Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni zgłasza akces do koalicji polskich spraw

2020-07-30 10:48 (PAP) Prezydent: jeszcze raz apeluję o stworzenie koalicji polskich spraw (krótka4)

Jeszcze raz apeluję do wszystkich: stwórzmy w najważniejszych polskich sprawach swoistą koalicję polskich spraw, starajmy działać się tak, żeby w Polsce te najważniejsze kwestie toczyły się w dobrym kierunku – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Duda, po spotkaniu z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zauważył, że większość ustaw w Sejmie przyjmowanych jest zdecydowaną większością głosów, ponad podziałami politycznymi.

“Po wszystkich dyskusjach okazuje się, że ponad 400 posłów potrafi zagłosować za ustawą i nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest właśnie coś normalnego, a polityczne, głębokie spory są tylko nad niewielką częścią tych ustaw” – powiedział prezydent.

“Jeszcze raz apeluję do wszystkich: stwórzmy w tych najważniejszych polskich sprawach taką swoista koalicję polskich spraw, starajmy się spokojnie działać tak, żeby w Polsce te najważniejsze kwestie toczyły się w dobrym kierunku” – podkreślił Duda.

“Mamy bardzo wiele niepokojów, jest także bardzo wiele niepokoju w rodzinach chociażby o miejsca pracy, o to czy uda się przetrwać firmie rodzinnej. To są rzeczywiście poważne zmartwienia. Naszym wielkim wyzwaniem jest to, żeby zabezpieczyć dzisiaj Polaków, żeby mogli spokojnie żyć, mieć dalej poczucie bezpieczeństwa, że jest praca, że jest płaca, że można normalnie funkcjonować, że jest też dobrze funkcjonująca ochrona zdrowia, że po prostu krótko mówiąc jest bezpiecznie pod każdym względem” – powiedział Andrzej Duda. (PAP)

        Na stronie romb.org.pl zamieściłem publiczne oświadczenie, o chęci przystąpienia stowarzyszenia ROMB do koalicji polskich spraw. To oświadczenie wysłałem również na adres Kancelarii Prezydenta RP.

 

         Panie Prezydencie!

         Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni zgłasza akces do koalicji polskich spraw. Polską sprawą, którą przynosimy, jest konieczność racjonalnego uregulowania w ustawie dostępu do broni palnej dla przestrzegających prawa Polaków.

         W Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku wzorowana na ustawie z 1961 roku, tj. prawie z czasu gdy za posiadanie broni palnej bez przyzwolenia komunistycznej władzy, na podstawie małego kodeksu karnego groziła kara śmierci. Tak bardzo zły akt prawny wciąż obowiązuje w Polsce.

         Bezskutecznie, od bez mała dziesięciu już lat środowiska społeczne, którym leży na sercu racjonalizacja przepisów o broni i amunicji, próbują doprowadzić do uchwalenia nowej, dobrej ustawy. W poprzedniej, VIII kadencji Sejmu był to poselski projekt ustawy o broni i amunicji druk sejmowy 1692, w VI kadencji Sejmu był to komisyjny projekt ustawy o broni i amunicji druk sejmowy 3462.

         W Polsce od zawsze dostęp do broni palnej był polską, ważną sprawą. Świadczy o tym nasza historia. Tak naprawdę od 1939 roku najpierw niemieccy okupanci zaczęli karać na Polaków śmiercią za posiadanie broni, a od 1944 roku kontynuowali to komuniści.

         Uchwalane po tym czasie przepisy traktowały posiadanie broni jako wyróżnienie, przywilej, nadawane według niczym niekontrowanego uznania, tylko zaufanym wobec władzy.

         Tak naprawdę dopiero w 2011 roku udało się zracjonalizować obowiązującą, złą, postkomunistyczną ustawę o broni i amunicji. Była to racjonalizacja częściowa, która sprawiła wprawdzie rozwój sportów strzeleckich i kultury posiadania broni. Jednak ta nowelizacja nie zmienia faktu, że obowiązująca ustawa to zły akt prawny.

         Potrzeba nam przepisów polskich, odpowiadającym standardom europejskim, a nie praw wciąż wzorowanych na sowieckich standardach. Polska powinna patrzeć na rozwiązania czeskie. Czesi, w naszej części Europy, ustanowili i wdrożyli racjonalny system pozwoleń na broń.

         Do koalicji polskich spraw przynosimy gotowy projekt ustawy, który w poprzedniej kadencji Sejmu nosił numer druku 1692. Projekt sprawdzony przez legislatorów sejmowych, projekt zgodny z europejskimi dyrektywami.

         Prawo do broni dla przestrzegających prawa obywateli to ważna polska sprawa. Niech Pan obejmie prace nad prawem do broni swoim patronatem.

Andrzej Turczyn

Prezes ROMB

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić