Brytyjski rząd wprowadza nowe ograniczenia dotyczące broni zabytkowej i pneumatycznej

Jeśli ktoś myślał, że niekończące się obostrzenia i blokady gospodarcze związane z  COVID-19 wystarczyły aby zaspokoić totalitarny apetyt brytyjskiego rządu, to najwyraźniej był w mylnym błędzie. Nawet gdy miliony Brytyjczyków tracą środki do życia, rząd Jej Królewskiej Mości ciężko pracuje, szukając nowych sposobów na ograniczenie ich praw poprzez postępującą kontrolę nad bronią. Zważywszy, że w Wielkiej Brytanii wprowadzony jest jeden z najbardziej drakońskich systemów kontroli broni na świecie, tak zwany “konserwatywny” rząd postawił sobie za cel dalsze restrykcji w zakresie zabytkowej broni palnej i broni pneumatycznej.

Zgodnie z prawem brytyjskim, osoba fizyczna nie może posiadać, kupować ani nabywać strzelb lub karabinów bez odpowiedniego certyfikatu. Uciążliwy proces składania wniosków wymaga od wnioskodawcy ujawnienia szczególnie chronionych danych osobowych, w tym danych medycznych i informacji od lekarza pierwszego kontaktu (media.aspolice.net). Wnioskodawca musi podać szczegółowe informacje na temat sposobów przechowywania broni palnej, które podlegają bezwarunkowej kontroli (nraila.org). Wnioskodawca musi również przedstawić uzasadnienie posiadania strzelby lub karabinu oraz opinie społeczne z dwóch źródeł.

Ponadto cywilom nie wolno posiadać karabinów samopowtarzalnych o kalibrze większym niż .22. Posiadanie broni krótkiej przez osoby cywilne jest zabronione we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna. Osoby przebywające w Irlandii Północnej mogą ubiegać się o licencję na broń do ochrony osobistej w celu noszenia broni palnej do samoobrony (theguardian.com). Licencja ta jest zazwyczaj zarezerwowana dla polityków, byłych prawników i innych osób z nimi związanych.

Zgodnie z ustawą o broni palnej z 1968 r. nie jest wymagane świadectwo broni strzeleckiej ani świadectwo broni palnej dla “zabytkowej broni palnej, która jest sprzedawana, przekazywana, kupowana, nabywana lub posiadana jako ciekawostka lub ozdoba” (legislation.gov.uk). Ustawa nie zawiera definicji “zabytkowej broni palnej”. Jednakże brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało wytyczne dotyczące tego, co powinno być objęte tą definicją.

W kwietniu 2016 r. w “Przewodniku po prawie licencyjnym broni palnej” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) stwierdziło (assets.publishing.service.gov.uk):

Stara broń palna, która powinna korzystać ze zwolnienia jako antyk.

Wytworzona przed 1939r. broń palna, która może korzystać ze zwolnienia jako antyk, jest to w szczególności:

a) Każdy rodzaj broni palnej ładowanej odprzodowo;

b) Broń palna ładowana odtylcowo, zdolna do odpalania naboju bocznego zapłonu innego niż .22 lub .23 cala (lub ich metrycznego odpowiednika), 6 mm lub 9 mm;

c) Broń palna ładowana odtylcowo, w której wykorzystywane są systemy bocznego lub centralnego zapłonu (obejmują one systemy zapłonowe trzpieniowe i iglicowe, jak również starsze karabiny z systemem wargowym, spłonką kielichową, systemem smoczkowym i bazowym);

d) broń palna ładowana odtylcowo w jednym z przestarzałych kalibrów wymienionych w dodatku 5, która posiada swoją oryginalną komorę nabojową;

e) strzelby i karabiny “punt” dla następujących nabojów (wyrażonych w wymiarach imperialnych): 32 bore, 24 bore, 14 bore, 10 bore (tylko 2 cale), 8 bore, 4 bore, 3 bore, 2 bore, 1 bore, 1 ¼ bore i 1 ½ bore oraz zabytkowe karabiny punt i strzelby w kalibrze większym niż 10 10. Obejmuje to również zabytkowe (sprzed 1939 r.) karabiny z lufami gwintowanymi w tych kalibrach.

Jak zauważono w dokumencie, “dodatek 5” zawiera wykaz kalibrów zakwalifikowanych jako przestarzałe, które spełniałyby wymogi definicji “broni palnej zabytkowej”. Należy zauważyć, że aby posiadać amunicję do broni palnej, która spełnia wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące “zabytkowej broni palnej”, dana osoba musi najpierw uzyskać certyfikat strzelby lub karabinu. Ponadto, nowoczesne repliki broni palnej które spełniają kryteria “zabytkowej broni palnej” według Home Office, również podlegają wymogowi posiadania certyfikatu strzelby lub karabinu.

9 listopada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało “Propozycje przepisów wykonawczych w zakresie definicji zabytkowej broni palnej” (assets.publishing.service.gov.uk). Dokument ten nakreślił, że rząd zamierza przyjąć definicję “zabytkowej broni palnej” w drodze rozporządzenia, które zastąpi obecne wytyczne. Jako punkt wyjścia dla tego rozporządzenia rząd wykorzystał obecne wytyczne Home Office. Rozporządzenie to zmienia jednak obecne wytyczne w sposób, który jeszcze bardziej dotknie właścicieli tysięcy sztuk historycznej broni palnej.

