Komisja Ustawodawcza sejmu pozytywnie o projektach ustaw zmieniających prawo o broni i amunicji

W dniu 3.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, która opiniowała poselski projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Jarosław Sachajko tzw. projekt Kukiza). Tu chyba chodzi o projekt ustawy o broni i amunicji. Drugi opiniowany projekt to poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Michał Cieślak – projekt Republikanów).

Komisja ustawodawcza opiniowała projekt pod względem zgodności z dyrektywą oraz Konstytucją RP. Po krótkim posiedzeniu komisji, oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie i będą mogły podlegać pracom w merytorycznej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapis video z posiedzenia komisji: www.sejm.gov.pl

Czy ruszą prace? Wygląda na to, że coś się jednak dzieje. Powoli, ale jednak coś się dzieje. Nie przypuszczam, aby był na przebieg pracy jakiś wpływ. Sprawa załatwiana jest to po cichu, nie do końca rozumiem jakimi kanałami. Może i dobrze. Widziałem na posiedzeniu komisji Jarosława Lewandowskiego, z którego pomocy korzysta poseł Sachajko.