Za oceanem są tacy którzy nadają na bardzo znajomych falach: Jak chcesz mieć broń to idź do wojska, dobrze uregulowane=tylko państwowe, itp.

Na tym świecie są dwa rodzaje prawników: ci, którzy rozumieją Bruen jako bezprecedensowy i ahistoryczny chwyt władzy Sądu Najwyższego, formujący Drugą Poprawkę do celu stworzenia indywidualnego prawa do posiadania broni ponad uprawnieniami stanów, oraz ci, którzy biorą kasę od dealerów i producentów broni.

Kiedy Bruen obalił nowojorskie przepisy dotyczące broni, Nowy Jork odpowiedział napisaniem wszystkich przepisów dotyczących broni na nowo. To jest to, co historycznie robią rządy stanowe działające w celu “regulowania swojej milicji”. Ale ludzie stojący za wyrokiem Bruen nie są zainteresowani stworzeniem “dobrze uregulowanego” systemu, są zainteresowani systemem bez regulacji. Więc wracają i proszą sądy o ponowne zniweczenie nowojorskich przepisów dotyczących broni.

I mogą to ubrać w fikcję z czasów Założycieli i próbować wykorzystać niepamięć dotyczącą obszernego zapisu osiemnastowiecznych oświadczeń ratyfikacyjnych i przepisów, w celu argumentowania za swoimi racjami, ale ostatni artykuł Courthouse News Service zawiera zapisy związane z pieniędzmi:

“Druga Poprawka jest nowym dzieckiem praw obywatelskich”, napisała w swoim wniosku Paloma Capanna, adwokat reprezentująca przemysł broni palnej. “Druga Poprawka jest nowoczesnym ruchem praw obywatelskich. Atak na jakiekolwiek prawo obywatelskie, poprzez takie niedopuszczalne metody, musi zostać zatrzymany, jeśli wszyscy mają przetrwać – bez względu na własne “preferencje polityczne” lub to “czy społeczeństwo uważa samą ideę za obraźliwą lub nie do przyjęcia.”

Jest to w istocie nowe prawo obywatelskie. Ponad 200 lat historii stoi w sprzeczności z furtką, której szukają producenci broni, ale to nie ma znaczenia, ponieważ to większość Sądu Najwyższego może zdefiniować co oznacza “historia”.

Na marginesie, niewiarygodnie głupi argument podniesiony przez konserwatywnych prawników w ostatnich miesiącach twierdzi, że nie powinno to być kontrowersyjne, ponieważ w anglosaskim systemie prawnym całe prawo jest technicznie historią. Jest to prawda w zakresie, w jakim sędziowie patrzą na precedensy, ale sprawy takie jak Dobbs i Bruen powołują się na “historię” jako środek do zniwelowania precedensów. W bardzo realnym sensie to, co sędziowie wybierają i układają pod szyldem historii, jest tworzone po to by uniknąć rygorów systemu prawa zwyczajowego szanującego historię prawa.

I choć sędziowie nie są ekspertami gdy wykraczają poza historię prawa, społeczność prawnicza niechętnie przyznaje, że ktoś jest bardziej wykwalifikowany w czymkolwiek niż sędzia.

Tak czy inaczej, chodzi o to, że prawnicy prowadzący te sprawy nie są ignorantami twierdząc, że to wszystko jest nowością.

“Wnioskodawcy twierdzą, że większość nowych przepisów powinna zostać odrzucona ze względu na ‘konstytucyjne przeciążenie regulacyjne’, oraz nowatorską teorię, że rządowe ograniczenia są skierowane wyłącznie do dealerów broni palnej. Prawo jest niekonstytucyjne, gdy jest zaprojektowane i wdrażane w sposób uniemożliwiający jego przestrzeganie lub gdy jest w inny sposób wyłączone przez federalne prawo dotyczące broni palnej lub Drugą Poprawkę. To prawo ma na celu pozbawienie sprzedawców licencji na prowadzenie działalności i postawienia im zarzutów karnych” – napisała Capanna.

Federalne prawo dotyczące broni palnej, które wyklucza prawo stanowe na podstawie poprawki stworzonej w wyraźnym celu ochrony stanów przed federalnymi regulacjami w tej dziedzinie, jest naprawdę dziwaczne. Jednak jest to właśnie poziom argumentacji opartej na wymysłach i taśmie klejącej, którą Sąd Najwyższy obecnie wykorzystuje.

I wszystko to by powiedzieć, że te nowojorskie przepisy są prawie na pewno skazane na zagładę.

Jak wyglądałaby trzecia runda nowojorskich przepisów dotyczących broni, gdyby Sąd Najwyższy bezceremonialnie je zniszczył? Albany prawdopodobnie nie ma odpowiedniej woli politycznej, ale wciąż czekam na jakiś stan, który uzależni licencje na posiadanie broni palnej od wstąpienia do Gwardii Narodowej. Zróbcie wyjątki dla stróżów prawa, którzy już pracują dla państwa i jego hrabstw. Można przecież nakazać, aby każdy posiadający legalną broń wykonywał służbę na rzecz państwa przewidzianą przez Drugą Poprawkę. Wiele dobrego można zrobić z dodatkowymi zasobami ochotników, pracujących dla państwa w jeden weekend w miesiącu i dwa tygodnie letniego poligonu! A jeśli ktoś nie ma odpowiednich predyspozycji psychicznych aby służyć w służbach państwowych, nie powinien posiadać własnej broni, ponieważ nie jest w stanie należeć do uregulowanej milicji.

Sąd Najwyższy w większości usunął “dobrze uregulowaną milicję” z Drugiej Poprawki, pomimo tego, że tekst ten stanowi całą pierwszą jej połowę, jakiś stan powinien po prostu zmusić Sąd do przyznania, że porzucił on wierność tekstowi Drugiej Poprawki.

Joe Patrice (abovethelaw.com)

tłumaczył MR