Ewolucja profilu strzelca w strzelectwie sportowym i rekreacyjnym.

W ciągu ostatniej dekady w USA różnorodność wśród strzelców znacznie wzrosła, według nowego raportu wydanego przez Council to Advance Hunting and the Shooting Sports i Outdoor Foundation (outdoorindustry.org). W ubiegłym roku udział kobiet strzelających tarczowo z broni palnej wyniósł 35 procent. Jest to wzrost z poziomu 25 procent zanotowanego dziesięć lat temu i pobicie rekordu ustanowionego w 2020 roku. Udział czarnych i Latynosów wzrósł odpowiednio o 5 i 4 procent.

Raport specjalny na temat łowiectwa i sportów strzeleckich z 2022 r. (cahss.org) zapewnia kompleksowe spojrzenie na ponad 30 milionów Amerykanów w wieku 6 lat i więcej, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w polowaniu lub zawodach strzeleckich z broni palnej i sprzętu łuczniczego w 2021 r. Raport identyfikuje trendy i zawiera szczegółowe informacje na temat uczestnictwa, w tym motywacje, bariery i preferencje uczestników.

“Jesteśmy podekscytowani wydaniem tego raportu i wierzymy, że okaże się on cenny w perspektywie krótko- i długoterminowej, gdy będziemy oceniać trendy uczestnictwa” – powiedział dyrektor ds. badań i partnerstwa Rady Swanny Evans, który przedstawił wstępne wnioski podczas prezentacji na dorocznym spotkaniu Association of Fish and Wildlife Agencies w Fort Worth, TX. “Należy zauważyć, że dane te nie zawsze będą zgodne z danymi dotyczącymi sprzedaży licencji myśliwskich. Śledzenie zarówno danych dotyczących sprzedaży jak i ankiet to zadanie długotrwałe, jednak daje ono lepszy ogólny obraz trendów zarówno w polowaniach, jak i we współzawodnictwie sportowym”.

W 2021r. główną motywacją dla strzelców była chęć współzawodnictwa w zawodach strzeleckich.

Główną barierą, która ograniczała ich w uprawianiu sportu strzeleckiego, były wysokie koszty.

Raport ten nie jest jednak wyłącznie źródłem dobrych wiadomości dla fanów sportów strzeleckich. Liczba uczestników spadła o 7 procent w porównaniu z danymi z 2020 roku. W raporcie zauważono: “Wskaźnik uczestnictwa w 2021 roku był najniższy w historii obserwacji tego trendu, która została zapoczątkowana 15 lat temu. Całkowita liczba startów i średnia liczba startów na zawodnika również spadła w 2021 roku.”

Guy J. Sagi (www.shootingillustrated.com)

tłumaczył MR