Władze nigeryjskiego stanu Zamfara oficjalnie doradzają ludziom, aby ci zdobyli broń i bronili się przed bandytami.

Rząd stanu Zamfara zaapelował do mieszkańców o “zdobycie broni, aby bronić się przed terrorystami od kilku lat atakującymi bezbronnych cywilów w stanie”.

Rząd Zamfary obwieścił to w oświadczeniu Ibrahima Dosary, stanowego komisarza ds. Informacji.

Dosara powiedział, że rząd Zamfary “skierował stanowego komisarza policji do wydawania licencji na broń krótką” ludziom, którzy są wykwalifikowani i wyrażają chęć korzystania z broni.

Zamfara poprzez to oświadczenie sformalizowała radę dla swoich mieszkańców aby nosili oni broń, gubernator stanu nie jest pierwszym który wydał takie zalecenie.

PREMIUM TIMES donosił już wcześniej, że gubernator stanu Katsina – Aminu Masari – wezwał mieszkańców swojego stanu do uzbrojenia się przeciwko uzbrojonym bandytom grasującym w tym stanie.

Zamfara i Katsina to dwa stany najbardziej dotknięte działalnością terrorystów, lokalnie nazywanych bandytami, których działania doprowadziły do śmierci setek osób i uprowadzenia tysięcy innych.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ OŚWIADCZENIE WŁADZ STANU ZAMFARA.

W ramach walki z bandytyzmem Rząd Zamfary zezwala mieszkańcom na posiadanie broni, i jednocześnie zakazuje używania motocykli.

W związku ze wzrostem aktywności bandytów w różnych częściach stanu i zobowiązaniem rządu do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony życia i mienia obywateli w stanie, szczególnie podczas pory deszczowej, rząd postanowił podjąć dalsze środki, aby poradzić sobie z ostatnimi nasilającymi się bandyckimi atakami, porwaniami i wyłudzeniami haraczu, których doświadczają nasze bezbronne społeczności.

Te akty terroryzmu były źródłem zmartwień i obaw zarówno dla mieszkańców jak i władz stanu. Dlatego też, aby zdecydowanie zająć się sytuacją w naszych społecznościach, rząd nie ma innego wyjścia niż podjęcie następujących działań:

A. Rząd będzie odtąd kierował działaniami zmierzającymi do przygotowania i uzyskania przez ludzi broni, aby bronić się przed bandytami. Rząd skierował stanowego komisarza policji do wydania licencji wszystkim tym, którzy kwalifikują się i chcą uzyskać pistolety do obrony.

Rząd jest gotów ułatwić ludziom, zwłaszcza naszym rolnikom, zabezpieczenie podstawowej broni do obrony. Rząd zawarł już ustalenia dotyczące dystrybucji 500 formularzy do każdego z 19 emiratów w stanie dla tych, którzy chcą uzyskać broń do obrony.

B. Ludzie mogą ubiegać się u Komisarza Policji o pozwolenie na posiadanie pistoletów i innych podstawowych rodzajów broni, które będą używane do obrony.

C. Utworzone zostanie centrum zbierania informacji wywiadowczych o działalności donosicieli.
(chodzi o osoby które współpracują z lokalnymi mafiami i organizacjami terrorystycznymi, udzielając im informacji o potencjalnych celach i dostarczając zaopatrzenie – przyp. MR – dubawa.org)

D. Stanowczo ostrzega się, aby jakiekolwiek informacje lub dane wywiadowcze dotyczące donosiciela były całkowicie prawdziwe. Wszystkie informacje na temat takich donosicieli muszą zawierać prawidłowe dane na temat podejrzanych, w tym ich zdjęcia, prawidłowe nazwiska, adres, zawód i świadka, aby potwierdzić prawdziwość podanych informacji. Rząd podejmie środki karne przeciwko każdemu, kto został ujawniony jako donosiciel. Każda osoba, która poda fałszywe informacje przeciwko komukolwiek, zostanie ukarana tak samo jak donosiciel i będzie traktowana jako taka.

E. Rząd zwrócił się do stanowej Izby Zgromadzenia o uchwalenie w trybie pilnym ustawy o donosicielach, aby umożliwić rządowi podjęcie, zawartych w ustawie, drastycznych środków wobec donosicieli.

F. Rząd zarządził rekrutację 200 dodatkowych Strażników Ochrony Wspólnoty w każdym z 19 emiratów stanu, co daje 500 na emirat, aby zwiększyć ich liczebność i wzmocnić ich siły oraz możliwości radzenia sobie z bandytami.

Aby zapewnić jeszcze lepszą skuteczność i efektywność tych środków, a także zapewnić ich właściwe wdrożenie, rząd podjął również następujące decyzje:

1. Utworzenie specjalnej komisji do spraw działalności donosicieli.

2. Utworzenie dodatkowej jednostki paramilitarnej do wsparcia kontroli i dowodzenia, aby właściwie i skutecznie wzmocnić działania naszych Strażników Ochrony Wspólnoty CPG.

3. Ponowne ukonstytuowanie stanowej komisji ds. ścigania przestępstw związanych z bandytyzmem.

Ponadto, w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w dystryktach Mada, Wonaka i Ruwan Bore w samorządzie lokalnym Gusau, a także emiratu Yandoto w samorządzie lokalnym Tsafe, Jego Ekscelencja, gubernator Mohammed Matawalle, Barden Hausa i Shattiman Sokoto, zatwierdzili natychmiastowe zamknięcie wszystkich targowisk i oraz portalu Kara w tych okręgach oraz emiratu Yandoto na czas nieokreślony.

Ponadto rząd zakazał jazdy na motocyklach i sprzedaży produktów paliwowych w dystryktach Mada, Wonaka i Ruwan Bore oraz emiracie Yandoto.

Od tej pory wszystkie stacje benzynowe na tych terenach są zamknięte ze skutkiem natychmiastowym. Każdy, kto na tych terenach będzie poruszał się na motocyklu, będzie uważany za bandytę. Agencje bezpieczeństwa są upoważnione aby taką osobę zastrzelić na miejscu.

Agencje bezpieczeństwa są tym samym skierowane do zapewnienia ścisłego przestrzegania przepisów. Każdy, kto naruszy ten nakaz, powinien zostać potraktowany zgodnie z zasadami prawa. Rząd nie będzie tolerował żadnego aktu przemocy w którym zabijani są niewinni ludzie.

Rząd wykorzystuje również to oświadczenie, aby podziękować wszystkim tym, którzy uhonorowali i uszanowali dialog pokojowy w jakiejkolwiek formie. W tym samym duchu, ci, którzy odmówili uhonorowania i poszanowania dialogu pokojowego są niniejszym ostrzegani, aby nie naruszali pokoju w naszych społecznościach. Rząd kieruje wojsko, policję, obronę cywilną i inne agencje bezpieczeństwa, aby zmobilizowały swoje siły operacyjne i podjęły natychmiastową walkę z enklawami przestępców.

Podpisano:

Ibrahim Magaji Dosara
Komisarz ds. informacji
Stan Zamfara

Abubakar Ahmadu Maishanu (www.premiumtimesng.com)

tłumaczył MR