CPRC: Portret amerykańskiego aktywnego strzelca w statystykach.

W związku z powrotem dyskusji na temat wprowadzenia kolejnego zakazu tzw. “broni szturmowej”, należy przyjrzeć się liczbom i ocenić, czy ta kolejna inicjatywa kontroli broni nie będzie jedynie politycznym kapiszonem. Tylko 14% masowych strzelanin publicznych wiązało się z użyciem jakiegokolwiek rodzaju karabinu. Jedynie dwadzieścia dziewięć procent dotyczy tylko karabinu lub karabinu w połączeniu z bronią krótką i/lub strzelbą. Kolejne fakty, około 9 na 10 ataków ma miejsce w strefach wolnych od broni (chociaż jeśli wydłużyć analizowany okres i przyjąć jako punkt startowy rok 1950, to odsetek ten wynosi już 94%). Połowa strzelców jest w wieku powyżej 30 lat, a ponad 80% ma co najmniej 21 lat. 97% to mężczyźni, z czego 55% to biali. Mimo to, dla wielu osób może być zaskakujące, że tak duży odsetek napastników stanowią mniejszości i że większość z nich jest znacznie starsza niż strzelcy w wieku szkolnym czy studiującym. Wcześniejsza analiza wykonana przez CPRC pokazała, że zdecydowana większość tych zabójców nie ma żadnych poglądów religijnych ani politycznych (crimeresearch.org). 48% masowych strzelców korzystała przed atakiem z fachowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Chociaż większość masowych strzelców publicznych to biali, to ich udział w populacji USA jest znacznie większy, niż ich procentowy udział w aktach masowych strzelanin. Włączając osoby pochodzenia bliskowschodniego, około 76% populacji Amerykanów w badanym okresie stanowili biali, ale udział białych w masowych strzelaninach wynosił tylko 63% (tylko 55%, jeśli wykluczyć osoby pochodzenia bliskowschodniego). Około 3,7 mln to Amerykanie pochodzenia arabskiego a 6,5 mln to Amerykanie pochodzenia żydowskiego, więc choć 8 proc. strzelców jest pochodzenia bliskowschodniego, to stanowią oni jedynie nieco ponad 1 proc. populacji USA.

Poniżej wykresy prezentujące zjawisko znane jako masowa strzelanina w USA:

Bardzo ważny wykres pokazujące czym tak naprawdę są strefy oznaczone jako “wolne od broni”.

John R. Lott Jr. (crimeresearch.org)

tłumaczył MR