Między prawdą a fałszem. Kontrola broni nikogo praworządnego nie broni.

Każdy chyba się zgadza, że powinno być mniej masowych strzelanin i mniej przemocy z użyciem broni. Pytanie brzmi, czy bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kontroli broni poprawią sytuację, czy też ją pogorszą? Ze względu na silnie upolitycznioną naturę kwestii posiadania broni palnej, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wyjść poza retorykę i przeanalizować fakty. Jeśli uważasz się za wysoce wyedukowanego w tematyce broni, to czy potrafisz odpowiedzieć które z poniższych stwierdzeń jest kłamstwem?

A. Nowe przepisy dotyczące kontroli broni zmniejszą przestępczość.

B. Więcej broni w większej ilości miejsc publicznych prowadzi do ograniczenia przemocy z użyciem broni.

C. W ujęciu rocznym, ilość użyć broni w obronie własnej jest znacznie większa niż ilość morderstw z użyciem broni.

Rozpatrzmy te pytania po kolei:

A. FAŁSZ. Krótko mówiąc, ustawodawstwo dotyczące kontroli broni nie skupia się na podstawowych przyczynach ludzkich zachowań, w tym przemocy, przestępczości i nieleczonych chorobach psychicznych. U podstaw inicjatyw kontroli broni leży naiwne przekonanie , że przestępcy będą przestrzegać prawa, ale w rzeczywistości raczej tego nie robią.

Kongres, jak również stanowe ustawodawstwo, chciałoby abyśmy myśleli, że jeszcze jedno prawo kontrolujące posiadanie legalnej broni w magiczny sposób zmniejszy przestępczość. Oni forsują to od dziesięcioleci bez żadnych dowodów na poprawę sytuacji. Kiedy ich plan nie wypala, znowu proponują te same przepisy.

Zamiast zmniejszyć przestępczość, nowe przepisy dotyczące kontroli broni:

Nie zmienią zachowań przestępczych. Stwarzają jedynie fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
Zmniejszyłyby bezpieczeństwo praworządnych obywateli, zwłaszcza ofiar przemocy domowej.
Zmieni praworządnych obywateli w przestępców za zwykłe, bezpieczne zachowanie.
Byłyby nieopłacalne dla najbiedniejszych rodzin, które nie mogłyby się bronić.

B. PRAWDA. 94% masowych strzelanin ma miejsce w strefach wolnych od broni. Kogoś, kto zamierza dokonać masowego morderstwa nie odstraszy znak zakazujący posiadania broni. Ale może preferować takie miejsce, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że spotka się z uzbrojonym praworządnym obywatelem. Ogólnie rzecz biorąc, stany i miasta z najmniej restrykcyjnymi prawami dotyczącymi posiadania broni są bezpieczniejsze niż te z najbardziej restrykcyjnymi.

Niektórzy ludzie uważają, że zwykli obywatele nie powinni być tymi którzy bronią swoich rodzin, i że jest to zadanie dla policji. Ale czas reakcji organów ścigania może wynosić 2-15 minut (to w obszarach miejskich, a w obszarach wiejskich jeszcze dłużej). Jeśli uzbrojony napastnik wtargnął do twojego domu z zamiarem zgwałcenia lub zabicia twojego dziecka, nawet dwie minuty to zdecydowanie zbyt długo.

C. PRAWDA. Nieczęsto widzimy nagłówki prasowe o tym, że ktoś uratował życie swoje lub życie swojej rodziny za pomocą broni palnej, ale zdarza się to częściej niż nam się wydaje. Morderstwa trafiają na pierwsze strony gazet, ale czy zaskoczyłaby cię informacja, że w przeciągu roku jest znacznie więcej obronnych zastosowań broni palnej niż morderstw z jej użyciem? Wiele z incydentów obejmujących defensywne użycie broni palnej odbywa się bez oddania strzału. To powinno być w wiadomościach każdego dnia.

Ludzie którzy noszą legalną broń palną są najbardziej praworządnym segmentem populacji, są nawet bardziej prawi niż policja (www.dailywire.com).

Konkluzja:

Przestępczość rośnie, a ludzie zastanawiają się nad tym jak ten trend odwrócić. Ustawodawcy próbują ograniczyć prawa do broni jako potencjalne rozwiązanie problemu, ale oni ignorują rzeczywiste przyczyny wzrostu przestępczości.

Aby było jasne, noszenie broni palnej jest bardzo poważnym wyborem, i jest to zadanie którego wielu ludzi się nie podejmie. Ale to dobrze. Okoliczności życiowe każdego z nas są wyjątkowe, i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich. Ale to nie rząd, niezależnie od poziomu władzy, powinien decydować o tym wyborze. Tylko sam człowiek może decydować o tym jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Laura Carno (www.iwf.org)

tłumaczył MR