Ludzie mający broń to chyba jednak nie genetyczni samobójcy – liczby przeczą twierdzeniu, że większa ilość broni w społeczeństwie to więcej samobójstw z użyciem broni.

Liczba broni palnej w rękach prywatnych nieprzerwanie wzrasta od co najmniej 75 lat. W ciągu ostatnich 25 lat liczby morderstw, morderstw z użyciem broni i brutalnych przestępstw z użyciem broni gwałtownie spadła, a następnie ich trend się ustabilizował. W ciągu ostatnich trzech lat liczby te wzrosły zaledwie o mały ułamek wartości ich wcześniejszego spadku. Znacznie wzrósł za to wskaźnik posiadania broni palnej na głowę mieszkańca.

Bardzo trudno jest bezkrytycznie uwierzyć, że więcej legalnej broni w rękach ludzi prowadzi do zwiększenia przestępczości. Śmiertelne wypadki z bronią są na niespotykanie niskim poziomie. Wskaźnik śmiertelnych wypadków z użyciem broni palnej spadł o 94% w ciągu 85 lat i ustabilizował się.

Redukcja liczby wypadków śmiertelnych z użyciem broni palnej jest jednym z wielkich, niezauważalnych sukcesów ostatnich 85 lat. Od 1933 roku wskaźnik niezamierzonych ofiar śmiertelnych broni palnej został zredukowany o 94%.

Kiedy koncepcja mówiąca, że więcej broni powoduje więcej brutalnych przestępstw została zdyskredytowana, ci, którzy chcą rozbrojonego społeczeństwa zmienili narrację wprowadzając orwellowski termin “przemoc z użyciem broni”. Przemoc z użyciem broni obejmuje zarówno samobójstwa, jak i wszystkie zabójstwa wraz z rzadkimi śmiertelnymi wypadkami z użyciem broni. Termin ten ma za zadanie stworzyć atmosferę akceptacji dla ograniczania prawa do posiadania i noszenia broni.

Oczywistą kwestią jest to, że liczba broni w społeczeństwie nie jest związana z liczbą samobójstw w społeczeństwie. Niektóre społeczeństwa, takie jak Japonia i Korea, mają bardzo wysokie wskaźniki samobójstw i bardzo niskie wskaźniki posiadania broni przez cywili.

Pojawiło się wiele twierdzeń, że dostępność broni w społeczeństwie powoduje wzrost liczby samobójstw. Teorie te, w największej ogólności, opierają się na bezpodstawnych twierdzeniach i domysłach takich jak:

– Samobójstwo jest aktem impulsywnym.
– Broń ułatwia samobójstwo.
– Więcej broni lub łatwiejszy dostęp do niej skutkuje wyższym wskaźnikiem samobójstw.

Hipoteza alternatywna brzmi:

– Wskaźnik samobójstw nie jest zdeterminowany przez dostępne środki, ale przez inne, fundamentalne czynniki.
– Istnieje wiele środków do popełnienia samobójstwa, z których wiele jest ogólnie dostępnych.
– Broń palna jest jednym z wielu środków które można wybrać. Jeśli dostępność broni jest mała, zostanie ona zastąpiona przez inne metody.
– Zmiany w prawie wzmacniające kontrolę broni nie zmienią ogólnych wskaźników samobójstw.

Prostym testem hipotezy twierdzącej, że “to broń powoduje samobójstwo” jest sprawdzenie, czy zwiększenie ilości broni na głowę w społeczeństwie powoduje wzrost ogólnego wskaźnika samobójstw, wraz z jednoczesnym wzrostem odsetka samobójstw popełnianych przy użyciu broni palnej.

Jeśli broń palna jest tak doskonałym środkiem do popełnienia samobójstwa, że trudno ją zastąpić, powinno być więcej samobójstw z użyciem broni tam gdzie jest jej więcej, ale jednocześnie ogólny wskaźnik samobójstw nie powinien ulec zmianie.


Center for Disease Control (CDC) posiada dane dotyczące liczby samobójstw popełnionych z użyciem broni od 1981 roku. Wskaźnik samobójstw został przez CDC skorygowany o rozkład wiekowy.

Biuro Alkoholu, Broni Palnej, Tytoniu i Materiałów Wybuchowych (ATF) posiada dane dotyczące produkcji, importu i eksportu broni, na podstawie których można obliczyć zarówno liczbę prywatnych egzemplarzy broni, jak i wzrost liczby posiadanej broni na głowę mieszkańca. Do określenia prywatnych zasobów broni użyto metody stosowanej przez Gary’ego Klecka (www.perlego.com), po wcześniejszym jej opracowaniu przez Newtona i Zimringa.

Dane pokazują, że podczas gdy ilość broni na głowę mieszkańca wzrosła i jednocześnie wzrósł ogólny wskaźnik samobójstw, odsetek samobójstw z użyciem broni palnej zmniejszał się sukcesywnie od lat 90-tych do 2006 r., a następnie się ustabilizował. Odsetek samobójstw z użyciem broni palnej spadł z poziomu 61,1% w 1990 roku do poziomu 47,5% w 2018 roku.

Broń ma wiele pozytywnych zastosowań, w tym najważniejsze, czyli obronę siebie i społeczności, a także polowanie i rekreację.

Dostępność broni w społeczeństwie nie zmienia liczby samobójstw. Ludzie decydują się na popełnienie samobójstwa niezależnie od tego czy mają bezpośredni dostęp do broni palnej czy nie. Broń jest jedynie jedną z wielu dostępnych metod. Wzrost ogólnej liczby samobójstw może spowodować, że konsekwentnie więcej samobójstw będzie popełnianych z użyciem broni palnej. 

Dean Weingarten (http://gunwatch.blogspot.com/)

tłumaczył MR