Regulacja ta wyłączy spod definicji “zabytkowej broni palnej” broń sprzed 1939 r. w kilku wyspecyfikowanych kalibrach. Zgodnie z dokumentem będą to następujące kalibry:

.320 British (also known as .320 Revolver CF, short or long)

.41 Colt (short or long)

.44 Smith and Wesson Russian

.442 Revolver (also known as .44 Webley)

9.4 mm Dutch Revolver

10.6mm German Ordnance Revolver

11mm French Ordnance Revolver M1873 (Army) 

Po zmianie, ci, którzy zamierzają utrzymać posiadanie broni palnej w jednym z tych kalibrów, będą zmuszeni do uzyskania świadectwa broni palnej. Rząd oszacował, że nowym ograniczeniom podlegać będzie około 26 000 sztuk broni palnej.

W ramach niewielkiego ukłonu w stronę środowiska kolekcjonerów broni, obecny właściciel broni palnej jednego z w/w kalibrów nie będzie zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia dla uzyskania certyfikatu broni palnej. Ponadto rozporządzenie końcowe rozszerzy aktualną listę wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie przestarzałych kalibrów o garstkę nowych pozycji.

Rząd wyraził również zamiar zwoływania co trzy lata “zespołu kontrolnego” w celu przeglądu i aktualizacji rozporządzenia dotyczącego “zabytkowej broni palnej”. Biorąc pod uwagę autorytarne skłonności rządu Zjednoczonego Królestwa, kolekcjonerzy broni powinni spodziewać się za trzy lata dalszych ograniczeń. W komunikacie prasowym rządu zapowiadającym zmiany w przepisach, minister policji Kit Malthouse jasno stwierdził: “Wielka Brytania ma jedne z najsurowszych przepisów dotyczących broni na świecie – zrobimy wszystko co w naszej mocy aby tak zostało” (gov.uk).

W dniu 24 listopada, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło proces konsultacji (zbliżony do amerykańskiego okresu komentarzy regulacyjnych) w sprawie kilku propozycji dotyczących kontroli broni (assets.publishing.service.gov.uk). Były to m.in. nowe obostrzenia dotyczące przechowywania broni dla właścicieli karabinów .50 BMG, zwiększona regulacja strzelnic dla broni małego kalibru i wiatrówek oraz dalsza kontrola dotycząca komponentów amunicji. Wśród potencjalnych restrykcji dot. broni najważniejsze są nowe ograniczenia dotyczące używania i przechowywania broni pneumatycznej. Ogłaszając okres konsultacji, Malthouse wyraził swoje zdanie na temat przepisów dotyczących “zabytkowej broni palnej”, stwierdzając: “Nasze przepisy dotyczące broni należą do najsurowszych na świecie – jesteśmy zdeterminowani aby zapewnić, że takimi pozostaną aby utrzymać bezpieczeństwo społeczeństwa” (gov.uk).

Zgodnie z prawem brytyjskim, certyfikat broni palnej nie jest wymagany do posiadania lub zakupu broni pneumatycznej. Jednakże, w Szkocji osoba fizyczna musi uzyskać certyfikat broni pneumatycznej (scotland.police.uk), aby nabyć i posiadać wiatrówkę.

Obecnie właściciele broni pneumatycznej są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zapobiec uzyskaniu przez osobę poniżej 18 roku życia nieupoważnionego dostępu do broni pneumatycznej. Osobom poniżej 18 roku życia generalnie zabrania się posiadania pistoletów na sprężone powietrze. Zakaz ten nie dotyczy jednak osób powyżej 14 roku życia, które używają wiatrówek na terenie prywatnym za zgodą właściciela lub najemcy.

System ten pozwala rodzicom na podjęcie decyzji o tym, jak i kiedy wprowadzić swoje nastoletnie dzieci do uprawiania sportu strzeleckiego. Pozwala również rodzicom ocenić dojrzałość własnego dziecka i określić, kiedy po ukończeniu 14 roku życia można im odpowiedzialnie powierzyć wiatrówkę.

Propozycja Torysów wyeliminowałaby tę decyzję z rąk rodziców i zastąpiła ją jednym, uniwersalnym, biurokratycznym podejściem. W dokumencie z 24 listopada odnotowano: “Proponujemy usunięcie wyjątku, który pozwala młodym ludziom, którzy ukończyli 14 lat, na posiadanie wiatrówki bez nadzoru na terenie prywatnym”. Zgodnie z propozycją, nastolatki nie będą mogły ćwiczyć strzelania do celu z broni pneumatycznej na terenie należącym do ich rodziców, chyba że będą nadzorowane przez osobę dorosłą. Ponadto Torysi proponują wprowadzenie wymogu, by rodzice zamykali “broń pneumatyczną poza zasięgiem wzroku gdy nie jest używana i oddzielnie przechowywali amunicję” za każdym razem, gdy na terenie obiektu przebywa osoba poniżej 18 roku życia.

Czy pomysł kreowania przyszłości kraju z coraz mniejszą liczbą właścicieli broni, poprzez uniemożliwienie młodzieży zapoznania się ze sportem strzeleckim i odpowiedzialnym posiadaniem broni, nie jest genialny?

Doświadczenia z Wielkiej Brytanii powinny służyć jako ostrzeżenie dla amerykańskich posiadaczy broni. Nie można dać satysfakcji działaczom na rzecz kontroli broni i politykom których marzeniem jest sprawowanie kontroli nad innymi. Dlatego też zgoda na jakiekolwiek ustępstwa w tej sprawie to głupota.

NRA-ILA (nraila.org tłumaczenie Maciej Rozwadowski)

W sytuacji jaka jest w Polsce, moim zdaniem, mało alarmistycznie brzmią wiadomości z Wielkiej Brytanii. W ten kraj moim zdaniem jest znacznie bardziej represyjnie. Zastanawiam się jak przeciętny Amerykanin by zareagował na to jak wygląda system reglamentacji dostępu do broni palnej w Polsce?