W Nowej Zelandii miłująca pokój premier skonfiskowała ludziom broń. Teraz wskaźniki przestępczości z użyciem broni są tam na rekordowym poziomie. Co poszło nie tak?

Wskaźniki obrażeń i zgonów spowodowanych przez broń palną osiągnęły w Nowej Zelandii nienotowany kiedykolwiek wcześniej poziom.

Dane ujawnione przez policję na mocy ustawy o informacji publicznej wskazują 10 zgonów z powodu morderstwa lub nieumyślnego spowodowania śmierci, w okresie od początku do 31 lipca 2022r. W całym 2021 roku takich incydentów było łącznie 11.

Przypadki odniesienia obrażeń również wzrastają w rekordowym tempie i są na dobrej drodze do przekroczenia po raz pierwszy 300 odnotowanych incydentów związanych z bronią palną. W 2021 roku policja odnotowała 298 przypadków odniesienia obrażeń związanych z bronią, najwięcej w historii.

Dzieje się tak pomimo spadającej z roku na rok liczby przestępstw związanych z bronią palną odnotowywanej przez oficjalne statystyki.

W 2021 roku policja zanotowała 3683 przestępstw związanych z bronią palną, co stanowi spadek o 7 procent w stosunku do roku poprzedniego. Do 31 lipca br. liczba ta nadal utrzymuje się na niższym poziomie (chociaż tylko o 1 procent).

Dane te świadczą o rosnącej skłonności ludzi do użycia broni przeciwko innym ludziom.

Problem ten jest szczególnie widoczny w Auckland.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba policyjnych interwencji związanych z bronią palną wzrosła o 4% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Liczba przypadków odniesienia obrażeń w wyniku użycia broni wzrosła aż o 74 procent.

Jeśli porównać ostatnie 12 miesięcy do danych notowanych dekadę wcześniej, nastąpił 53-procentowy wzrost przestępstw z użyciem broni i 327-procentowy wzrost obrażeń spowodowanych przez broń.

Radny miasta Auckland – Alf Filipaina – powiedział, że nie był zaskoczony liczbami, gdyż dane te potwierdzają jedynie widoczne w społeczeństwie rosnące poczucie zagrożenia.

Urzędnik powiedział, że wzrost przestępczości z użyciem broni palnej zbiegł się z prowadzoną przez Australię polityką, polegającą na deportacji, na mocy paragrafu 501 australijskiej ustawy migracyjnej, Nowozelandczyków którzy zostali uznani w Australii za zagrożenie z powrotem do kraju (www.aat.gov.au).

Innym czynnikiem związanym z wzrostem przemocy jest rozkwit nowych gangów, takich jak Comancheros.

Ben Strang (www.msn.com)

tłumaczył MR