Chiny stworzyły elektronicznego prokuratora, jest bardzo skuteczny we wnoszeniu oskarżeń – uczciwi nie mają się czego obawiać…

“Naukowcy” z Chin twierdzą, że jako pierwszym na świecie udało im się stworzyć maszynę, która może oskarżać ludzi o przestępstwa bazując na algorytmach sztucznej inteligencji.

Według komunistycznych “naukowców”, “prokurator AI” może wnieść oskarżenie z ponad 97-procentową dokładnością na podstawie jedynie słownego opisu sprawy.

Maszyna została zbudowana i przetestowana przez Shanghai Pudong People’s Procuratorate, największą i najbardziej obciążoną prokuraturę okręgową w Chinach.

Technologia może zmniejszyć codzienne obciążenie prokuratorów, pozwalając im skupić się na trudniejszych zadaniach, mówi towarzysz profesor Shi Yonga, dyrektor laboratorium big data i zarządzania wiedzą Chińskiej Akademii Nauk który jest głównym naukowcem w tym projekcie.

“System może do pewnego stopnia zastąpić prokuratorów w procesie podejmowania decyzji” – twierdzi Shi i jego zespół w artykule opublikowanym w tym miesiącu w krajowym recenzowanym czasopiśmie naukowym Management Review.

Zastosowanie technologii AI do wymierzania “sprawiedliwości” jest coraz częstszą praktyką na całym świecie.

Niektórzy niemieccy prokuratorzy wykorzystywali technologie AI, takie jak rozpoznawanie obrazów i cyfrowa kryminalistyka, aby zwiększyć szybkość i dokładność rozpatrywania spraw.

Chińscy prokuratorzy byli swego rodzaju testowymi użytkownikami, gdy zaczęli korzystać z AI w 2016 roku. Wielu z nich korzysta obecnie z narzędzia AI znanego jako “System 206”. (chinadaily.com.cn)

Narzędzie to może ocenić siłę dowodów, warunki aresztowania i to jak prawdopodobne jest, że podejrzany może być uznany za niebezpiecznego dla społeczeństwa.

Ale wszystkie istniejące narzędzia AI mają ograniczoną rolę, ponieważ póki co “nie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji o wniesieniu zarzutów i nie sugerują wyroków”, powiedział Shi.

Podejmowanie takich decyzji wymagałoby od maszyny zidentyfikowania i usunięcia wszelkich treści z akt sprawy, które są nieistotne dla popełnionego przestępstwa, bez jednoczesnego usuwania użytecznych informacji.

Maszyna musiałaby również przekształcić złożony, ciągle zmieniający się język ludzki w standardowy format matematyczny lub geometryczny który byłby zrozumiały dla komputera.

Chińskie firmy internetowe opracowały potężne narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, ale ich działanie często wymaga komputerów o ogromnej mocy obliczeniowej, do których prokuratorzy nie mają standardowo dostępu.

Dla odmiany sztuczna “prokuratorska” inteligencja opracowana przez zespół towarzysza prof. Shi może działać nawet na zwykłym komputerze stacjonarnym. W przypadku każdego podejrzanego wnosi ona oskarżenie na podstawie tysiąca “cech” uzyskanych z wygenerowanego tekstu opisu sprawy, z których większość jest zbyt mała lub abstrakcyjna aby miała sens dla człowieka. Następnie “System 206” oceniałby dowody.

Maszyna została “wytrenowana” przy użyciu ponad 17 000 przypadków kryminalnych z lat 2015-2020. W tej chwili potrafi ona zidentyfikować i wnieść oskarżenie w przypadku ośmiu najczęstszych przestępstw występujących w Szanghaju.

Są to oszustwa związane z kartami kredytowymi, prowadzenie działalności hazardowej, niebezpieczna jazda, umyślne uszkodzenie ciała, utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych, kradzież, oszustwo i “wywoływanie kłótni i prowokowanie kłopotów” – taki zarzut zbiorczy często używany do tłumienia sprzeciwu.

Shi i współpracownicy powiedzieli, że “prokurator AI” po wprowadzeniu aktualizacji stanie się wkrótce jeszcze bardziej potężny. Będzie w stanie rozpoznawać mniej powszechne przestępstwa i wnosić wiele zarzutów przeciwko jednemu podejrzanemu.

Nie było jasne, kiedy i czy technologia znajdzie zastosowanie w innych dziedzinach. W momencie publikacji raportu nie udało się uzyskać komentarza zespołu.

Prokurator z miasta Guangzhou powiedział, że ma pewne obawy co do wykorzystania AI w stawianiu zarzutów.

