Komunizm stosowany: Głód w Korei Północnej sprawił, że zwykli ludzie mają nakaz oddania “patriotycznej racji ryżu” dla swoich nadzorców.

Pomimo powszechnych niedoborów żywności w Korei Północnej, rząd zmusza swoich obywateli do oddawania kilku kilogramów “patriotycznego ryżu” do wykorzystania przez wojsko, urzędników partyjnych, naukowców i potrzebujących, podało Radio Free Asia (RFA). 

Osoby, które nie oddały wyznaczonej ilości pożywienia do końca 2022 roku mogą zostać poddane publicznemu poniżeniu i wysłane na reedukację polityczną. Co gorsza, mogą zostać wysłani do obozów pracy, twierdzi RFA.

Ludzie prywatnie skarżą się na to, że są zmuszani do oddawania żywności, w czasie gdy wiele rodzin staje przed wyzwaniami związanymi z wyżywieniem.

“Nie mam dziś nawet ryżu do jedzenia dla siebie. Co mogę zaoferować jako moją daninę patriotycznego ryżu?”, powiedział mieszkaniec północno-zachodniej prowincji Północny Pyongan, który w obawie przed represjami postawił warunek zachowania anonimowości. 

“Powiedzieli mieszkańcom, żeby złożyli ofiarę z sumienia i patriotyzmu. Jeśli jestem prawdziwym patriotą, to czy ryż będzie mi padał z nieba?”.

Rozkaz oddawania ryżu wyszedł z Komitetu Centralnego, który powtórzył ludziom, że ostatnie wystrzelenie rakiet przez Koreę Północną świadczy o dobrej kondycji partii i rosnącej pozycji kraju. Jednak komitet oficjalnie nie przyznał się do niedoboru żywności w kraju.

“Władza wychwala narodową siłę i status Korei Północnej, mówi, że wzniosła się ona na epickie wyżyny. Powiedziano ludziom, że nasze problemy z żywnością muszą być rozwiązane poprzez patriotyzm” – powiedziało północnokoreańskie źródło cytowane przez RFA. “Odezwa zawierała również stwierdzenie, iż były przypadki, w których rolnicy i zwykli obywatele przekazali więcej niż narzucona ilość patriotycznego ryżu”.

Zbiory ryżu w tym odizolowanym kraju spadły w 2022 roku z powodu mroźnej zimy i dużego zachmurzenia, które zmniejszyło znacznie nasłonecznienie w lipcu, który jest najlepszym miesiącem dla uprawy ryżu. W oparciu o coroczne szacunki wykonane przez południowokoreańską Administrację Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące produkcji rolnej Korei Północnej stwierdzono, że całkowita produkcja ryżu w Korei Północnej spadła o 180 tys. ton do 4,51 mln ton.

Według północnokoreańskiego źródła, ryż jest niedostępny na lokalnym rynku a prywatna sprzedaż ziarna jest zakazana, w każdej dzielnicy działają zatem potajemnie sprzedawcy, którzy sprzedają go w niewielkich ilościach.

Zarządzenia władz centralnych dyktują ilość ryżu którą każdy obywatel musi oddać w zależności od swojej sytuacji życiowej. Większość obywateli będzie musiała oddać 5 kilogramów (11 funtów), podczas gdy rolnicy muszą oddać od 10 do 15 kilogramów. Studenci i osoby starsze muszą oddać od 2 do 7 kilogramów.

Władze pouczają ludzi, że oddanie nawet 1 grama ryżu ponad przepisową ilość jest wykazaniem patriotyzmu, dodało źródło.

“Władze zagroziły rolnikom, że [mogą] być poddani systematycznej krytyce ideologicznej i karom w ośrodkach pracy dyscyplinarnej … przez co najmniej sześć miesięcy, ale nie więcej niż rok”, powiedziało źródło.

Pracownicy rolni mieli czas do 30 grudnia aby zakończyć składanie swoich darowizn.

“Patriotyzm był już egzekwowany w przeszłości. Ale w tym roku zbiory były znacznie gorsze w porównaniu z poprzednimi latami” – powiedziało źródło. “Więc mieszkańcy są nerwowi w kwestii żywności”.

