Druga Poprawka robi więcej dla równouprawnienia kobiet niż cały ruch feministyczny

Niektórzy czytelnicy byli zaskoczeni dowiedziawszy się z mojego poprzedniego artykułu na ten temat (thetruthaboutguns.com), iż Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Supreme Court of the United States – SCOTUS) nie dał jasno do zrozumienia, że prawo do posiadania i noszenia broni jest chronione także gdy posiadacz broni znajduje się poza swoim domem. “Jak to możliwe?” pytali. Jak się mają do tego orzeczenia SCOTUS z poprzedniej dekady, w których zawarte było jasne poparcie dla Drugiej Poprawki jako indywidualnego prawa do posiadania i noszenia broni?

W sprawie District of Columbia v. Heller, Sąd Najwyższy zniósł zakaz używania pistoletów w Waszyngtonie stosunkiem głosów 5-4. W sprawie McDonald v. Chicago, takim samym stosunkiem głosów, zniósł on drakoński zakaz używania broni w Chicago.

Ale te wyroki tak naprawdę wisiały na włosku. Sędzia Główny John Roberts stał się nieprzewidywalnym mówcą i niewiarygodnym konstytucjonalistą (thetruthaboutguns.com). Co więcej, stanowisko ówczesnych liberalnych polityków było wyraźnym ostrzeżeniem: Sąd Najwyższy jest tylko o jeden głos od odrzucenia sentencji znanych z Hellera i McDonalda.

“Druga Poprawka robi więcej dla równouprawnienia kobiet niż cały ruch feministyczny”

Nawet przy obecnie funkcjonującej interpretacji, zarówno sądy jak i Kongres zdają się uchylać od obowiązku stanowczego interpretowania Drugiej Poprawki jako prawa do posiadania i noszenia broni w świetle tych dwóch wyroków. Może się to wydawać niewiarygodne, ale w zależności od stanu niektóre sądy interpretowały je jako chroniące prawo do posiadania broni palnej w domu, ale już nie na ulicy, lub podczas transportu z domu do klubu strzeleckiego lub gdziekolwiek indziej.

Gdy przyjrzymy się innym prawom naturalnym lub boskim, których gwarancje są jedynie potwierdzone w Konstytucji, widać wyraźnie, że wszystkie one mają zastosowanie do ludzi zarówno w ich domach, jak i poza nimi. Należy tu przytoczyć choćby Trzecią Poprawkę do Konstytucji USA zakazującą kwaterowania żołnierzy w domach cywilów w czasie pokoju i regulującą zasady takiego kwaterunku w czasie wojny (pl.wikipedia.org). Ale nawet jeśli chodzi o Pierwszą Poprawkę, to należy przyznać, że również tutaj zaczyna się marsz w kierunku autorytaryzmu (washingtonpost.com).

Możemy chodzić do kościołów, chociaż to prawo zostało ograniczone przez absurd lockdownu COVID-19. Zagwarantowano nam również wolność słowa, chociaż prawo jest sukcesywnie ograniczane przez podstępną poprawność polityczną i pojawiające się coraz częściej oskarżenia o tzw. “mowę nienawiści”, co zostało usankcjonowane przez Policję Myśli, marksistowskich naukowców i liberalne media (thv11.com).

Jeśli chodzi o pokojowe zgromadzenia i zadośćuczynienie za krzywdy, to anarchiści i komuniści infiltrujący Black Lives Matter (BLM) i Antifę otrzymali zgodę na zastosowanie mało pokojowych narzędzi jakimi są gwałtowne zamieszki z grabieżą i paleniem mienia! Tak więc, podobnie jak w “Folwarku Zwierzęcym” George’a Orwella, niektóre zwierzęta są równiejsze od innych.

Odrzucając pojawiające się ostatnio niejednoznaczności, spowodowane bardziej poprawnością polityczną, a nie precedensami sądowymi, Sąd Najwyższy orzekł, że gdy w kontekście Drugiej Poprawki używa się wyrażenia “lud”, oznacza ono “jednostki”, co oznacza, że “prawo poszczególnych ludzi do trzymania i noszenia broni nie może być naruszone” (USA v. Verdugo-Urquidez: supreme.justia.com). A są to te same “jednostki” o których jest mowa w innych Poprawkach, w tym w 1, 4, 9 i 10-tej Poprawce do Karty Praw.

Należy zatem zadać sobie pytanie, dlaczego Druga Poprawka nie może być pełnym i kompletnym prawem, jak wszystkie inne poprawki w Bill of Rights? (scholarship.law.duke.edu)

Należy jak najszybciej przystąpić do obsadzenia wakatu powstałego po śmierci Ruth Bader Ginsburg i pozwolić aby SCOTUS wrócił do pracy, a w szczególności zajął się zrównaniem Drugiej Poprawki z resztą Karty Praw. Poza tym jest jeszcze wiele związanych z tym spraw które muszą zostać załatwione.

Na przykład, Sąd Najwyższy odrzucił kilka prób zakwestionowania różnych decyzji Sądu Okręgowego utrzymujących w mocy restrykcyjne przepisy dotyczące ukrytego noszenia broni w Maryland, New Jersey i Kalifornii. W Kalifornii, Sąd Okręgowy Dziewiątego Dystryktu zaprzeczył jakoby Druga Poprawka chroniła prawo do ukrytego noszenia broni w przestrzeni publicznej.

Sędziowie Clarence Thomas i Neil Gorsuch wyrazili ubolewanie, że Sąd Najwyższy nie podjął wyzwania związanego ze sprawą kalifornijską (courthousenews.com) i uznali, że najwyższy czas, aby SCOTUS wydał orzeczenie w sprawie przepisów dotyczących ukrytego noszenia broni i potwierdził działanie Drugiej Poprawki również poza domem.

“Decyzja Sądu Najwyższego o wstrzymaniu się od żądania wydania akt sprawy przez sąd niższej instancji w tym przypadku odzwierciedla niepokojącą tendencję polegającą na traktowaniu Drugiej Poprawki jako prawa niepożądanego”. Sędzia Thomas napisał w swoim zdaniu odrębnym:

Dla tych z nas, którzy pracują w marmurowych salach, stale strzeżonych przez czujną i oddaną policję, gwarancje Drugiej Poprawki mogą wydawać się przestarzałe i zbędne. Ale Założyciele dokonali jasnego wyboru: zastrzegli dla wszystkich Amerykanów prawo do noszenia broni w samoobronie.

Kolejną kwestią, która nie została rozstrzygnięta w sposób satysfakcjonujący właścicieli broni, jest sprawa otwartego noszenia broni. Temat ten wysunął się na pierwszy plan na Florydzie, w stanie który, co ciekawe, w 1987 r. uchwalił przełomowe przepisy dotyczące ukrytego noszenia broni. Sprawa dotyczyła Dale’a Normana – mieszkańca Florydy posiadającego licencję na ukryte noszenie broni. Człowiek ten został aresztowany w Fort Pierce w 2012r. gdy nosił broń w kaburze w sposób jawny. Został on ukarany grzywną i zaocznie skazany ale odwołał się od wyroku z powodów konstytucyjnych. (floridacarry.org)

Amerykański Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia sprawy i w marcu 2017 roku podtrzymał orzeczenie Sądu Stanowego na Florydzie, w którym sąd ten stwierdził, że stanowy zakaz otwartego noszenia broni  nie narusza konstytucyjnego prawa obywateli do noszenia broni. Prokuratorzy stanowi skutecznie argumentowali, że praworządni obywatele mogą legalnie nosić broń w sposób ukryty, uzyskując pozwolenia bez nadmiernych obciążeń (undue burden). Przytaczali również fakt, że Sąd Najwyższy USA nie orzekł jeszcze, jakoby Druga Poprawka chroniła otwarte noszenie broni w miejscach publicznych.

Jest jeszcze konstytucyjność tzw. “broni szturmowej”. Ta popularna i pożyteczna samopowtarzalna broń palna o paramilitarnym wyglądzie jest atakowana zarówno na szczeblu federalnym jak i stanowym. Pomimo swojej przydatności w strzelectwie sportowym, łowiectwie, a także jako narzędzia ratujące życie podczas katastrof naturalnych, zamieszek miejskich, oraz jako narzędzie samoobrony przed wieloma przestępczymi napastnikami, broni tej przypisywane są tak mordercze cechy, że niektóre sądy nie wypowiedziały się jeszcze pozytywnie na temat jej konstytucyjności.

27 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił zakaz używania “broni szturmowej” w Maryland. Sąd Apelacyjny Czwartego Dystryktu w Maryland podtrzymał ustawę z 2013 roku o bezpieczeństwie broni palnej, zakazując broni typu AR15 “i innych karabinów i strzelb w stylu wojskowym”. Najwyraźniej samopowtarzalna tzw. “broń szturmowa” została pomylona z samoczynnymi “karabinami szturmowymi” i scharakteryzowana jako broń wojskowa, a tym samym wyłączona z ochrony gwarantowanej przez Drugą Poprawkę.

Co ciekawe, sędzia Czwartego Dystryktu który uzasadniał decyzję większości, stwierdził: “Mówiąc wprost, nie mamy uprawnień do rozszerzenia ochrony wynikającej z Drugiej Poprawki na broń wojskową, którą decyzja ws. Heller wyraźnie wyłączyła z takiego zakresu” (reuters.com). Co ciekawe, w sprawie Miller v. U.S., ostatnim ważnym orzeczeniu federalnym w sprawie Drugiej Poprawki z 1939 r. aż do decyzji ws. Heller z 2008 r., posiadanie broni w stylu wojskowym było wyraźnie chronione na mocy Drugiej Poprawki jako pierwotnie istniejące prawo jednostki.

Dzięki nowym konserwatywnym sędziom powoływanym przez Prezydenta Trumpa, Sąd Najwyższy powinien wreszcie doprowadzić do tego aby Druga Poprawka, wraz z pozostałymi zapisami Karty Praw, znalazła się z powrotem na czele peletonu.

Miguel A. Faria (thetruthaboutguns.com tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić

Ciekawe jak się teraz potoczą sprawy nominacji pani sędzi Amy Coney Barrett, która została nominowana przez Prezydenta Trumpa. Gdyby została wybrana przez Senat USA byłaby tak duża większość konserwatywnych sędziów, że mogłyby zapaść przełomowe orzeczenia. Niestety Trump zarażony chińską zarazą, a ma już 73 lata. Może ten syf go sponiewierać. Starsi ludzie są szczególnie narażeni na działanie tego komunistycznego wynalazku.

Kobieta konserwatywna w Sądzie Najwyższym USA dałaby prawdziwe gwarancje równouprawnienia kobietom przez rozstrzyganie na korzyść Drugiej Poprawki. Mimo wszystko zazdroszczę Ameryce tego jaką ciągle jest.