Liczby nie potwierdzają scenariuszy kreślonych przez lewicowców – z danych FBI wynika, że w USA broni przybywa, a przestępstw coraz mniej

28 września FBI opublikowało swój coroczny raport “Crime in the United States report” (ucr.fbi.gov) ze statystykami dotyczącymi przestępczości, zawierający dane obejmujące rok kalendarzowy 2019. Dane te pokazują, że przestępczość w roku 2019 nadal wykazuje postępującą tendencję spadkową. FBI nie opublikowało jeszcze żadnych danych dotyczących przestępczości za rok bieżący.

Z podsumowania FBI (ucr.fbi.gov): “Statystyki z 2019 r. pokazują, że szacowany wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy wyniósł 366,7 przestępstw na 100 000 mieszkańców, a szacowany wskaźnik przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 2109,9 przestępstw na 100 000 mieszkańców. Wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy spadł o 1,0% w porównaniu z rokiem 2018; wskaźnik przestępczości majątkowej spadł o 4,5%”.

Komunikat prasowy Departamentu Sprawiedliwości podkreśla niektóre z podjętych inicjatyw, które przyczyniły się do ograniczenia przestępczości z użyciem przemocy już trzeci rok z rzędu. Przestępstwa przeciwko mieniu notowały spadki przez 17 kolejnych lat. (justice.gov)

W 2013 r. FBI zaczęło stosować nową definicję przemocy ale nadal przekazuje zarówno dane na podstawie dotychczasowej jak i zrewidowanej definicji na szczeblu krajowym, ale nie na szczeblu stanowym (ucr.fbi.gov). W przypadku długoterminowych tendencji krajowych stosowanie starej definicji pozwala na dokonywanie najbardziej przejrzystych porównań historycznych. Wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy w ubiegłym roku spadł o prawie 52% w stosunku do najwyższego poziomu z 1991 r., a wskaźnik zabójstw spadł o ponad 51% w stosunku do najwyższego poziomu z 1980 r. Dane długoterminowe pokazują stałą tendencję spadkową w przestępczości z użyciem przemocy od początku lat dziewięćdziesiątych. W zeszłym roku wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy był drugim najniższym wskaźnikiem od początku lat 90. ubiegłego wieku.

W 2019 r. było o 187 mniej zabójstw z użyciem broni palnej niż w roku poprzednim, co oznacza spadek o 1,8%. Liczba zabójstw z użyciem broni palnej również zmniejszyła się w latach 2017-2018. W ubiegłym roku w 364 przypadkach zabójstw użyto karabinów, co stanowi 2,6% wszystkich zabójstw w odniesieniu do których FBI posiada dodatkowe dane. Ponad cztery razy więcej zabójstw popełniono z użyciem noża lub innego narzędzia tnącego (1476 takich przypadków). Odnotowano także więcej zabójstw z użyciem tępych przedmiotów (397) lub części ciała takich jak ręce, pięści lub stopy (600) niż z użyciem karabinu dowolnego typu. Ktoś powinien przedstawić ten raport Joe Bidenowi (nraila.org).

Liczba napaści kwalifikowanych wzrosła nieznacznie porównując rok 2018 i 2019, podobnie jak liczba tych incydentów z użyciem broni palnej. Liczba napadów rabunkowych z użyciem broni palnej spadła w tym okresie o 7,9%, przewyższając ogólny spadek napadów i spadek napadów z użyciem innych rodzajów broni. Najczęstsze były napady z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Co zatem może być odpowiedzialne za dalszy spadek przestępczości? Według Departamentu Sprawiedliwości, “Departament postawił zarzuty największej liczbie oskarżonych o przestępstwa z użyciem przemocy od czasu rozpoczęcia śledzenia tej kategorii ponad 25 lat temu.  W ciągu ostatnich trzech lat Departament zintensyfikował również ściganie za przestępstwa z użyciem broni palnej o 43%.”

Jak każdy rozsądny człowiek mógłby przypuszczać, skupienie się na faktycznym źródle przestępstw – czyli przestępcach – przynosi efekty (nraila.org). Wysiłki mające na celu ukaranie praworządnych właścicieli broni za działania przestępców lub ograniczenie praw wszystkich Amerykanów nie będą przynosić żadnych pozytywnych efektów. Lewicowi politycy o tym wiedzą, a i tak chcą to zrobić. Organizacje działające na rzecz kontroli broni ukrywają swoje prawdziwe zamiary myśląc, że mogą w ten sposób zmylić uczciwych Amerykanów (nraila.org).

NRA-ILA tłumaczenie Maciej Rozwadowski

Gdy sobie na to nałożymy informację, że w USA w 2019 roku sprzedano, a ze 30 milinów egzemplarzy broni. To ten krwawy obraz rzeźników – obywateli, malowany przez lewicowych szaleńców, jest czystą abstrakcją. O tyle mam do dodania.

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić