na niedawny wzrost sprzedaży broni, senatorowie wezwali agencje do przyjęcia polityki od dawna pożądanej przez zwolenników kontroli broni.

Senatorowie mają rację co do jednej rzeczy – sprzedaż broni wzrosła w czasie COVID-19. W obliczu rosnącej niepewności i perspektywy masowego zwolnienia więźniów, Amerykanie kupują broń. W marcu biuro systemu kontroli kryminalnej FBI przeprowadziło rekordową liczbę 3,7 miliona kontroli przeszłości, o ponad 400 000 więcej niż w poprzednim rekordowym miesiącu. Tydzień od 16 do 22 marca ustanowił rekord ilości przeprowadzonych kontroli przeszłości z liczbą 1 197 788 – wyprzedzając poprzedni rekord o 244 175. Piątek – 20 marca, jest obecnie jednodniowym rekordem dla kontroli przeszłości z liczbą 210 308 kontroli. Ponadto sklepy z bronią w całym kraju zgłaszają, że wiele osób kupujących obecnie broń palną robi to po raz pierwszy.

To wzrastające uznanie dla Drugiej Poprawki oznacza kłopoty dla zwolenników kontroli broni. Sen. Blumenthal przyznał, że “nie ma powodu, aby Amerykanie potrzebowali więcej broni w czasie COVID-19 niż wcześniej”. Odnotowując jednocześnie swoje stanowisko, że nie powinno być żadnej legalnej sprzedaży broni, Blumenthal dodał, “jestem zdania, że detaliści sprzedający broń nie są infrastrukturą krytyczną”. Ponieważ Blumenthal nie mógł osiągnąć celu, jakim jest zerowa sprzedaż broni, on i jego koledzy z senatu zachęcali FBI i ATF do uprzykrzania życia potencjalnych nabywców broni.

Ich list sugerował FBI i ATF aby wykonać to na dwa podstawowe sposoby.

Po pierwsze, senatorowie zwrócili się do ATF o wydanie wytycznych wzywających federalnych licencjobiorców obracających bronią palną (FFL) aby nie uznawać trzydniowego okresu karencji i zawieszać opóźnione transfery broni palnej na czas nieokreślony.

(Oznacza to, że jeśli kontrola NICS przedłużyłaby się, np. ze względu na często występujące obecnie awarie systemu, w związku z czym potencjalny nabywca nie zgłosiłby się po odbiór broni natychmiast po tym jak otrzymał od FFL informację że jego broń jest już na miejscu,to taki sprzedawca detaliczny automatycznie zawieszałby możliwość nabycia tej broni na czas nieokreślony. Typowa biurokratyczna blokada stworzona przez ludzi kierujących się złą wolą, wszyscy to doskonale znamy – przyp. MR)

Zgodnie z prawem federalnym, jeśli kontrola NICS jest opóźniona w celu przeprowadzenia dalszych badań, a sekcja NICS FBI nie jest w stanie stwierdzić, że potencjalny nabywca broni palnej ma zakaz posiadania broni palnej zgodnie z prawem federalnym lub stanowym trzy dni robocze po rozpoczęciu kontroli przez sprzedawcę broni palnej, przekazanie broni palnej może nastąpić według uznania sprzedawcy. Przepis ten determinuje FBI do przeprowadzania kontroli NICS w sposób efektywny i zapobiega arbitralnemu odmawianiu przez rząd osobie fizycznej jej praw wynikających z Drugiej Poprawki poprzez nieograniczone w czasie odwlekanie procedury.

(Agencja rządowa zobligowana prawem do szybkiego i sprawnego działania na rzecz obywateli, tego niestety nie znamy – przyp. MR)

Zgodnie z raportem operacyjnym NICS z 2018 r. tylko 70 % kontroli NICS w tym roku zakończyło się “natychmiastowym jednoznacznym wynikiem”, a pozostałe 30 % wymagało analizy lub dodatkowych badań. Pomimo tego, że 30 procent kontroli było opóźnionych, tylko około 1 procent wszystkich kontroli zakończyło się odmową. W ostatnim czasie opóźnienia stały się powszechniejsze się w związku z aktualnym wzrostem zapotrzebowania na kontrole NICS (fbi.gov).

Tak więc, z punktu widzenia senatorów, każda praworządna osoba, która ma opóźnienie w przeprowadzaniu kontroli, powinna też mieć bezterminowo wstrzymany transfer broni palnej. Niektórzy mogą próbować wykazywać, że pismo to prosi jedynie, aby ATF wydało wytyczne dla FFL, aby zrezygnowały z trzydniowego “buforu bezpieczeństwa” i aby FFL nadal mogły zdecydować, czy kontynuować przekazywanie, zanim NICS podejmie ostateczne ustalenia. Jednakże, proponowane wytyczne pochodziłyby od agencji, która kontroluje licencję FFL. To w praktyce nie pozostawia przedsiębiorcom wielkiego wyboru – stosować się do nowych zaleceń lub ryzykować utratę licencji. Ta próba wyeliminowania trzydniowego bufora czasowego w procedurze transferu broni nie jest żadnym novum, gdyż jest to pozycja od dawna forsowana w polityce kontroli broni. W dniu 28 lutego 2019 r. The House procedował ustawę HR1112, która miała na celu systemowe wyeliminowanie tej istotnej dla obywateli ochrony.

