45 celów komunizmu według Cleona Skousena. W 1961 przewidziano przyszłość, rząd USA o tym wiedział, ta przyszłość to obecna teraźniejszość.

Akta Kongresu – Załącznik, s. A34-A35
Aktualne cele komunistów
ROZSZERZENIE UWAG HON. A. S. HERLONGA JR. Z FLORYDY
W IZBIE REPREZENTANTÓW
Czwartek, 10 stycznia 1963 r.
Pan HERLONG. Pan Speaker, pani Patricia Nordman z De Land (Fla.) jest zagorzałą i wyrazistą przeciwniczką komunizmu, i do niedawna wydawała czasopismo De Land Courier, którego celem było ostrzeganie opinii publicznej przed niebezpieczeństwem ze strony komunizmu w Ameryce.
Na prośbę pani Nordman, za jednogłośną zgodą, umieszczam w AKTACH następujące

“Aktualne cele komunistyczne”, które pani Nordman identyfikuje jako fragment z książki “Nagi komunista” autorstwa Cleona Skousena.

AKTUALNE CELE KOMUNISTÓW

 1. Zaakceptowanie przez USA współistnienia nacji jako jedynej alternatywy dla wojny atomowej.
 2. Przygotowanie USA raczej do kapitulacji niż do angażowania się w wojnę atomową.
 3. Stworzenie iluzji, że całkowite rozbrojenie Stanów Zjednoczonych będzie demonstracją siły moralnej.
 4. Zezwolenie na wolny handel między wszystkimi narodami, bez względu na zaangażowanie w komunizm, i bez względu na to czy przedmioty handlu mogą być użyte do wojny.
 5. Rozszerzenie długoterminowych pożyczek dla Rosji i satelitów sowieckich.
 6. Zapewnienie amerykańskiej pomocy wszystkim narodom bez względu na występujący w nich stan zaawansowania komunizmu.
 7. Uznanie komunizmu w Chinach. Przyjęcie komunistycznych Chin do ONZ.
 8. Ustanowienie Niemiec Wschodnich i Zachodnich jako odrębnych państw wbrew obietnicy Chruszczowa z 1955 roku, że kwestia niemiecka zostanie rozwiązana w drodze wolnych wyborów pod nadzorem ONZ.
 9. Przedłużenie konferencji w sprawie zakazu prób atomowych, ponieważ Stany Zjednoczone zgodziły się zawiesić próby na czas trwania negocjacji.
 10. Zezwolić wszystkim satelitom Związku Radzieckiego na indywidualne przedstawicielstwo w ONZ.
 11. Promować ONZ jako jedyną nadzieję dla ludzkości. Jeśli jej statut zostanie zmieniony, zażądać, by przekształciła się w ogólnoświatowy rząd z własnymi, niezależnymi siłami zbrojnymi. (Niektórzy przywódcy komunistyczni uważają, że świat może zostać przejęty równie łatwo przez ONZ jak i przez Moskwę. Czasami te dwa ośrodki konkurują ze sobą, jak to ma miejsce obecnie w Kongo).
 12. Odpierać wszelkie próby zdelegalizowania Partii Komunistycznej.
 13. Znieść wszystkie przysięgi lojalności.
 14. Nadal umożliwiać Rosji dostęp do Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych.
 15. Przejąć jedną lub obie partie polityczne w Stanach Zjednoczonych.
 16. Wykorzystanie technicznych decyzji sądów do osłabienia podstawowych instytucji amerykańskich poprzez twierdzenie, że ich działalność narusza prawa obywatelskie.
 17. Przejąć kontrolę nad szkołami. Wykorzystać je jako pasy transmisyjne dla socjalizmu i aktualnej propagandy komunistycznej. Zmiękczyć program nauczania. Przejąć kontrolę nad stowarzyszeniami nauczycieli. Umieścić linię partyjną w podręcznikach.
 18. Przejęcie kontroli nad wszystkimi gazetkami uczniowskimi.
 19. Wykorzystanie zamieszek uczniowskich do wzniecania publicznych protestów przeciwko programom lub organizacjom atakowanym przez komunistów.
 20. Infiltracja prasy. Przejęcie kontroli nad recenzjami książek, redakcjami i stanowiskami politycznymi.
 21. Przejęcie kontroli nad kluczowymi stanowiskami w radiu, telewizji i kinematografii.
 22. Kontynuować dyskredytowanie amerykańskiej kultury poprzez degradowanie wszelkich form artystycznego wyrazu. Komórka amerykańskich komunistów została
