Senat Republiki Czeskiej uchwalił zmianę ustawy konstytucyjnej Karta Podstawowych Praw i Wolności, która gwarantuje prawo do obrony i posiadania broni palnej

Senat Republiki Czeskiej uchwalił większością 3/5 dodanie prawa do samoobrony z użyciem broni palnej do ustawy konstytucyjnej Karta Podstawowych Praw i Wolności.

Łącznie 54 z 74 senatorów głosowało za zmianą ustawy, tym samym wymagana większość trzech piątych głosów została osiągnięta. Ustawa po podpisaniu przez czeskiego prezydenta Milosa Zemana stanie się obowiązującym prawem. Prezydent wcześniej wyrażał poparcie dla tej ustawy.

Zmiana Karty Podstawowych Praw i Wolności wejdzie w życie nie wcześniej niż 1 sierpnia i nie później niż 1 września.

Nowy przepis ustawy konstytucyjnej będzie brzmiał: „Prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby przy użyciu broni jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie”.

Poprawka pojawia się na skutek petycji podpisanej przez ponad 102 000 sygnatariuszy, w tym przedstawicieli parlamentu, rządu i prezydenta.

Ustawa ma nie tylko charakter symboliczny, ale może również służyć jako zabezpieczenie na przyszłość. Na podstawie ustawy konstytucyjnej do przepisów prawa wprowadzone zostaną reguły, które mają przeciwdziałać unijnym przepisom o rozbrojeniu. Rząd musi dokonać zmian w ustawie o broni, wdrażając unijną dyrektywę, jednak nowo przyjęta nowelizacja ustawy konstytucyjnej ma pierwszeństwo.

Czesi zawstydzili całą Europę, Czesi zawstydzili nas. Czesi pokazali, że są ciągle Narodem, a nie bezładnym zbiorowiskiem postsowieckich ludzi, z którymi byle socjalistyczny zawodowy kłamca, zwany politykiem może zrobić wszystko, obiecując jałmużnę.

(na podstawie praguemorning.cz breitbart.com)