Z cyklu broń ratuje życie: właściciel domu w Vochovie (Czechy) zastrzelił włamywacza

Czechy, powiat Pilzno, miejscowość Vochov, 24.03.2021 r. Około 2 w nocy do domu włamał się 37 letni mężczyzna.

Został śmiertelnie postrzelony przez mieszkającego tam mężczyznę, który posiadał legalnie broń palną.

Pokrzywdzony właściciel domu wezwał pogotowie i policję, usiłował reanimować postrzelonego włamywacza. Trafienie w klatkę piersiową okazało się jednak śmiertelne.

Policja bada sprawę, nie dokonano jeszcze kwalifikacji czynu jako działanie w obronie własnej.

(na podstawie novinky.cz)

Czytając o przypadku czeskim skojarzyło mi się to ze sprawą prokuratora co to się bronił w domu w Gdańsku strzelając do nieproszonych gości. Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych umorzyła postępowania uznając, że zaistniały przesłanki stosowania art. 25§2a* kodeksu karnego. Usiłuję wydobyć z Prokuratury Krajowej odpis postanowienia o umorzeniu postępowania. Póki co Prokuratura Krajowa odmawia wydania dokumentu, a dokument musi być wyjątkowo ciekawy i moim zdaniem bardzo istotny społecznie. Postanowienie zostało zaskarżone i trafiło przed oblicze sądu, który je utrzymał w mocy. Bardzo by się nam wszystkim takie postanowienia przydały, bo byśmy mogli przeczytać co w praktyce znaczy przepis art. 25§2a kk.

Dzisiaj złożyłem wniosek o dostęp do tego dokumentu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zobaczymy co na taki wniosek odpowie wysoka Prokuratura Krajowa. Mam bardzo, bardzo słabą nadzieję, że oni tam rozumują, że tego rodzaju rozstrzygnięcia powinny trafiać do opinii publicznej, bo kształtują świadomość prawną i są bardzo doniosłe społecznie.

* Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.