Jak cię złapią za rękę mów że to nie twoja ręka – Eksperci wydają się nie zauważać problemów ze szczepionkami na wirusa.

Odpowiedzialne za politykę zdrowotną kraju organizacje federalne Stanów Zjednoczonych przymykają oko na coraz bardziej niepokojącą liczbę zgonów i uszczerbków na zdrowiu związanych z eksperymentalnymi terapiami genowymi przeciwko koronawirusowi, zwanymi “szczepionkami przeciwko Covid”. Przypadki ciężkich powikłań po tych zastrzykach są określane jako “rzadkie”. Steve Kirsch, przedsiębiorca technologiczny z Kalifornii i założyciel Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) oszacował, że do 24 czerwca 2022 r. przez szczepionki aż pięć milionów Amerykanów jest niezdolnych do pracy, 30 milionów odniosło obrażenia, a ponad 750 tysięcy zmarło.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę Pollfish na zlecenie VSRF (www.skirsch.com), przyjęcie szczepionki wiąże się ze znaczącą liczbą niepożądanych następstw, w tym śmiertelnych i mających wpływ na jakość życia. Dane sugerują, że szczepienia powinny być natychmiast wstrzymane.

Kirsch pisze (stevekirsch.substack.com):

Nasz najnowszy sondaż jest druzgocący dla prowadzonej oficjalnie narracji:

1. odsetek uszkodzeń serca wynosi 6,6%,

2. 2,7% szczepionych nie jest w stanie po szczepieniu wrócić do pracy (5 mln osób),

3. 6,3% szczepionych musiało być hospitalizowanych,

4. jeśli przyjęło się szczepionkę to prawdopodobieństwo zgonu z powodu COVID się zwiększa.

5. Prawie tyle samo (dokładnie 77,4%) gospodarstw domowych straciło kogoś z powodu szczepionek, co z powodu COVID.

Następnie Kirch przypomniał, że według oficjalnych danych “z powodu COVID” zmarło ponad milion Amerykanów. Nie jest jednak jasne czy to Covid był główną przyczyną zgonu, ponieważ Rochelle Walensky, dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), przyznała w styczniu, że 75% zgonów z powodu COVID wystąpiło u osób które miały “co najmniej cztery choroby współistniejące”.

Kirsch kontynuował:

"Sondaż wskazuje, że z powodu szczepień mogło umrzeć nawet ponad 750 000 osób .... co ciekawe, zawsze czujne CDC nie znalazło nikogo kto zmarłby z powodu szczepionek mRNA. Ani jednej osoby. Mamy więc do czynienia z luką wynoszącą 750 000 osób. To duża rozbieżność. Ktoś nie mówi wam prawdy".

Przypuszczalnie Kirsch pozwala sobie na sarkazm nazywając CDC “zawsze czujną” w świetle zeszłotygodniowego raportu ujawniającego, że agencja nie analizowała swojej własnej bazy danych, czyli systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS). System ten został stworzony specjalnie do wykrywania i dokumentowania przypadków dotyczących bezpieczeństwa szczepionek.

Inne kluczowe wnioski z sondażu:

- Tylko 34 procent Amerykanów przyjęło więcej niż dwie dawki szczepionki. Oznacza to, że około 66 procent zaszczepionych nie podporządkowało się rządowemu zaleceniu, i nie próbuje być "na bieżąco" ze szczepieniami poprzez przyjmowanie dodatkowych dawek, tzw. dawek przypominających.
- 2,63 % gospodarstw domowych odnotowało zgon z powodu wirusa, dla porównania, w 2,03 % gospodarstw domowych ktoś zmarł po przyjęciu szczepienia. "Jest to zdumiewające, ponieważ pokazuje, że szczepionka zabiła prawie tyle samo osób, co wirus COVID" - podsumowuje Kirsch, dodając: "Obliczając to inaczej, w USA jest 123 miliony gospodarstw domowych. Jeśli 2% z nich doświadczyło tylko jednego zgonu poszczepiennego, to jest to 2,4 miliona zgonów. Nawet jeśli liczbę tę przeszacowano dziesięciokrotnie, jest to druzgocące dla narracji o szczepionkach."
- Spośród osób powyżej 18 roku życia które otrzymały szczepionkę, 2,7% zgłosiło niezdolność do pracy. W przeliczeniu na cały kraj oznacza to ponad pięć milionów osób które mogły odnieść obrażenia powodujące niezdolność do pracy. Jednocześnie 16,7% respondentów uważa, że szczepionki wyrządziły im szkodę. W skali kraju oznacza to, że ponad 30 milionów osób czuje się poszkodowanych w wyniku przyjęcia szczepionki.
- Badanie wykazało 6,6-procentowy wskaźnik urazów serca po szczepieniu, czyli 13,3 miliona poszkodowanych Amerykanów. "To 1000 razy więcej niż podało CDC....Jak CDC mogło nie zanotować tego poważnego zdarzenia niepożądanego i pomylić się o 3 rzędy wielkości?!?" - zastanawia się Kirsch. 
- 3,7% respondentów zgłosiło, że w ich gospodarstwie domowym ktoś choruje na serce z powodu szczepionki. Ponieważ liczba gospodarstw domowych wynosi 123 miliony, może to oznaczać aż 4,5 miliona nowych przypadków chorób serca.
- Potencjalnie 18 milionów osób - 9,2% z tych którzy otrzymali szczepionkę - wymagało pomocy medycznej z powodu powikłań. 
- 6,3%, czyli potencjalnie 12 milionów Amerykanów, musiało być hospitalizowanych.
- Szczepionki są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby. Okazało się, że osoby zaszczepione były o 17 procent bardziej narażone na zakażenie i o 72 procent bardziej narażone na śmierć po otrzymaniu szczepionki. 

“Rząd mówił nam coś zupełnie przeciwnego” – ubolewa Kirsch.

Jeśli chodzi o metodologię badania należy zauważyć, że w ankiecie wzięło udział 500 osób które zostały wybrane całkowicie losowo. Przy próbie 500 osób wyniki mogą się różnić o współczynnik 2 lub więcej, dlatego VSRF planuje ponowne przeprowadzenie badania na grupie liczącej 8000 uczestników.

“Ale nawet jeśli wskaźniki w tym badaniu różnią się 10-krotnie, to i tak otrzymane wyniki są zastanawiające” – zauważył Kirsch.

Według portalu OpenVAERS.com (openvaers.com), w okresie od wprowadzenia szczepionek do powszechnego użytku w kwietniu 2021 r. do 17 czerwca 2022 r. VAERS otrzymał łącznie 1 307 926 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami Covid. Spośród nich 29 031 zakończyło się zgonem. W 164 324 przypadkach osoby zaszczepione wymagały hospitalizacji, a 54 306 osób odniosło trwałe urazy w wyniku przyjęcia szczepionki Covid. Według jednostki nadrzędnej CDC, amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (HHS), VAERS odzwierciedla jedynie “niewielki ułamek” wszystkich niepożądanych reakcji na szczepionki i “ulega znacznym wahaniom”. Kirsch szacuje, że współczynnik niedoszacowania ilości przypadków wynosi 42 (stevekirsch.substack.com).

Jak wynika z najnowszego raportu Światowej Rady Zdrowia (worldcouncilforhealth.org), już sama liczba zdarzeń niepożądanych które potencjalnie mogą mieć związek ze szczepionkami jest tak duża, że dla decydentów powinien być to jasny sygnał do wstrzymania akcji szczepionkowej do czasu przeprowadzenia dokładnych badań w zakresie ich bezpieczeństwa.

Veronika Kyrylenko (thenewamerican.com)

tłumaczył MR