Partia Republikanie chce zmian w obowiązującej ustawie o broni i amunicji – jest projekt ustawy

We wpisie pt. Partia Republikańska zapowiada złożenie projektu o zmianie ustawy o broni i amunicji – ta sprawa wydaje mi się realna zawiadamiałem o tym, że partia Republikanie przygotuje projekt zmian w obowiązującej ustawie o broni i amunicji. Republikanie szybko się uwinęli i przedstawili swój projekt zmian.

Projekt pobrałem, zamieszczam dla was do czytania:

Download (PDF, 95KB)

Ustawa moim zdaniem rozumnie napisana, dobrze. Widać, że napisał ją ktoś kto ma pojęcie o tym jak wygląda sytuacja z pozwoleniami na broń i gdzie jest największa głupota obecnie obowiązującej ustawy. Naprawdę solidnie przygotowany projekt. Wszystkie poprawki naniosłem na treść obowiązującej ustawy aby łatwiej się to czytało. W poniższym dokumencie na niebiesko to co wykreślone na czerwono to co nowe.

Download (PDF, 406KB)

Moim zdaniem projekt powinien być uzupełniony o kilka zapisów abym mógł powiedzieć, że jest bardzo dobry, wzorowy.

Oto moje uzupełnienie:

W art. 12 w ust. 1 wykreśla się wyrazy „i liczbę egzemplarzy”,

Przepis wówczas miałby brzmienie:

 art. 12 w ust. 1 Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj broni

W art. 10 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) amunicji wojskowej z pociskami płaszczowymi o zwiększonej penetracji, zawierającymi rdzeń wykonany z materiału o twardości większej niż 50 HRC wg skali twardości Rockwella;”

Przepis wówczas miałby brzmienie:

art 10. 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:

1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;

2) amunicji wojskowej z pociskami płaszczowymi o zwiększonej penetracji, zawierającymi rdzeń wykonany z materiału o twardości większej niż 50 HRC wg skali twardości Rockwella;

3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

No i czy mamy konkurencję pomiędzy projektami? Jest projekt promowany przez Pawła Kukiza, po którym podpisała się już wymagana liczba posłów, aby można było projekt wnieść do sejmu. Czy tak samo będzie z projektem republikańskim? Mi się ten projekt podoba. Uważam, że należałoby go szybciutko uchwalić, a nad projektem zupełnie nowej ustawy popracować. Niestety w Polsce to nie będzie możliwe. Za moment pojawią się waśnie i nienawiści. Będzie kłótnia o to czyj projekt lepszy, ważniejszy. Prawda jest taka, że ten projekt będzie uchwalony, kto uzyska namaszczenie naczelnika państwa. Jak to będzie, nie wiem.