Pierwsze 10 tygodni stosowania szczepionki Pfizer to 40 tys. przypadków powikłań i 1200 zgonów

Z dokumentów opublikowanych właśnie przez (amerykańską) Krajową Agencje ds. Leków (fda.gov) wynika, że w pierwszych 2,5 miesiącach stosowania szczepionki firmy Pfizer zgłoszonych zostało dziesiątki tysięcy poważnych zdarzeń niepożądanych i ponad 1200 zgonów.

FDA udostępniła 91 stron dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki Pfizera w odpowiedzi na pozew wniesiony przeciwko agencji (phmpt.org) przez międzynarodową grupę specjalistów medycznych, naukowców i dziennikarzy, kryjącą się pod nazwą Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT – phmpt.org). Istnieje jeszcze 329 000 stron dokumentów które agencja musi upublicznić. (thenewamerican.com)

“Dwa miesiące i jeden dzień po wniesieniu pozwu i prawie trzy miesiące od udzielenia licencji na szczepionkę przeciw Covid-19 firmie Pfizer, FDA opublikowała pierwszą serię dokumentów, które były sprawdzane przed udzieleniem licencji na ten produkt”, napisał na swoim blogu Aaron Siri, prawnik reprezentujący PHMPT.

Ujawnione dokumenty stanowią tylko niewielki ułamek ogromnej ilości danych medycznych na temat szczepionki Pfizera, lecz informacje zawarte w w tych dokumentach już budzą poważne obawy co do faktycznego bezpieczeństwa produktów medycznych których stosowanie staje się coraz bardziej nakazowe. Trzeba pamiętać, że środki te są obecnie aktywnie zalecane również dzieciom w wieku zaledwie pięciu lat.

Wśród upublicznionych przez FDA materiałów znajduje się 38-stronicowy dokument zatytułowany “CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021″(phmpt.org), który przedstawia ogólną liczbę wszystkich “poważnych” zdarzeń niepożądanych (AE), jak również informacje na temat grup demograficznych w których wystąpiły te zdarzenia z rozbiciem na kraje stosujące szczepionki Pfizera.

Warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych szczepionki były najpierw zalecane jedynie pracownikom służby zdrowia i długoterminowym rezydentom placówek służby zdrowia, takich jak domy opieki (aarp.org). Pierwsze dawki podano w grudniu 2020 roku. Amerykanie w wieku 75 lat i starsi oraz pracownicy pierwszej linii, w tym policjanci, strażacy, nauczyciele i pracownicy sklepów spożywczych mogli otrzymać zastrzyk w styczniu 2021 roku. Ogół społeczeństwa zaczął się szczepić w marcu-kwietniu 2021 roku, w zależności od stanu.

Według raportu, po rozpoczęciu podawania szczepionek firma farmaceutyczna Pfizer otrzymała tak dużą liczbę “niekontrolowanych zgłoszeń zdarzeń niepożądanych”, że zdecydowała się nadać specjalny priorytet dla przetwarzania “poważnych przypadków” aby spełnić przyspieszone terminy raportowania regulacyjnego.

Innymi słowy, naukowcy firmy Pfizer byli tak obciążeni, że mogli “przetwarzać” tylko “poważne przypadki”, a liczba zgłoszeń uznanych za “niekrytyczne” które wpłynęły w tym okresie nie została jeszcze opublikowana.

Krótkie spojrzenie na liczbę i charakter zgłoszonych przypadków mrozi krew w żyłach.

Zgodnie z tekstem dokumentu: Łącznie, do 28 lutego 2021 roku, odnotowano 42 086 zgłoszonych przypadków.

W ujęciu geograficznym “Najwięcej zgłoszeń otrzymano ze Stanów Zjednoczonych (13 739), Wielkiej Brytanii (13 404), Włoch (2 578), Niemiec (1913), Francji (1 506), Portugalii (866) i Hiszpanii (756); pozostałe 7 324 przypadki dotyczyły 56-u innych krajów” – czytamy w raporcie.

Lwia część wszystkich niepożądanych następstw – 29,914 – została zaobserwowana u kobiet, 9,182 wystąpiło u mężczyzn. W 2 990 przypadkach medycy nie dysponowali żadnymi danymi na temat płci.

Większość poszkodowanych, 19 582 pacjentów, “wyzdrowiała” lub była “w trakcie rekonwalescencji” w momencie sporządzania raportu. 520 osób “wyzdrowiało z następstwami” (rozwinęły się przewlekłe schorzenia), 11.361 nie wyzdrowiało, a 1.223 osoby zmarły po zaszczepieniu zastrzykiem Pfizer. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi 9.400 pacjentami.

Największa liczba następstw wystąpiła u osób w średnim wieku 31-50 lat (13,886), czyli w grupie wiekowej która jest ogólnie na niskim poziomie ryzyka poważnych skutków choroby, przeciwko której ludzie ci przyjęli szczepionkę. Następna w kolejności była grupa 51-64-latków (7 884). U seniorów powyżej 75 roku życia wystąpiły 5 214 niepożądane reakcje poszczepienne. U osób w wieku od 18 do 30 lat zanotowano 4 953 zgłoszenia.

