Oddolny aktywizm stanowi najlepsze narzędzie dla przekonywania władzy do załatwiania witalnych spraw zwykłych ludzi.

Jakby czytając w myślach, Dean Weingarten opublikował na swoim blogu GunWatch list jednego z przewodniczących organizacji walczących o prawa ludzi do posiadania i noszenia broni z Karoliny Północnej. List ten pokazuje, że największą siłą polityczną są liczni, dobrze zorganizowani i zdeterminowani członkowie organizacji obywatelskich (tzw. grassroots).

Poniżej treść wpisu z GunWatch:

1 stycznia 2023 roku F. Paul Valone, prezes Grass Roots North Carolina (GRNC – www.grnc.org) wysłał serię listów otwartych do prezydenta Senatu Karoliny Północnej Phila Bergera i Tima Moore’a, marszałka Izby. Listy te są formalnymi listami otwartymi, wysłanymi również na listę mailingową GRNC. Jestem na tej liście i otrzymałem oba te listy.

Uczciwe przyznaję: znam F. Paula Valone i korespondowałem z nim. Spotkaliśmy się na krajowych konferencjach dotyczących polityki w zakresie praw do broni. Napisałem recenzję książki “Rules for Anti-Radicals”, opublikowanej w AmmoLand.

Paul jest poważnym analitykiem polityki, organizacjach politycznych, taktyki politycznej i władzy politycznej.

List ten odzwierciedla to długofalowe myślenie i dekady praktycznego doświadczenia.

Pięknie to wygląda. Nicolo Machiavelli byłby zadowolony.

Pismo to, z wystudiowaną grzecznością, szacunkiem dla form i subtelnością, przypominają ustawodawcy Karoliny Północnej o politycznej sile i reputacji GRNC.

Czytelnicy AmmoLand zasługują na to aby zobaczyć, jak mistrz w wykorzystywaniu grupy aktywistów do osiągnięcia celów politycznych, komunikuje się z przywódcami stanowymi i ich świtą.

———————————————————————————————————————————–

January 1, 2023

The Honorable Tim Moore, Speaker

West Jones Street, Room 2304

Raleigh, NC 27601

Dear Speaker Moore: 

Mam nadzieję, że dobrze się państwo macie. W pierwszym dniu tego owocnego Nowego Roku, proszę przyjąć moje gratulacje z powodu uzyskania większości w Izbie Karoliny Północnej.

Zdając sobie sprawę ze sprzecznych interesów, z jakimi będziecie mieli Państwo do czynienia podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego NC w latach 2023-2024, gorąco zachęcam do rozważenia w swojej aktywności interesów zwolenników Drugiej Poprawki, oraz wyborców którzy niestrudzenie pracowali aby stworzyć republikańską większość zdolną do obalenia wielu nakazów gubernatora Roya Coopera związanych z bronią.

Nawet poza projektem edukacji wyborczej GRNC “Remember in November”, który w wyborach 2022 roku rozprowadził 150,000 przewodników wyborczych, w tym 120,000 wysłanych bezpośrednio do wyborców posiadających broń, Fundusz Zwycięstwa Politycznego GRNC (GRNC-PVF) oraz nasz niezależny PAC, Judicial Fairness Project (JFP), były bardzo aktywne. Jak zapewne Państwo wiedzą, z rzadkimi wyjątkami, GRNC-PVF wspiera wybory kandydatów pro-gun poprzez wysoce wyrafinowany system niezależnych działań, które w skrócie opisane są poniżej.

Niezależne aktywności GRNC-PVF prowadzone w wyborach do Zgromadzenia Ogólnego i Kongresu:

792 535 wysłanych rekomendacji e-mailowych Funduszu Zwycięstwa Politycznego GRNC
42 831 wysłanych kart z rekomendacjami wyborczymi GRNC-PVF

19 765 dostarczonych automatycznych wiadomości telefonicznych GRNC-PVF
67 161 wysłanych wiadomości tekstowych Peer-to-Peer (P2P)

Działania w zakresie geofencingu:

W tym roku GRNC wprowadziła innowacyjne metody docierania do wyborców. Oprócz opisanych powyżej smsów P2P, GRNC wykorzystała technologię “geofencing”, aby dostarczyć:

1,717,501 wyświetleń na urządzeniach mobilnych wyborców posiadających broń.
Uzyskanie unikalnego zasięgu 29 477.
Uzyskanie 7 854 kliknięć w ekran.
W rezultacie wygenerowano 33 432 aktywności.

