Na obszarze objętym stanem wyjątkowym przestrzegający prawa obywatel posiadający legalnie broń stanowi zagrożenie

Na granicy z Białorusią stan wyjątkowy został przedłużony.

2021-10-01 18:50 (PAP) W “Dzienniku Ustaw” ukazało się rozporządzenie prezydenta RP ws. przedłużenia stanu wyjątkowego (opis)

W piątek po południu w “Dzienniku Ustaw” ukazało się rozporządzenie prezydenta z dnia 1 października b.r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

“W związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, przedłużam z dniem 2 października 2021 r., na okres 60 dni, stan wyjątkowy wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) na obszarze, na którym stan ten został wprowadzony” – czytamy w rozporządzeniu.

Jak podkreślono, w przedłużonym czasie trwania stanu wyjątkowego utrzymuje się rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela określone w paragrafie 2 rozporządzenia z 2 września w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Chodzi o następujące rodzaje “ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela”: zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach; zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej.

Ponadto jest to zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym; zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym; ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym; ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

W rozporządzeniu utrzymano też, że “w zakresie obowiązku służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz w zakresie świadczeń na rzecz obrony nie stosuje się przepisów obowiązujących w czasie wojny”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rada Ministrów podjęła we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią o 60 dni. Wieczorem tego dnia prezydent spotkał się w BBN z szefami MSWiA, MON i Straży Granicznej. Po zakończeniu narady prezydent potwierdził, że dotyczyła wtorkowej decyzji rządu, by przedłużyć stan wyjątkowy. Jak dodał, problem na granicy polsko-białoruskiej wciąż występuje. “Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione” – ocenił prezydent.

W środę Andrzej Duda podpisał i przesłał do Sejmu wniosek ws. wyrażenia zgody na przedłużenie stanu o 60 dni. W czwartek wieczorem Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Za wyrażeniem zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31.

Prezydent podpisał rozporządzenie w piątek.

Stan wyjątkowy został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta na wniosek Rady Ministrów 2 września na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas ten obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy. (PAP)

W na skutek tego rozporządzenia towarzysze z PiS oczywiście przedłużyli ograniczenia nałożone na przestrzegających prawa obywateli – posiadaczy pozwoleń na broń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 21 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

(…)

W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788) ogranicza się prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

To ograniczenie dotyczy również przemieszczania broni w stanie rozładowanym, a zatem wszyscy posiadacze pozwoleń na broń nie mogą przemieszczać się z bronią palną. Ograniczenie nie dotyczy broni: 1) posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia, 2) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, 3) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników ochrony, 4) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników podmiotów, którym broń jest nie-zbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych, 5) posiadanej przez osoby, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – oraz amunicji do tej broni.

Od zawsze i na zawsze uzasadnienie takich restrykcji, skierowanych do przestrzegających prawa obywateli, będzie dla mnie najwyższą tajemnicą. Będę uznawał, że tylko szczególny stanu umysłu może ustanowić tego rodzaju restrykcje. Moim zdaniem takie ograniczenia wynikają z filozofii socjalistycznej, nieprzeniknionej w swej wzniosłości, mądrości i sam nie wiem czym jeszcze. Nikt kto nie jest całkowicie przesiąknięty wieczną ideą socjalizmu, nie wpadnie na pomysł takich zakazów. Tylko towarzysze z PiS, nasi po trzykroć cudowni przywódcy mogą tego rodzaju restrykcje wymyślić.

W czasie zagrożenia najlepszy jest stan bezbronności obywateli, bo jak wiadomo każdy obywatel jest zagrożeniem dla socjalistycznej władzy, a ten uzbrojony jest szczególnie groźny. Poza tym na przestrzeni wieków, ale i ostatnich czasów i u nas i na całym świecie, mieliśmy tak wiele dowodów aby się przekonać, że tylko państwo, tylko służby państwa są w stanie zagrożenia zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Nie ma wątpliwości co do słuszności wprowadzonych restrykcji. Wszędzie tam gdzie jest zagrożony obywatel tam najlepiej aby pozostał bezbronny, oddając pomyślność a i życie swoje w ręce troskliwych funkcjonariuszy socjalistycznego państwa. Wiemy wszyscy, którzy te słowa czytamy, że tak było, jest i będzie na wieki, wieków…

Pozostaję w zachwycie mądrości, roztropności tych co te zakazy wprowadzili. Bądźmy dumni, że tacy towarzysze nam przewodzą. Oby tak było na wieki, oby Jarosław i Mariusze dwa, żyli wiecznie i o nas się troszczyli.