Spośród wszystkich następstw poszczepiennych na pierwszym miejscu znalazły się zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu iniekcji, co stanowi 51 335 zdarzeń. Następnie są zaburzenia układu nerwowego (25 957), zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (17 283), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (14 096), zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (8 476), zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (8 848), infekcje i zakażenia (4 610) oraz urazy, zatrucia i powikłania proceduralne (5 590).

W raporcie wspomniano również, że istnieją “zidentyfikowane” i “potencjalne” kwestie dotyczące bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

“Ważnym zidentyfikowanym ryzykiem” związanym ze szczepieniem jest anafilaksja, która stanowiła 1,883 AEs. Mayo Clinic definiuje ten stan jako “ciężką, potencjalnie zagrażającą życiu reakcję alergiczną”. “Anafilaksja powoduje, że układ odpornościowy uwalnia ogromną ilość substancji chemicznych, które mogą spowodować, że wpadniesz we wstrząs – ciśnienie krwi nagle spada, a drogi oddechowe zwężają się blokując oddychanie”. (mayoclinic.org)

Istnieją również “Ważne potencjalne zagrożenia”, takie jak rozszerzona choroba związana ze szczepionką (VAED), w tym rozszerzona choroba układu oddechowego związana ze szczepionką (VAERD). Według raportu, “VAED może występować jako ciężkie lub nietypowe objawy kliniczne COVID-19.” Co oznacza, że osoby które przyjęły zastrzyk przeciwko COVID mogą zachorować na jego ciężką odmianę.

“Stosowanie w ciąży i laktacji” jest oznaczone w raporcie hasłem “Brak informacji”. Nie jest jasne dlaczego jest to określone jako “brak”, skoro zgłoszono 413 przypadków u kobiet w ciąży. Osiemdziesiąt cztery z nich były “poważne”, a 329 “niekrytyczne”.

Zgodnie z raportem:

Wyniki ciąży w 270-u zgłoszonych przypadkach zostały określone jako samoistne poronienie (23), wynik w toku (5), przedwczesny poród ze śmiercią noworodka, spontaniczne poronienie ze śmiercią wewnątrzmaciczną (po 2), spontaniczne poronienie ze śmiercią noworodka i normalny wynik (po 1).

146 przypadków, które nie były poważne, zostało zgłoszone jako ekspozycja na szczepionkę in utero bez wystąpienia jakiegokolwiek klinicznego zdarzenia niepożądanego.

124 przypadki, 49 nieciężkich i 75 ciężkich, zostało zgłoszone jako zdarzenia kliniczne które wystąpiły u zaszczepionych matek. Poronienie samoistne (25), Skurcz macicy w czasie ciąży, Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, Poronienie, Poronienie nieudane i Zgon płodu (po 1).

Czy wszystkie te nienarodzone dzieci których śmierć nastąpiła po zaszczepieniu matek nie były uzasadnionym powodem do wstrzymania kampanii szczepień przynajmniej w tej wyjątkowo wrażliwej grupie demograficznej? Najwyraźniej nie. CDC zaleca, aby “ciężarne” otrzymały szczepionkę COVID a nawet dostawały dawkę przypominającą. (cdc.gov)

W raporcie stwierdzono, że pomimo tych wszystkich zdarzeń korzyści płynące ze stosowania szczepionki COVID przewyższają ryzyka z tym związane.

Cokolwiek by się nie stało z człowiekiem po szczepieniu, producenci szczepionek są chronieni przez rząd federalny przed jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Zgodnie z National Childhood Vaccine Injury Act z 1986 roku (congress.gov), jak to ujął Robert Kennedy Jr, “jeśli jesteś firmą produkującą szczepionki i zatrujesz kogoś, to bez względu na to jak poważne są skutki, bez względu na to jak lekkomyślne było twoje postępowanie, bez względu na to jak bardzo zaniedbałeś sprawę, bez względu na to jak toksyczny był składnik szczepionki, nikt nie może cię pozwać” (lifesitenews.com).

Najnowsze przepisy to potwierdzają. Zgodnie z ustawą o służbie publicznej i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w zakresie medycznych środków zaradczych przeciwko COVID-19 (PREP – govinfo.gov) z marca 2020 r., na mocy sekcji 319F-3 ustawy o publicznej służbie zdrowia, firmy Pfizer, Moderna oraz Johnson and Johnson są zwolnione “z powództwa i odpowiedzialności na mocy prawa federalnego i stanowego w odniesieniu do wszelkich roszczeń dotyczących strat spowodowanych, odnoszących się lub wynikających z podawania lub stosowania przez osobę środka zaradczego [szczepionki COVID-19]”.

Możesz zafundować sobie tylko jedną z trzech zdefiniowanych przez FDA szczepionek przeciw COVID (fda.gov, fda.gov, fda.gov).

Twoje postępowanie traktowane jest jako “czynność badawcza” (to znaczy “eksperymentowanie”) i robisz to całkowicie na własne ryzyko. I tak właśnie kręci się największy w historii eksperyment medyczny.

Veronika Kyrylenko (na podstawie thenewamerican.com opracował Maciej Rozwadowski)