W USA ludzie niezmiennie podążają za instynktem i kupują broń palną w rekordowych ilościach.

W październiku 2022r. zanotowano trzeci najwyższy w historii wynik liczby przeprowadzonych procedur sprawdzenia przeszłości w National Instant background Check System (NICS). Sprzedaż broni zarejestrowana przez NICS za październik 2022 r. jest na czwartym najwyższym poziomie w historii.

To pokazuje, że trend sprzedaży broni nieco łagodnieje. Potencjalni nabywcy broni odnotowują większą stabilność w sprawach krajowych i międzynarodowych, tak samo jak dostrzegają, że zagrożenie ograniczeniami dotyczącymi broni zmniejszyło się z powodu wyborów, wyroków Sądu Najwyższego oraz sądów niższych instancji. Te czynniki pozwalają sądzić, że sprzedaż broni prawdopodobnie spadnie.

Liczba kontroli NICS w październiku 2022 roku spadła o 6 procent w stosunku do października 2021 roku. Szacowana całkowita sprzedaż broni spadła o 12 procent w stosunku do października 2021 roku.

Zanim pozwolenia “shall issue” stały się normą w większości stanów, istniał umiarkowanie spójny związek między sprawdzaniem danych w systemie NICS a sprzedażą broni.

Wraz z rozprzestrzenianiem się prawa “shall issue” i popularnością pozwoleń CCW, korelacja pomiędzy ilością sprawdzeń w systemie NICS a sprzedażą broni stała się niespójna i mniej pewna.

Liczba kontroli NICS mocno zależy od liczby wydawanych pozwoleń na noszenie broni. W niektórych stanach, takich jak Illinois i Kentucky, liczba kontroli związanych z pozwoleniami jest wielokrotnie większa niż liczba kontroli związanych ze sprzedażą broni.

W Illinois w październiku 2022 roku odnotowano 369,511 sprawdzeń NICS dotyczących pozwoleń na broń, w tym czasie tylko 33,318 sprawdzeń NICS dotyczyło transakcji sprzedaży broni. Oznacza to, że 11 razy więcej sprawdzeń dotyczyło wydania pozwolenia niż samej sprzedaży broni.

W 25 stanach większość pozwoleń nie wymaga od obywateli dodatkowego sprawdzania NICS na zakup broni od dealerów federalnych. Illinois nie jest jednym z tych stanów.

Użycie procedury wydania pozwolenia na zakup broni palnej jest prostsze, szybsze i łatwiejsze niż dostęp do systemu NICS przez telefon i kontakt z pracownikiem FBI.

Polityczna niepewność i podziały rasowe podsycane przez Baracka Obamę i innych Demokratów przez ostatnie 14 lat sprawiły, że ludzie kupowali broń w rekordowych ilościach.

Dane ATF pokazują, że za wzrost prywatnych zapasów broni w USA, w około 87% odpowiada sprzedaż nowej broni. Pozostała ilość to sprzedaż używanej broni palnej.

Dodanie w październiku 2022 r. sprzedaży broni, ze współczynnikiem korekcyjnym .87, pokazuje szacunkową liczbę 485,7 mln sztuk broni palnej w posiadaniu prywatnym w Stanach Zjednoczonych na koniec października 2022 r. Możliwe, że w niektórych segmentach populacji nabywców broni palnej popyt zaczął się już nasycać.

Jeśli Republikanie zdobędą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, co wydaje się prawdopodobne, zarówno sprzedaż broni jak i jej ceny mogą spaść, ponieważ zmniejszy się polityczna groźba wprowadzenia kolejnych ograniczeń w zakresie dostępu do broni dla praworządnych obywateli.

Również inflacja oraz wzrost cen paliw i żywności powoduje, że przeciętny nabywca dysponuje mniejszym budżetem na zakup broni palnej i amunicji.

Już można zauważyć spadek cen popularnych modeli broni i niektórych popularnych rodzajów amunicji.

Listopad i grudzień to tradycyjnie dobre miesiące dla sprzedaży broni, ze względu na sezon łowiecki i Boże Narodzenie.

Jeśli sprzedaż broni utrzyma się na podobnym poziomie, to rok 2022 zostanie zakończony liczbą 488 milionów sztuk broni w rękach zwykłych ludzi.


Dean Weingarten (gunwatch.blogspot.com)

tłumaczył MR