“Dokładność 97 procent może być wysoka z technologicznego punktu widzenia, ale zawsze będzie szansa na pomyłkę” – powiedział prokurator, który prosił o nieujawnianie nazwiska ze względu na specyfikę sprawy. “Kto weźmie odpowiedzialność w przypadku popełnienia błędu? Prokurator, maszyna czy twórca algorytmu?”.

Bezpośrednie zaangażowanie AI w podejmowanie decyzji mogłoby również wpłynąć na autonomię ludzkiego prokuratora. Większość prokuratorów nie chce aby informatycy “wtrącali się” w osąd prawny, powiedział prokurator z Guangzhou.

Inną kwestią jest to, że “prokurator AI” może wnieść oskarżenie tylko na podstawie algorytmu bazującego na jego wcześniejszych doświadczeniach. Nie może on na przykład przewidzieć reakcji opinii publicznej na daną sprawę w zmieniającym się środowisku społecznym.

“AI może pomóc w wykryciu błędu, ale nie może zastąpić człowieka w podejmowaniu decyzji” – powiedział prokurator.

Niemniej jednak, Chiny agresywnie wykorzystują AI w niemal każdym sektorze rządowym aby poprawić wydajność, zmniejszyć korupcję i wzmocnić wszechobecną kontrolę.

Jak twierdzą badacze zaangażowani w tą kwestię, niektóre chińskie miasta wykorzystały maszyny do monitorowania kręgów społecznych i działań pracowników rządowych w celu wykrycia sytuacji korupcyjnych.

Wiele chińskich sądów korzysta z AI aby pomóc sędziom w przetwarzaniu akt spraw i podejmowaniu decyzji, na przykład takich jak przyjęcie lub odrzucenie odwołania.

Większość chińskich więzień również zaadaptowała technologię AI do śledzenia stanu fizycznego i psychicznego więźniów, co ma na celu jeszcze lepszą kontrolę nad przemocą.

koreatimes.co.kr (opracował Maciej Rozwadowski)

Moim zdaniem.

Bardzo niebezpieczne zjawisko, które moim zdaniem bardzo szybko znajdzie zainteresowanie na całym świecie. Towarzysze polscy z całą pewnością będą zainteresowani tą formą wymierzania sprawiedliwości ludowej.

To oczywiście nie ma niczego wspólnego ze sprawiedliwością. To jest tylko i wyłącznie stosowanie prawa. Ludzie są coraz głupsi i nie rozumieją tego, że prawo nie jest sprawiedliwe, prawo jest prawem i może być emanacją największych wynaturzeń ludzkich.

Sprawiedliwość lub jej brak to cecha człowieka, nie ma żadnego związku z przepisami prawa. Sprawiedliwość to zgodność z cywilizacyjnym kanonem wartości, który został objawiony w Biblii. Tak właśnie, sprawiedliwość to podstawowa cecha Boga, opisana w Biblii. Wzorcem sprawiedliwości są wartości opisane w Biblii. Może ktoś szukać w innych miejscach, ale bez obiektywnego wzorca prędzej czy później pobłądzi. Tym obiektywnym wzorcem jest w naszej cywilizacji Biblia. Na przestrzeni dziejów wzorzec biblijny został zapomniany, wartości z Biblii wryły się w naszą cywilizację. Ludzie zapomnieli o obiektywnym wzorcu i myślą, że sprawiedliwość mają w sobie albo mają prawo twierdzić, że zapisali sprawiedliwość w przepisach.

Na skutek degradacji cywilizacji zapomniano wzorcu sprawiedliwości. Człowiek w efekcie może tworzyć skrajnie niesprawiedliwe przepisy. Coraz częściej tak jest w Polsce, ale przecież były całe systemy prawa, będące skrajnym zaprzeczeniem sprawiedliwości. Komunizm, nazizm i tym podobne zjawiska w niedawnej historii. Właśnie z tego powodu, że np. Niemcy tworząc państwo nazistowskie stworzyli sobie wynaturzone przepisy, w Norymberdze zbrodniarze byli sądzeni nie na podstawie naruszenia obowiązującego prawa, a na podstawie używanych przez Anglosasów reguł słuszności.

Ludzie coraz mniej pojmują co oznacza sprawiedliwość. Widać to na co dzień. Z pewnym zaskoczeniem stwierdzam, że nawet tu się to zdarza. Po niektórych komentarzach na blogu to poznaję. Mój blog to miejsce szczególnie, wymagające od czytelników myślenia, gimnastyki umysłu, wolnego myślenia. Pomimo tego i tak od czasu do czasu pojawiają się tu czytelnicy, którzy mają trudność z pojmowaniem sprawiedliwości.