Prezydent Ukrainy chce wręczać ludziom broń, a w Polsce zakazują noszenia broni przy granicy z Białorusią

Prezydent Ukrainy ogłasza oficjalnie, że każdy dostanie broń, kto będzie chciał walczyć w obronie Ukrainy.

W tym samym czasie nasi, polscy, biało-czerwoni wyznawcy socjalistycznych wartości, planują przedłużenie praworządnym Polakom zakazu noszenia i przenoszenia w stanie rozładowanym broni poza domem, przy granicy z Białorusią.

Na stronie legislacja.rcl.gov.pl pojawił się w dniu napaści przez putinowską Rosję na Ukrainę projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

W projekcie czytamy:

Uzasadnienie projektu to zlepek różnych treści, bez związku ze sobą, oraz bez związku z przedmiotem regulacji. Za uzasadnieniem jest tzw. ocena skutków regulacji. Z tego dokumentu, powielającego w istotnej części pustosłowie uzasadnienia dowiadujemy się takich oto rewelacji:

Wprowadzenie przedmiotowych zakazów zapewni bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenach przygranicznych oraz zapobiegnie ewentualnym przypadkom dostania się broni posiadanej legalnie w ręce osób nieuprawnionych. Poprawi to bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb państwowych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej, mieszkańców strefy nadgranicznej, a także osób uczestniczących w budowie stałego, wysokiego ogrodzenia stanowiącego zabezpieczenie granicy państwowej. Ponadto wykluczy możliwość zaistnienia incydentów o charakterze międzynarodowym, gdzie np. legalne użycie broni przez polujących po polskiej stronie granicy może stanowić pretekst do działań strony białoruskiej godzących w interesy RP.

Moim zdaniem w MSWiA myślą po rosyjsku. Myślę też, że w razie (ewentualnej, niemożliwej oczywiście, nieoczekiwanej, no i nie do przewidzenia) inwazji Rosji na Polskę, pan Putin może liczyć na panów z PiS, że zanim to nastąpi, rozbroją Polaków dokumentnie?

No, też tak myślę! 🙂 Wspólne socjalistyczne ideały zobowiązują.

Ach i jeszcze gdyby tak opowiedzieć o tym rozporządzeniu Ukraińcom, którzy zmagają się z agresją ze strony Rosji i Białorusi, to ciekawi mnie jakimi epitetami by określili autorów tejże regulacji?

Taki mam komentarz 🙂 o tej sprawie.