Policyjne statystyki dowodzą, że w 38-milionowej Polsce zabójstwa z użyciem broni palnej praktycznie nie istnieją

Jestem pewny, że wielu Polaków, na skutek medialnego fałszywego przekazu zaczęło nabierać przekonania, że zabójstwa z wykorzystaniem broni palnej są w Polsce problemem. Ostatni zmanipulowany przekaz mediów socjalistycznego reżimu, dotyczący broni palnej czarnoprochowej, wywołać mógł wręcz psychozę strachu. Gdy do tej manipulacji emocjami Polaków dołożone zostaną pojawiające się  “informacje” jak ta poniżej o użyciu broni (nie wiadomo jakiej ale broni), to naprawdę człowiek może nabrać przekonania, że Polacy strzelają do siebie jak w przysłowiowej Ameryce. Wszystko to w trosce o nas, abyśmy sami zapragnęli być rozbrojeni, definitywnie i ostatecznie.

Download (PDF, 63KB)

Ludzi szukających wiedzy i informacji zawiadamiam, że to wszystko tylko rzeczywistość medialna, wytwór emocji podsycanych krwawymi obrazkami. Rzeczywistość jest taka, że można wychodzić z domu na ulicę. Prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie zastrzelony z broni palnej w Polsce w praktyce nie istnieje. Ilość zabójstw z użyciem broni palnej w skali roku to około 20 przypadków.

Czytelnik bloga wpadł na bardzo fajny pomysł i zadał Komendzie Głównej Policji takie oto cztery pytania:

  1. Ile odnotowano łącznie wszystkich zabójstw z broni palnej w Polsce w latach 2015-2020?
  2. Ile odnotowano w Polsce, łącznie zabójstw z broni palnej posiadanej nielegalnie w analogicznym okresie?
  3. Ile odnotowano w Polsce zabójstw z broni palnej posiadanej leganie przez właścicieli tejże broni, w analogicznym okresie?
  4. Ile odnotowano zabójstw w Polsce z broni palnej zarejestrowanej, przez osoby trzecie, które uprzednio weszły w posiadanie legalnej broni w wyniku przestępstwa jej zaboru, w analogicznym okresie?

W odpowiedzi czytelnik bloga otrzymał bardzo ciekawe informacje. Zasadnicza treść to zestawienie tabelaryczne:

Download (XLSX, 12KB)

Wraz z zestawieniem takie oto wyjaśnienie, które również zawiera ważne informacje.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 maja 2020 r. uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1. W załączeniu uprzejmie przesyłam dane statystyczne za lata 2015 – 2019 i okres styczeń – maj 2020 roku, z grupy aktów prawnych zabójstwo – przestępstwa stwierdzone, w tym: przestępstwa stwierdzone z uwzględnieniem przynajmniej jednej z wartości katalogowej modus operandi dot. broni palnej.

Informuję, że wartości modus operandi nie są obligatoryjne przy rejestracji przestępstwa w KSIP, wobec czego liczba przestępstw stwierdzonych z uwzględnieniem jakiejkolwiek wartości modus operandi będzie pewną częścią stanu faktycznego poruszanego zagadnienia.

Ponadto informuję, że dane mogą zawierać czyny nieletnich po uzyskaniu przez Policję wiarygodnych informacji o zakończeniu przez Sąd Rodzinny postępowania w sprawach nieletnich i nie uwzględniają liczby przestępstw w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę we własnym zakresie.

Nadmieniam, że dane uzyskano przy użyciu Systemu Analitycznego na podstawie danych wprowadzonych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) – według jednostki rejestrującej.

Ad. 2.–4. Informuję, że Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji nie gromadzi danych statystycznych na temat zabójstw z broni palnej posiadanej legalnie czy nielegalnie, a także zarejestrowanej przez osoby trzecie.

Z poważaniem,

Wydział Ogólny Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

Tu niespecjalnie jest co komentować. Wnioski są oczywiste i nasuwają się same. Zabójstwa z użyciem broni palnej w Polsce praktycznie nie istnieją. Zabójstwa jako takie są niezwykle rzadkie, bo cóż to jest około 500 przypadków w 38-milionowym kraju? Co innego powiedzieć o zabójstwach z użyciem broni palnej w ilości około 20 rocznie niż to, że jest to liczba statystycznie nieistotna.

Wnioski, bo przecież ta wiedza ma swoje konsekwencje.

Moim zdaniem gdy nałożymy na powyższe fakt, że w Polsce regularnie przybywa posiadaczy broni palnej, należy czym prędzej liberalizować przepisy o dostępie do broni palnej dla przestrzegających prawa obywateli. Statystyczny przyrost posiadaczy broni i broni w społeczeństwie nie ma żadnego związku z zabójstwami. Tym nas straszą nieustannie różni podający się za autorytety ludzie, że im więcej broni w narodzie tym więcej przestępczości z jej wykorzystaniem, że jesteśmy niegotowi, że pijacy, że się powystrzelamy. Proszę, tu mamy czarno na białym, że takie opowieści to zwyczajne bzdury/bajki wypowiadane przez ludzi o skrzywionym patrzeniu na nasz Naród.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl.

Podziękowania. Panu Jarosławowi, który poświęcił czas i miał chęć zainteresowania się sprawą, napisanie do KGP, przesłania do mnie wiadomości, bardzo dziękuję. To dzięki takim jak Pan zmienia się Polska. Powoli, małymi krokami, zarażacie innych swoim działaniem. Tak trzymać, jeszcze raz dziękuję.