W Czechach pełna transparentność prac parlamentarnych nad zmianą prawa o broni – в Польше тайно

Ostatnio w kilku wpisach zawiadamiałem o arogancji pisowskich urzędników z MSWiA i utajnianiu przed nami prac nad projektem ustawy o broni i amunicji. W ostatnim czasie był to wpisy: Prace nad zmianą ustawy o broni i amunicji pozostaną tajne, rząd PiS ma…, wiadomo gdzie socjaliści mają przepisy, MSWiA pracuje nad nowelizacją, pracom przewodzi sam wiceminister, Socjalistyczny rząd PiS chce wyrządzić legalnym posiadaczom broni poważną krzywdę – trwają nieujawniane prace nad kagańcową zmianą prawa o broni i amunicji.

O tym, że rząd PiS ma za nic transparentność swojego działania, a MSWiA olewa udzielanie odpowiedzi na wnioski o informację publiczną, pisałem więcej razy. Dla każdego rozumnego człowieka jest to sprawa oczywista.

A teraz przechodzimy do Czech…

W Czechach także trwają prace nad implementacją unijnej dyrektywy. Czesi zwlekali, z uwagi na skargę złożoną do unijnego trybunału. Sprawa ze skargi Republiki Czeskiej została przed wysokim trybunałem przegrana. Wyjścia nie mają Czesi, muszą dyrektywę implementować. Pojawił się projekt ustawy w Parlamencie Republiki Czeskiej i prace trwają. Pracami objęty będzie także projekt zmiany ustawy konstytucyjnej Karty Podstawowych Praw i Wolności. O projektowanej zmianie przepisów tej ustawy pisałem we wpisie pt. W Czechach projekt Senatu wprowadzenia prawa do obrony przy użyciu broni na poziom ustawy konstytucyjnej.

W dniu 24.06.2020 r. odbyło się seminarium parlamentarne zwołane przez wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Parlamentu Czech na temat nowych przepisów dotyczących broni palnej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele producentów broni, sprzedawców broni, organizacji strzeleckich, Czeskiego Związku Łowieckiego oraz inni przedstawiciele społeczności strzeleckiej. W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Poseł Ondráček – wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Parlamentu Czech, wyjaśniał przebieg kolejnych etapów w procesie legislacyjnym, wskazał, że uwagi do projektów zostaną przyjęte do 15 sierpnia, a następnie odbędzie się dyskusja w Izbie Deputowanych. Po pomyślnym zakończeniu procesu legislacyjnego oczekuje się, że przepisy zaczną obowiązywać od początku 2021 r.

W seminarium omówiono szczegóły projektów ustaw i złożonych dotychczas poprawek. W dyskusji omówiono również przyszłe rozporządzenie UE w sprawie zakazu stosowania ołowiu w amunicji i rybołówstwie. Wcześniej Czechy już wyrażały sprzeciw wobec tego pomysłu UE w rezolucji parlamentarnej.

Przedstawiciele organizacji społecznych podziękowali deputowanym i pracownikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pracę nad przygotowaniem ustawodawstwa dotyczącego broni, potwierdzili duże zainteresowanie dalszą dyskusją na temat przepisów dotyczących broni i wyrazili zainteresowanie współpracą w przygotowaniu dalszych posunięć legislacyjnych. Stwierdzili również, że stała dyskusja z przedstawicielami grup interesu zainteresowanych przepisami dotyczącymi broni jest konieczna i bardzo przydatna.

(na podstawie masekjiri.cz)

Polska nie ma kompetencji na to aby być liderem w regionie Europy Środkowej. W standardach jesteśmy państwem trzeciego świata, opanowanym przez partyjnych kacyków, którzy zachowują się jak religijna sekta. Zwyczajne pytania i najdrobniejsza krytyka pogłębia tajność i tak nietransparentnego zachowania.

Jakaś część Polaków, moim zdaniem całkiem spora, niestety tego nie rozumie, no bo przecież nie rozgląda się po świecie. Sączona do polskich głów propaganda sieje spustoszenie.

Naprawdę powinniśmy zazdrościć Czechom tego jak działa ich Republika. Nie mam wątpliwości, że oni mają Republikę, my postsowieckie państwo.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Dzięki waszemu wsparciu strona działa.