Znajdujący się na Kapitolu mural z 1863 roku ukazuje szeroką akceptację dla otwartego noszenia broni.

W uzasadnieniu niedawnego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie NYSR&PA v. Bruen można przeczytać, że właściwym sposobem określenia ograniczeń w korzystaniu z praw wynikających z Drugiej Poprawki jest przegląd historii i sprawdzenie, czy ograniczenia tych praw były powszechnie akceptowane w społeczeństwie amerykańskim, zwłaszcza w czasie ratyfikacji Drugiej Poprawki w 1791 r. i ratyfikacji Czternastej Poprawki w 1868 r., ponieważ to Czternasta Poprawka zastosowała Drugą Poprawkę do wszystkich stanów.

Prawo do posiadania (noszenia) broni w celu ochrony siebie i innych od dawna było częścią amerykańskiej kultury. Prawo do robienia tego podczas podróży było podnoszone w sposób szczególny. Nawet wczesna kolonialna regulacja we wschodnim New Jersey, która próbowała ograniczyć prawo do noszenia broni, wprowadzała wyjątki dla ludzi którzy podróżowali. Regulacja ta była tolerowana jedynie przez kilka lat.

P. 6 opinii amicus curiae w sprawie Bruen.

W 1686 roku wschodnie New Jersey uchwaliło prawo stanowiące, że żadna osoba “nie może prywatnie nosić żadnego pistoletu kieszonkowego, młotka, sztyletu, noża lub innej oryginalnej lub bezprawnej broni,” i że “żaden farmer nie będzie jeździł lub szedł uzbrojony w miecz, pistolet lub sztylet”, z wyjątkiem niektórych urzędników i “obcych, podróżujących zgodnie z prawem przez tę prowincję i zachowujących się pokojowo “.

Sąd Najwyższy uznawał podejście do noszenia broni, w czasie bliskim ratyfikacji Czternastej Poprawki, za szczególnie ważne. Istotny jest tutaj słynny mural, namalowany na Kapitolu Stanów Zjednoczonych w 1863 roku (www.visitthecapitol.gov).

Mural nosi tytuł “Westward the Course of Empire Takes Its Way, by Emanuel Leutze” i znajduje się w zachodniej klatce schodowej skrzydła Izby. Ma 30 stóp szerokości i 20 stóp wysokości.

Mural przedstawia 32 osoby podróżujące w kierunku zachodnim. Wśród nich jest 27 dorosłych, 19 mężczyzn i osiem kobiet. Jest też pięcioro dzieci, w tym dwoje niemowląt.

Na muralu widać co najmniej 12 sztuk broni palnej, w tym 10 sztuk broni długiej i dwa pistolety. Kobieta pod słowem “Westward” w górnej części malowidła ma broń długą. W lewym dolnym rogu muralu widoczny jest długi pistolet, a w prawym dolnym rogu rewolwer. Widoczne są też dwa noże, oraz dwa łuki ze strzałami.


Wersja studyjna z 1861 r. miała o połowę mniej broni palnej, pięć lub sześć sztuk, żadnej w dolnych narożnikach ani w obramowaniu. Na szczycie góry były jedna lub dwie sztuki broni długiej. Nie jest to pewne, ale prawdopodobnie nie było też noży ani łuków i strzał.

Osoby nadzorujące powstawanie malowidła najwyraźniej poprosiły o więcej broni palnej, gdyż w stosunku do obrazu studyjnego dodano kilka jej sztuk.

Mural został namalowany w latach 1861 – 1862. Było to zaledwie 6 lat przed ratyfikacją Czternastej Poprawki. Jest on bliższy czasowo Czternastej Poprawce niż wspomniana w uzasadnieniu dla Bruen decyzja sądu w sprawie Dred Scott z 1857 roku.

Z uzasadnienia Bruen, str. 4:

Krótki prolog jest tutaj na miejscu. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny domowej w
1861 roku, ten Sąd pośrednio potwierdził znaczenie prawa do posiadania i noszenia broni w miejscach publicznych. Pisząc w sprawie Dred Scott v. Sandford, 19 How. 393 (1857), sędzia Taney przedstawił to, co uważał za paradę okropności które wynikłyby z uznania, że wolni czarni są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Jeśli czarni byliby
obywatelami, straszył Taney, byliby uprawnieni do przywilejów i immunitetów obywatelskich, w tym mieliby prawo “do posiadania i noszenia broni gdziekolwiek się udadzą.” Id., na 417 (podkreślenie dodane).


Mural przedstawia dokładnie to, co zauważył sędzia Taney. Amerykańscy obywatele mogli posiadać i nosić broń gdziekolwiek się udali.

Dean Weingarten (gunwatch.blogspot.com)

tłumaczył MR