Po drugie, senatorowie wezwali FBI do zmniejszenia ochrony przed utworzeniem federalnego rejestru broni lub właścicieli broni poprzez zachęcanie tej instytucji do przechowywania danych o transakcjach dotyczących broni palnej dłużej niż jest to dopuszczalne na mocy przepisów federalnych.

28 CFR § 25 ust. 9 wymaga, aby “Zapisy NICS Audit Log odnoszące się do transakcji w stanie otwartym, z wyjątkiem [NICS Transaction Number] i daty, zostały zniszczone po upływie nie więcej niż 90 dni od daty otrzymania zapytania”.

(Warte zauważenia jest to, że okres ten biegnie od momentu otrzymania zapytania od FFL do FBI. Nie ma tu żadnego pola do nadinterpretacji. Jeśli procedura NICS zakończyłaby się, z powodów niezależnych, 89 dni po wysłaniu zapytania to na drugi dzień FBI ma obowiązek wykasować wszelkie dane o transakcji, tak się chroni ludzi a nie biurokratów – przyp. MR)

W piśmie senatorów stwierdzono, że “ponieważ sama pandemia jak i naprawa jej skutków może trwać dłużej niż 90 dni, FBI powinien wydać dyrektywę nadzwyczajną w celu utrzymania wszystkich informacji dotyczących transakcji o statusie “otwartym” przez 90 dni poza obecnym stanem wyjątkowym, jak ogłosił prezydent na mocy krajowej ustawy o stanach wyjątkowych.

Przepisy federalne dotyczące NICS zawierają rygorystyczne wytyczne dotyczące niszczenia zapisów, aby zapobiec tworzeniu federalnego rejestru broni lub właścicieli broni. Jak już wcześniej zauważono, wiele praworządnych osób doświadcza opóźnień w NICS, co przedłuża czas w jakim procedura transferu broni pozostaje otwarta. W ramach propozycji senatorów informacje o tych osobach byłyby przechowywane przez czas nieokreślony, w ilości odpowiadającej rejestrowi posiadaczy broni. Ta prośba senatorów wpisuje się w długofalowe działania w zakresie kontroli broni, mające na celu zachowanie informacji na temat transferów NICS na czas nieokreślony. Na przykład w 2009r. sen. Frank Lautenberg (D-N. J.) zaproponował S.2820, który wymagałby przechowywania wszystkich transakcji kontroli przeszłości NICS przez 180 dni oraz informacji o podzbiorze zatwierdzonych kontroli na czas nieokreślony.

To przykre, że niektórzy federalni prawodawcy postrzegają tragedię taką jak kryzys COVID-19 jako okazję do wprowadzenia środków kontroli broni, które naród amerykański wielokrotnie odrzucał poprzez swoich umocowanych przedstawicieli. NRA-ILA będzie nadal monitorować tych oportunistów oraz działać na rzecz udaremnienia ich prób dążących do podważenia naszych wywalczonych krwią wolności.

NRA-ILA opracowanie Maciej Rozwadowski

Aż żal się robi tych dzielnych chłopców spod znaku Partii Demokratycznej, zawzięcie próbujących wprowadzić swoje biurokratyczne obostrzenia do prawa które zostało stworzone przez ludzi i dla ludzi. Na przykładzie kontroli broni widać, jak ważne jest jasne i precyzyjne tworzenie przepisów. Takie prawo nie dość że łatwiej się stosuje to jeszcze wszelkie potencjalne kwestie sporne mogą być szybko i jednoznacznie rozwiązane. Ba, konstrukcja tych zapisów sugeruje nawet, że werdykt powinien być w takich sporach na korzyść obywatela!

Co więcej, jeśli kupujący broń spełnia wszystkie wymagania nikt nie ma prawa odmówić mu jego prawa do posiadania broni a istniejące procedury tylko to podejście wspomagają. Tak jest póki w Białym Domu rezyduje aktualna osoba. Jeśli to się zmieni, przyzwyczajeni do oczywistości Amerykanie mogą obudzić się pewnego dnia w innej rzeczywistości. W rzeczywistości w której nic już nie będzie jasne, proste i logiczne, a ilość czasu, pieniędzy i urzędników potrzebnych do objaśnienia tego wszystkiego zwykłemu Smithowi będzie wręcz niebotyczna.

Aha, czy można już wsiąść w swój prywatny samochód i pojechać “bez celu” nie narażając się na szykany ze strony państwa?

Pytam, bo jak dotąd nikt nie był w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć.     

Maciej Rozwadowski