Obywatelski projekt zmiany prawa łowieckiego odrzucony – młodzież nie będzie mogła uczestniczyć w polowaniu – sejm PiS jest lewacki

2020-07-22 18:03 (PAP) Sejmowa komisja przeciw projektowi noweli Prawa łowieckiego

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała w środę odrzucenie w całości obywatelskiego projektu noweli Prawa łowieckiego.

W środę sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywała obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości do polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

Za akceptacją całości treści ustawy opowiedziało się 10 posłów, przeciw było 15, a trzech się wstrzymało.

“Ustawa nie została przyjęta” – powiedziała przewodnicząca komisji posłanka Urszula Pasławska (PSL-Kukiz15).

W czasie prac komisji nad projektem posłowie nie zgodzili się na obniżenie wieku dla osób uczestniczących w polowaniu. Lewica chciała, aby było to możliwe od 16 roku życia, a poprawka zgłoszona przez przewodniczącą komisji posłankę Pasławską zakładała, aby było to od 13 roku życia.

Zgodnie z obowiązującym prawem, polowanie z osobami poniżej 18. roku życia jest zabronione i kwalifikowane jest jako występek.

W kwietniu br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu, decyzją Izby został on skierowany do sejmowej komisji środowiska.

Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach miało być dopuszczenie osób poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

W uzasadnieniu do projektu noweli napisano, że udział osób poniżej 18. roku życia w polowaniach ma m.in. zapewnić rodzicom i opiekunom realizację władzy rodzicielskiej, przejawiającej się w decydowaniu – zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi – “o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego”.

Obywatelski projekt, to pokłosie podpisanej w marcu 2018 roku przez prezydenta noweli Prawa łowieckiego, która kończyła czteroletnią “batalię” między łowczymi, politykami, a organizacjami społecznymi o nowe prawo regulujące m.in. polowania. Głównym celem zmian było wówczas wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Chodziło o to, by łatwiej mogli oni wyłączać swoją ziemię z obwodów, jeżeli nie zgadzali się na polowania. Na brak takiej możliwości w 2014 roku wskazał Trybunał Konstytucyjny. Ustawa regulowała też minimalną odległość od zabudowań, gdzie nie mogą odbywać się polowania. Zwiększała nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Na początku 2018 roku, po zmianie na stanowisku szefa resortu środowiska i po pracach nad ustawą w parlamencie, w noweli znalazł się też przepis, który zakazał udziału niepełnoletnich w polowaniach. (PAP)

Za czasów PiS Polska radykalnie skręca w lewo. Dzieje się to na wielu  płaszczyznach życia. Gospodarka jest socjalistyczna – robotnicza myśl socjalistyczna jest zakorzeniona w filozofii PiS. Moralność socjalistyczna solidarnością zwana. Odwieczne tradycje zamieniane na modę socjalistyczną. Sprawa udziału dzieci w polowaniach to najlepszy tego przykład.

Kryminalizacja udziału dzieci w polowaniu pojawiła się za sprawą socjalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość. Religijna lewica zgrupowana w tej socjalistycznej formacji zmieniła prawo niszcząc odwieczną tradycję, likwidując w jakiejś części święte prawo rodzica do wychowania dziecka podług własnych zasad i wartości. Lider socjalistów Jarosław Jaczyński nie mając własnych dzieci, pojęcia nie ma co to oznacza dla kochających rodziców, którzy chcą własną pasję przekazać dziecku.

Od 2018 roku za sprawą lewactwa z PiS-u polskie dzieci, a tak naprawdę młodzież, które by chciały uczestniczyć w polowaniu nie mogą, bo gdyby tak zrobiły, rodzicie staliby się przestępcami. Mamy zatem instytucjonalnie zagwarantowaną przewagę lewicowych antywartości nad tradycją, konserwatyzmem, prawem rodzica do decydowania o wpajaniu dziecku tego co chce. Lewactwo z PiS dobre nazwało złem i czyny dobre zagroziło karą.

Problem zakazu udziału dzieci w polowaniach dotyczy sporej grupy ludzi, ale tu nawet nie o ilości chodzi, a o zasady. Myśliwych w Polsce jest ponad 120 tys. – wiem, że sporo z nich to byłe stare komuchy, nazywane leśnymi dziadkami. Prawda jest jednak taka, że coraz więcej jest młodych ludzi pasjonujących się łowiectwem, oni mają dzieci i te są wynaturzonym prawem krzywdzone.

Są też tacy jak ja, którzy myśliwymi nie są, ale widzą wagę tradycji łowieckich. Chętnie bym własnego syna  wysłał na polowanie aby zobaczył jak wygląda. Mój syn ma 8 lat, chciałbym aby poszedł kiedyś, za kilka lat z moim bratem – myśliwym – na polowanie, zobaczył las nocą, zobaczył ten cały ceremoniał polowania. Nie mogę syna posłać na nauki łowieckie, bo jakieś czerwone towarzystwo, nazywające się zupełnie bezpodstawnie prawicą i patriotami, zabrania mi wychowywania dziecka tak jak uważam za słuszne. Zjednoczona lewica (PiS), wiedzą lepiej ode mnie co dobre dla mojego syna, dobre nazwali złem.

Prezes Kaczyński, którzy nie poznał ojcostwa wie lepiej. Upadek zupełny!

Pojawiła się inicjatywa obywatelska zmiany lewackiego prawa na normalne. Pojawił się projekt ustawy, który powracał do stanu sprzed idiotycznej zmiany. Projekt moim zdaniem racjonalnie uzasadniony, prosty i rozumny. Po prostu rozumny.

Download (PDF, 1,15MB)

Socjalistyczny rząd PiS nie zajął stanowiska co do projektu ustawy. Za to prokuratura nie wiedzieć z jakiego powodu zajęła stanowisko negatywne. Widać tam też lewicowe nowe porządki są fundamentem myślenia.

Download (PDF, 55KB)

Podczas pierwszego czytania projekt został skierowany do komisji. W sejmowej komisji pojawił się wniosek o odrzucenie projektu ustawy i wniosek został przyjęty. Nie szukam nawet tego który poseł jak głosował. W tym sejmie za wszystko bierze odpowiedzialność PiS. Ta lewicowa formacja w Polsce rządzi i za każdą zmianę lib brak zmiany prawa ponosi odpowiedzialność. Gdyby chcieli, to by w nocy przepis zmienili, mają wielkie doświadczenie w uchwalaniu wielkich ustaw w kilka godzin. Chcieli aby projekt został odrzucony i tak się stało.

W odwrotnej kolejności może, ale zachęcam do wysłuchania przedstawiciela wnioskodawców – nagranie na początku wpisu. Słuchania wypowiedzi posłanek (np. pani Jachira), myślących tak jak prezes Kaczyński, co to wiedzą lepiej co dla cudzych dzieci – nie słuchajcie. Szkoda czasu na ich słowa bez treści.

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić