Joe Biden wytłumaczył zwykłym Amerykanom czym jest dla nich Druga Poprawka… otóż niczym

We wrześniu 2019 r., podczas spotkania z obywatelami którego gospodarzem była filia stacji ABC z New Hampshire, demokratyczny kandydat na prezydenta Joe Biden wyraźnie stwierdził, że nie uważa, aby Druga Poprawka chroniła indywidualne prawo do posiadania i noszenia broni oraz że decyzja Sądu Najwyższego USA w sprawie District of Columbia v. Heller była błędna.

Podczas tego wydarzenia zapytano Bidena: “Czy zgadza się pan z decyzją sądu w sprawie DoC v. Heller w odniesieniu do ochrony indywidualnego prawa do posiadania i noszenia broni, która jest powszechnie używana do celów zgodnych z prawem?

Biden odpowiedział częściowo: “Gdybym był w sądzie, nie wydałbym takiego samego orzeczenia. OK, to jest podstawa.”

Później nawiązał do swojego résumé i plagiatu ze szkoły prawniczej (washingtonpost.com), Ja przez lata nauczałem prawa konstytucyjnego i podziału władzy, nauczałem Drugiej Poprawki. A Druga Poprawka nie ma znaczenia bezwzględnego. I możemy się spierać, ale podstawowym argumentem w tym wszystkim jest dobrze uregulowana milicja, nie będę się w to wdawał. Myślę, że argument podstawowy jest powodem który został zapisany jako prawo, ponieważ musieliśmy być w stanie zebrać ludzi, aby poradzić sobie z wrogiem zwanym Wielką Brytanią, z którym wtedy toczyliśmy wojnę.

Poza podważeniem wyroku w sprawie Heller i zaprzeczeniem, że Druga Poprawka chroni indywidualne prawo do posiadania i noszenia broni, Biden wykazał się również fundamentalnym niezrozumieniem w sprawie Karty Praw. Druga Poprawka nie została “przyznana jako prawo” przez konstytucję Stanów Zjednoczonych. Jak wyraźnie stwierdził Sąd Najwyższy USA w sprawie Heller, Druga Poprawka chroni prawo które istniało na długo przed  Konstytucją USA i przed Bill of Rights.

Stanowisko Bidena w sprawie Heller i Drugiej Poprawki jest zgodne ze stanowiskiem jego aktualnego kandydata na vice – pani senator Kamali Harris (D-Calif.).

Jako prokurator okręgowa San Francisco, pani Harris popełniła opinię amicus curiae w sprawie Heller. W opinii tej stwierdza ona, że Druga Poprawka nie chroni indywidualnego prawa do posiadania i noszenia broni. (rkba.org)

Opowiadając się przeciwko indywidualnemu prawu do posiadania i noszenia broni, w przytoczonej opinii argumentowano: sądy konsekwentnie utrzymywały w mocy przepisy prawa karnego dotyczące broni palnej w odniesieniu do wyzwań związanych z Drugą Poprawką, stwierdzając między innymi, że (i) druga poprawka przewiduje jedynie prawo do noszenia broni przez milicje, (ii) druga poprawka nie ma zastosowania do przepisów przyjętych przez władze stanowe lub lokalne.

Zgodnie z tym dokumentem, Druga Poprawka nie chroni indywidualnego prawa jednostki, ale to sąd niższej instancji w sprawie  Heller “kreuje” to prawo.

W opinii stwierdzono: Orzeczenie sądu niższej instancji stwarza jednak szerokie prywatne prawo do posiadania każdej broni palnej, która jest “potomkiem w prostej linii” broni z epoki założycielskiej i która jest dziś w “powszechnym użyciu” z “militarnym zastosowaniem”.

Stanowisko Bidena w sprawie Drugiej Poprawki jest również zgodne z najnowszą wersją programu Partii Demokratycznej (nraila.org). W edycjach programu partyjnego z 2004, 2008 i 2012 r. uznawano jeszcze że Druga Poprawka chroni prawa jednostki. Taka interpretacja Drugiej Poprawki była już jednak nieobecna w wersjach programu na lata 2016 i 2020.

Odrzucenie przez prezydencki duet Biden-Harris prawidłowej interpretacji Drugiej Poprawki jasno pokazuje, że para ta opowiada się za rażąco niekonstytucyjnymi środkami kontroli broni. Zarówno Biden, jak i Harris wezwali do wprowadzenia zakazu i konfiskaty powszechnie używanej samopowtarzalnej broni palnej. Biden dał jasno do zrozumienia, że pożądany przez niego zakres zakazu obejmie prawdopodobnie najpopularniejszą broń palną w Ameryce – pistolety w kalibrze 9 mm. W wyroku ws. Heller jasno stwierdzono, że Druga Poprawka chroni prawo do posiadania broni palnej znajdującej się “w powszechnym użyciu” do celów zgodnych z prawem, takich jak samoobrona. (nraila.org)

Trudno nie dostrzec ekstremizmu stanowiska reprezentowanego przez demokratów w sprawie Drugiej Poprawki. W sondażu USA Today/Gallup przeprowadzonym w lutym 2008 r., przed wyrokiem ws. Heller, zapytano ankietowanych: “Czy uważasz, że Druga Poprawka do Konstytucji USA gwarantuje prawo Amerykanów do posiadania broni, czy też gwarantuje to prawo jedynie członkom stanowych organizacji, takich jak jednostki Gwardii Narodowej?”

Odpowiedź była jednoznaczna: 73% respondentów odpowiedziało, że Druga Poprawka gwarantuje prawo Amerykanów do posiadania broni, podczas gdy zaledwie 20% ograniczyło to prawo do członków stanowych organizacji militarnych. (news.gallup.com)

Sondaż Uniwersytetu Quinnipiac przeprowadzony wkrótce po wyroku ws. Heller, w lipcu 2008 roku, odzwierciedlał te wyniki. W sondażu zapytano respondentów: “Czy poparlibyście zmianę Konstytucji Stanów Zjednoczonych w celu wprowadzenia zakazu posiadania broni przez osoby fizyczne?” 78% było przeciwnych takiemu rozwiązaniu, podczas gdy tylko 17% było za.

W maju 2009 r. CNN i ORC przeprowadziły podobny sondaż, w którym zapytały: “Która z poniższych kwestii jest bliższa Pana interpretacji Drugiej Poprawki do konstytucji USA? Czy oprócz tego, że dotyczyła ona potrzeby uzbrojenia obywatelskich milicji, miała też na celu przyznanie poszczególnym Amerykanom prawa do posiadania i noszenia broni dla obrony własnej.”

Po raz kolejny amerykańskie społeczeństwo jasno wyraziło swoje stanowisko: 77% wybrało “indywidualne posiadanie broni”, a 21% odpowiedziało “tylko milicja”.

Wiedząc, że prawdziwe stanowisko Bidena w sprawie Drugiej Poprawki może doprowadzić do politycznego samobójstwa, sztab wyborczy Bidena dokłada wszelkich starań, aby maskować poglądy demokratycznego kandydata.  (nraila.org)

W marcu br., kiedy będący zwolennikiem 2A pracownik z Michigan skonfrontował się z Bidenem w kwestii jego ataków na Drugą Poprawkę, wyraźnie przyparty do muru Biden odpowiedział, że człowiek ten jest “wysoce zakłamany”.

Nie przeszkodziło to panu Bidenowi za chwilę dalej fałszywie twierdzić : “Ja popieram Drugą Poprawkę”.

Ostatnio, John Rosenthal, wieloletni działacz na rzecz kontroli broni, przedstawił niedorzeczne twierdzenie, że “głosowanie na Joe Bidena i Demokratów w Kongresie… będzie chronić prawa do posiadania broni dla praworządnych obywateli…”.

Rosenthal nie przedstawił szczegółów tego jak Biden będzie bronił prawa, którego istnienia nie uznaje.

Radykalny pogląd Bidena dotyczący Drugiej Poprawki musi być uwydatniany. Losy Drugiej Poprawki dosłownie wiszą na włosku i zależą od wyniku nadchodzących wyborów prezydenckich.

NRA-ILA (tłumaczenie Maciej Rozwadowski)