Obama: Jestem najlepszym sprzedawcą broni w historii! Biden: Potrzymaj mi piwo i patrz…

Niespodzianka! Czerwcowe dane dotyczące sprzedaży broni zostały przyćmione jedynie przez nienaturalnie wielką sumę sprzedaży z 2020 roku, gdy ludzie zostali skonfrontowani z przemocą i chaosem po incydencie z Georgem Floydem, czemu towarzyszyły apele lokalnych polityków nawołujących do de-fundacji policji. W czerwcu 2021 r. sprzedano prawie 1,3 miliona nowych sztuk broni (ponownie, jak wyjaśnia poniżej National Shooting Sports Foundation, jest to w istocie drastycznie zaniżona liczba).

Według NSSF, Amerykanie kupili w II kwartale br. łącznie 4,3 mln sztuk nowej broni palnej. Jak stwierdza Mark Oliva z NSSF:

Czerwcowe dane NSSF dotyczące sprzedaży broni palnej były drugimi najwyższymi w historii i nadal pokazują, że zakupy broni palnej utrzymują się na wysokim poziomie w perspektywie ostatnich pięciu lat. W czerwcu tego roku, było 1 279 300 sprawdzeń w celu sprzedaży broni.

Pomijając ogromną liczbę z czerwca 2020, kiedy to przeprowadzono 2,17 miliona kontroli w celu sprzedaży broni palnej, jest to wciąż więcej niż poprzednie wskaźniki. Sprzedaż broni palnej zazwyczaj spada w miesiącach letnich, z wyjątkiem zeszłorocznego rekordowego lata. Te mocne liczby pokazują, że zainteresowanie legalnym posiadaniem broni palnej nie słabnie.

Nie można zaprzeczyć, że utrzymujący się wysoki poziom zakupów broni palnej jest spowodowany, po części, próbami wprowadzenia praw kontroli broni przez administrację Bidena. Gdy zbliża się Dzień Niepodległości, Amerykanie powszechnie i masowo korzystają ze swojego prawa do posiadania i noszenia broni i będzie się tak działo nawet gdy administracja Bidena stworzy zaporowe prawo którego celem będzie do tego nie dopuszczać.

Do podwyższonego poziomu sprzedaży broni przyczyniają się następujące czynniki: nominacja Davida Chipmana, lobbysty na rzecz kontroli broni, na szefa Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF), proponowane przepisy przeklasyfikowujące wybrane elementy broni palnej, jak również pistolety wyposażone w stabilizujące bransolety na ramię zgodnie z Krajową Ustawą o Broni Palnej (National Firearms Act), oraz powtarzające się wezwania do uchylenia Ustawy o Ochronie Legalnego Handlu Bronią (Protection of Lawful Commerce in Arms Act, PLCAA).

Administracja Bidena jest zdeterminowana, by użyć każdego dostępnego sposobu, by zdławić i zakłócić swobodne korzystanie z obywatelskich praw zapisanych w Drugiej Poprawce. Uciążliwości mają zaczynać się już w momencie gdy przestrzegający prawa obywatel podchodzi do lady w sklepie z bronią.

Amerykanie nie kupują Bidenowskiego bajdurzenia. Zamiast tego nadal kupują broń palną.

Czerwiec 2020: 2 177 586

Czerwiec 2019: 924 054

Czerwiec 2018: 892 479

Czerwiec 2017: 1 016 213

Oto informacja prasowa NSSF:

Skorygowana przez NSSF liczba National Instant Criminal Background Check System (NICS) z czerwca 2021 r., wynosząca 1 279 300, stanowi spadek o 41,3 procent w porównaniu do skorygowanej przez NSSF liczby NICS z czerwca 2020 r., wynoszącej 2 177 586. Dla porównania, nieskorygowana liczba FBI NICS za czerwiec 2021 r. wynosząca 3 042 379 odzwierciedla spadek o 22,2 procent w porównaniu z nieskorygowaną liczbą FBI NICS wynoszącą 3 909 502 w czerwcu 2020 r.

W drugim kwartale 2021 r. liczba 4 297 837 w systemie National Instant Criminal Background Check System (NICS) skorygowana przez NSSF odzwierciedla spadek o 21,2 procent w porównaniu z liczbą 5 451 599 w drugim kwartale 2020 r. Historycznie, jest to najwyższy drugi kwartał w historii.

Uwaga: Dwadzieścia pięć stanów ma obecnie co najmniej jedno kwalifikowane pozwolenie alternatywne, które zgodnie z ustawą Brady’ego pozwala posiadaczowi pozwolenia, który przeszedł sprawdzenie przeszłości w celu uzyskania pozwolenia, na zakup broni palnej od licencjonowanego dealera bez oddzielnego dodatkowego sprawdzenia przeszłości dla tego transferu. Liczba sprawdzeń NICS w tych stanach nie obejmuje tych legalnych transferów opartych na kwalifikujących się zezwoleniach i NSSF nie dostosowuje się do tych transferów.

Skorygowane dane NICS zostały uzyskane poprzez odjęcie sprawdzeń zezwoleń w oparciu o kod NICS oraz ponownych sprawdzeń zezwoleń używanych przez stany do sprawdzania wniosków o zezwolenie na broń palną, jak również sprawdzeń w bazach danych aktywnych zezwoleń na broń palną. NSSF rozpoczął odejmowanie ponownych kontroli przeszłości w lutym 2016 roku.

Choć nie jest to bezpośrednia korelacja ze sprzedażą broni palnej, dane NSSF-adjusted NICS dostarczają dodatkowego obrazu aktualnych warunków rynkowych. Oprócz innych celów, NICS jest używany do sprawdzania transakcji sprzedaży lub transferu nowej lub używanej broni palnej.

Należy zauważyć, że statystyki te przedstawiają liczbę kontroli przeszłości w zakresie broni palnej zainicjowanych poprzez NICS. Nie przedstawiają one liczby sprzedanych sztuk broni palnej ani wartości sprzedaży. W oparciu o różne prawa stanowe, lokalne warunki rynkowe i scenariusze zakupu, nie można uzyskać korelacji jeden do jednego pomiędzy konkretną procedurą kontroli przeszłości osoby nabywającej broń a sprzedażą konkretnej jednostki broni palnej.

Dan Zimmerman (thetruthaboutguns.com przygotował Maciej Rozwadowski)

Gdyby tak wyrzucić do śmietnika wszystkie telewizory, świat by wyglądał inaczej. No niestety telewizory są, wyrzuć się ich nie da. Oddziałują na ludzkie umysły, otumaniają, duraczą, kłamią. To mój komentarz do tego co czytam, bo okazuje się, że to całe pier…nie na temat złej broni  palnej nie trafia wcale na podatny grunt. Ludzie mają w … to co bełkoczą politycy.

Nie wiem czy podobne zjawisko dałoby się zidentyfikować w Polsce. Może tak, a może nie. W Polsce tak naprawdę nie ma żadnych instrumentów statystycznych, które by pozwały na podobne podsumowania. Tu nie ma nic 🙂 tu jest socjalizm, świetny, cudowny.

No właśnie, a gdyby tak zapytać jakąś komendę wojewódzką o to ile zarejestrowano egzemplarzy broni w danym miesiącu. Ciekawe  czy oni byliby w stanie udzielić na takie pytanie odpowiedzi. Z ciekawości spróbuję. Będą pewnie musieli na “piechotę” liczyć.