Co więcej, rząd centralny wydał oficjalne dokumenty w celu omówienia dyrektywy z tytułem: “Naśladujmy lojalność żołnierzy Armii Ludowej i wypełniajmy nasz obywatelski obowiązek poprzez wypełnianie nakazu oddania patriotycznej racji ryżu”.

Dyrektywa zaleca jednak rolnikom oddać 1 kilogram więcej niż “oficjalny” datek.

Wielu rolników narzekało, mówiąc: “Pojemnik do przechowywania ryżu w domu jest pusty, więc jak możemy wziąć odpowiedzialność za resztę kraju?”, powiedziało inne północnokoreańskie źródło.

Poza tym w dokumencie wyjaśniającym chwalono żołnierzy, którzy zacisnęli pasa i oddali ryż z własnych racji. Jednak ludność odebrała ten przekaz jako jawną propagandę – zauważyło drugie źródło.

“W odpowiedzi ludność krytykowała władze za wystrzelenie tak wielu pocisków w ostatnim czasie, nawet w czasie, gdy niedobory żywności są tak duże, że kraj nie może odpowiednio wykarmić armii” – dodało drugie źródło.  

Mieszkańcy wyrażają nawet potajemnie krytykę wobec swojego przywódcy Kim Dzong Una, który krótko po zastąpieniu swojego zmarłego ojca 11 lat temu obiecał, że będą mogli dobrze się odżywiać i stale to obiecywał podczas swoich rządów, powiedziało drugie źródło. 

“Mówią, że obietnica złożona przez Najwyższą Godność była bezpodstawna”, powiedziało drugie źródło, używając honorowego określenia w odniesieniu do Kima. “Kryzys żywnościowy pogorszył się z powodu złej polityki władz”.

Wielu obywateli wyraziło swoją wściekłość wobec rządowych gróźb publicznego upokorzenia, politycznej reedukacji, a nawet wtrącenia przez urzędników państwowych do obozów pracy, jeśli nie uda im się sprostać określonym wymogom władzy do końca 2022 roku.

“Władze groziły rolnikom, że [mogą] być poddawani systematycznej krytyce ideologicznej i karom w ośrodkach pracy dyscyplinarnej … przez co najmniej sześć miesięcy, ale nie dłużej niż rok” – powiedział RFA anonimowy mieszkaniec z północno-zachodniej prowincji Północny Pjongan.

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z września 2022 roku, Korea Północna znajduje się wśród 45 krajów na świecie, które potrzebują pomocy z zewnątrz aby wyżywić swoją populację z powodu ograniczeń ekonomicznych i spodziewanych w tym roku słabych zbiorów. 

W wydanym kwartalnym raporcie “Crop Prospects and Quarterly Global Report Food Situation” FAO zbadała produkcję zbóż i sytuację żywnościową ubogich krajów na całym świecie. 

Dodatkowo, w 47-stronicowym raporcie wskazano, że wysokie stopy inflacji i trudne środowisko makroekonomiczne pogarszają warunki bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, zwłaszcza w krajach o niskich dochodach, które mają deficyt żywności.  

“W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej utrzymujące się ograniczenia gospodarcze, zaostrzone przez widmo zmniejszonych zbiorów w 2022 r., mogą pogłębić sytuację braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym duża liczba osób cierpi z powodu niskiego poziomu dostępności żywności i bardzo niskiej różnorodności diety” – wspomniano w raporcie, używając oficjalnej nazwy kraju.

Utrzymujące się niedobory żywności i zależność od międzynarodowej pomocy żywnościowej nie są nowością w Korei Północnej, odizolowanym dyplomatycznie komunistycznym kraju, który jest pogrążany w biedzie przez centralnie sterowaną gospodarkę planową, dyktatorskie przywództwo, ideologię opartą o samowystarczalność, a także niesprzyjającą pogodę.  

Co więcej, odkąd FAO rozpoczęła badania na temat żywności w 2007 roku, ten pustelniczy kraj zawsze był klasyfikowany jako pozbawiony ogólnego dostępu do żywności i potrzebujący intensywnej zewnętrznej pomocy żywnościowej.

Angeline Tan (thenewamerican.com)

tłumaczył MR