  zobowiązana do “wyeliminowania wszystkich pozytywnych rzeźb z parków i budynków, zastępując je bezkształtnymi, niezręcznymi i pozbawionymi znaczenia formami”.
 23. Kontrolować krytyków sztuki i dyrektorów muzeów sztuki. “Naszym planem jest promowanie brzydoty, odrażającej, bezsensownej sztuki”.
 24. Zlikwidować wszystkie prawa dotyczące obsceniczności, nazywając je “cenzurą” i pogwałceniem wolności słowa i prasy.
 25. Złamać kulturowe standardy moralności poprzez promowanie pornografii i obsceniczności w książkach, czasopismach, filmach, radiu i telewizji.
 26. Przedstawiać homoseksualizm, wynaturzenia i rozwiązłość jako “normalne, naturalne i zdrowe”.
 27. Przeniknąć do kościołów i zastępować religię objawioną “religią socjalną”. Dyskredytowanie Biblii i podkreślanie potrzeby intelektualnej dojrzałości, która nie potrzebuje “religijnej kuli u nogi”.
 28. Wyeliminować modlitwę lub jakiekolwiek formy ekspresji religijnej w szkołach, uzasadniając to naruszeniem zasady “rozdziału kościoła od państwa”. (Pamiętajmy, że cele te zostały opublikowane w celu ich ujawnienia w 1958 roku) Przypadek?
 29. Zdyskredytuj amerykańską konstytucję, nazywając ją nieodpowiednią, staromodną, niedostosowaną do współczesnych potrzeb, utrudniającą współpracę między narodami na skalę światową.
 30. Zdyskredytować amerykańskich Ojców Założycieli. Przedstawić ich jako egoistycznych arystokratów, którzy nie troszczyli się o “zwykłego człowieka”.
 31. Umniejszać znaczenie wszelkich form kultury amerykańskiej i zniechęcać do nauczania historii Ameryki, twierdząc, że jest ona tylko niewielką częścią “wielkiego obrazu”. Położyć większy nacisk na historię Rosji od czasu przejęcia władzy przez komunistów.
 32. Popierać wszelkie ruchy socjalistyczne mające na celu scentralizowaną kontrolę nad jakąkolwiek częścią kultury – edukacją, agencjami socjalnymi, programami pomocy społecznej, klinikami zdrowia psychicznego, itp.
 33. Zlikwidować wszystkie prawa i procedury, które przeszkadzają w działaniu aparatu komunistycznego.
 34. Zlikwidować Komisję do Spraw Działalności Antyamerykańskiej (House Committee on Un-American Activities).
 35. Zdyskredytować i ostatecznie zlikwidować FBI.
 36. Zinfiltrować i przejąć kontrolę nad kolejnymi związkami zawodowymi.
 37. Przeniknąć do wielkiego biznesu i zdobyć nad nim kontrolę.
 38. Przenieść część uprawnień do aresztowania z policji na agencje społeczne. Traktować wszystkie problemy behawioralne jako zaburzenia psychiatryczne których nikt poza psychiatrami nie jest w stanie zrozumieć [ani leczyć].
 39. Zdominować zawód psychiatry i wykorzystać prawa dotyczące zdrowia psychicznego jako środek przymusowej kontroli nad tymi, którzy przeciwstawiają się celom komunistycznym.
 40. Zdyskredytować rodzinę jako instytucję. Zachęcać do rozwiązłości i łatwych rozwodów.
 41. Podkreślać potrzebę wychowywania dzieci z dala od negatywnego wpływu rodziców. Przypisywać uprzedzenia, blokady umysłowe i opóźnienia w rozwoju dzieci tłumiącemu wpływowi rodziców.
 42. Stworzyć powszechne wrażenie, że przemoc i zamieszki są uzasadnionymi aspektami amerykańskiej tradycji; że studenci i grupy interesów powinny powstać i użyć “zjednoczonej siły” do rozwiązania swoich problemów ekonomicznych, politycznych lub społecznych.
 43. Obalić wszystkie rządy kolonialne, zanim ludność tubylcza będzie gotowa do samodzielnego rządzenia.
 44. Umiędzynarodowić Kanał Panamski.
 45. Wycofać klauzulę Connally’ego, tak aby Stany Zjednoczone nie mogły zapobiec przejęciu jurysdykcji przez Trybunał Światowy [chodzi o przyznanie Trybunałowi Światowemu jurysdykcji nad kwestiami wewnątrzkrajowymi], zarówno nad narodami, jak i jednostkami.

Link do oryginalnego dokumentu : cultureshield.com

Książka Cleona Skousena : lubimyczytac.pl

MR