Prawa “czerwonej flagi” i ich skuteczność na przykładzie Kalifornii.

Prawa tzw. “czerwonej flagi”, które pozwalają policji na konfiskatę broni palnej u osób co do których istnieje podejrzenie, że mogą jej użyć niezgodnie z przeznaczeniem, zostały uchwalone w 19 stanach. Czy działają one tak jak twierdzą ich zwolennicy? Najnowsze badania przeprowadzone przez dr Veronikę Pear i dr Garena Wintemute’a oraz współautorów wskazują, że odpowiedź brzmi jednoznacznie: “Nie”.

Badanie zostało opublikowane 5 kwietnia, pod tytułem “Firearm Violence Following the Implementation of California’s Gun Violence Restraining Order Law” (Przemoc z użyciem broni palnej po wprowadzeniu kalifornijskiego prawa o zakazie zbliżania się do broni) w JAMA Network. (jamanetwork.com)

Analizując kalifornijskie prawo Red Flag, zastosowali oni skuteczniejsze metody niż te które stosowano we wcześniejszych podobnych badaniach. Skupili się zwłaszcza na mieście San Diego, gdzie prokurator okręgowy był zdecydowanym zwolennikiem stosowania prawa Red Flag, i sprawdzili co się zmieniło gdy kalifornijskie prawo Red Flag weszło w życie. Korzystając z danych pochodzących z raportów szpitalnych zbadali obrażenia spowodowane użyciem broni. Przyjrzeli się także samookaleczeniom z użyciem broni, ponownie przeglądając raporty szpitalne.

Na podstawie danych z kilku hrabstw Kalifornii określono trendy dotyczące agresywnego użycia broni i samookaleczeń w latach 2005-2015. Autorzy chcieli sprawdzić, czy przyjęcie kalifornijskiego prawa Red Flag spowodowało zmniejszenie liczby tych incydentów w porównaniu z trendami sprzed wejścia w życie tego prawa. Wprowadzenie tego prawa nastąpiło w 2016 roku. Analizując lata 2016-2019, stwierdzili, że nowe prawo nie zmniejszyło ani agresywnego użycia broni palnej ani liczby samookaleczeń spowodowanych użyciem broni. Stwierdzili wręcz, że po wprowadzeniu ustawy liczba aktów samookaleczenia z użyciem broni palnej przekroczyła wartości prognozowane, choć wynik ten nie był statystycznie istotny.

Autorzy twierdzą, że ich metody były bardziej rygorystyczne w porównaniu z innymi którzy badali te kwestie. Kolejną zaletą ich badania było to, że obejmowało ono również obrażenia, a nie tylko zgony. Autorzy podkreślają, że jednym z czynników braku zmian po wprowadzeniu nowego prawa może być dostępność nielegalnej broni: jeśli władza odbierze broń posiadaną legalnie, osoby które chcą wyrządzić krzywdę sobie lub innym mogą starać się zdobyć ją nielegalnie.

Różne stany przyjęły te przepisy pod różnymi nazwami, w tym: Extreme Risk Protection Orders, Extreme Risk Firearm Protection Orders, oraz Risk Protection Orders. Termin “Gun Violence Restraining Orders” jest używany w Kalifornii. “Prawo czerwonej flagi” to ogólny termin który obejmuje wszystkie te przepisy.

Zwolennicy podkreślają ich potencjał w zapobieganiu przemocy, choć – jak wynika z badania przeprowadzonego przez Peara i współpracowników – jest to wysoce wątpliwe. Równocześnie minimalizuje się lub ignoruje zagrożenia dla praw konstytucyjnych, które wykraczają poza zagrożenia dla Drugiej Poprawki. Zagrożenia te obejmują podważanie prawa do sprawiedliwego procesu. Czy osoba, której broń może zostać zarekwirowana ma prawo do domniemania niewinności? Jaki jest standard dowodowy – jasny i przekonujący dowód czy tylko przeważająca część dowodów? Czy osoba ta ma prawo do zastępstwa prawnego? Czy należy przestrzegać zasad dopuszczalności dowodów? Tych kwestii jest więcej.

Co ciekawe, jeśli proces prowadzony zgodnie ze standardami Red Flag doprowadzi do utraty przez obywatela broni w Indianie, to ta broń może zostać fizycznie zniszczona! (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Czy jeśli stracisz prawo jazdy to Twój samochód zostanie zutylizowany? Jeśli zostaniesz pozbawiony prawa wykonywania zawodu, czy Twoje fachowe książki zostaną spalone?

W całym swoim raporcie Pear i inni podkreślają niedostatki prawa w zapobieganiu przemocy, a w odniesieniu do agresji autorzy poświęcają niewiele uwagi jej sprawcom.

NRA wydaje się ostrożnie podchodzić do ustaw o czerwonej fladze. Może to wynikać z tego, że organizacja nie chce aby negatywna prasa dotycząca tej kwestii zaszkodziła wysiłkom na rzecz wspierania Drugiej Poprawki w inny sposób. NRA zwróciło przynajmniej uwagę na kwestie związane z sprawiedliwym procesem z których część została przytoczona powyżej.

Podsumowując: Trudno wskazać przekonujące powody aby wprowadzać ustawy o czerwonych flagach. Wyniki tego badania potwierdzają to o czym właściciele broni mówili od dawna. Zaskoczeniem jest to, że ich autorem jest grupa Wintemute’a, która zwykle znajduje argumenty aby poprzeć ograniczenia dotyczące broni palnej.

Thomas E. Gift – lekarz medycyny (drgo.us)

tłumaczył MR