Z 34 kampanii wyborczych w których uczestniczyły GRNC-PVF i JFP, wygraliśmy 27, co daje wskaźnik wygranych na poziomie prawie 80%. GRNC-PVF i JFP były również bardzo aktywne w wyborach sędziowskich, po pierwsze poprzez włączenie rekomendacji sędziowskich do wszystkich alertów wyborczych, a po drugie poprzez prezentowanie kandydatów do Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego NC na eventach takich jak nasza impreza “Ring Steel for Freedom”, której przewodniczył senator-elekt Ted Budd.

Nie mam wątpliwości, że inne konserwatywne grupy interesu będą walczyć o Państwa cenne możliwości legislacyjne, ale jestem pewien, że żadna z nich nie przeprowadziła ekspresowych kampanii agitacyjnych o takim zasięgu, wyrafinowaniu i skuteczności, z jaką my wspieraliśmy kandydatów spod znaku Drugiej Poprawki w wyborach w 2022 roku.

W związku z tym, Zespół Działań Legislacyjnych GRNC będzie bardzo aktywny w nadchodzącej sesji – sesji, w której nasza agenda będzie obejmować tematy (ale nie musi być ograniczona tylko do tego):

– Posiadanie broni bez zezwolenia lub “konstytucyjne” noszenie ukrytej broni palnej
– Unieważnienie naszego archaicznego, pochodzącego z czasów Jima Crowa prawa o pozwoleniu na zakup pistoletu
– Ochronę instytucji religijnych poprzez wyeliminowanie “luki w prawie dotyczącej noszenia broni w kościele”.
– Ochrona długiej tradycji Karoliny Północnej w uprawianiu strzelectwa na terenie prywatnym.

Oczywiście GRNC będzie również nadal głośno sprzeciwiać się środkom kontroli broni, takim jak zwodnicza i niekonstytucyjna konfiskata broni w ramach “czerwonej flagi” – jestem pewien, że podzielacie nasze zdanie w tej materii.

Inne wątpliwe podmioty mogą twierdzić, że mówią w imieniu posiadaczy broni z Karoliny Północnej, ale wśród organizacji państwowych tylko Grass Roots North Carolina naprawdę reprezentuje interesy zwolenników Drugiej Poprawki w naszym stanie.

Biorąc pod uwagę nową władzę GOP-u, oraz rolę jaką odegrali posiadacze broni w jej powstawaniu, mam całkowitą pewność, że republikańskie przywództwo zakończy nasz frustrujący siedmioletni impas i posunie naprzód prawa zwolenników Drugiej Poprawki, którzy z niecierpliwością oczekują na nagrody na które tak ciężko pracowali.

Armatissimi e liberissimi, *.

Przewodniczący Grass Roots North Carolina

Dyrektor wykonawczy, Rights Watch International

Gospodarz programu “Broń, polityka i wolność”

F. Paul Valone

———————————————————————————————————————————-

* Słowa wypowiedziane po raz pierwszy przez Niccolo Machiavellego, ojca nowoczesnej polityki, w odniesieniu do powszechnie uzbrojonych i dlatego niepokonanych Szwajcarów. Armatissimi e liberissimi oznacza “najbardziej uzbrojeni, najbardziej wolni”. Jest to wyraz znaczenia prawa do broni dla wolności osobistej, jest to też credo GRNC.

W liście tym nie ma drwin w typie “przykryjemy czapkami tą wasz mały sejmik”. Nie ma tam nic, co w oczywisty sposób byłoby groźbą. Ale jeśli jesteś u władzy w legislaturze stanowej, to znasz twardą reputację GRNC, którą stowarzyszenie to zdobyło przez lata. Fakty podane w piśmie pokazują, że GRNC ma do dyspozycji żywą siłę polityczną. Fakty te mówią o niebezpieczeństwie przeciwstawiania się GRNC i o korzyściach, jakie można odnieść wspierając inicjatywy GRNC.

Opinia:

Kiedyś, będąc na oficjalnym stanowisku naukowym w administracji wojskowej, musiałem napisać list do innego departamentu. Musiał on być zatwierdzony przez szefa mojego szefa. Rozesłał on ten list po swoim departamencie z adnotacją – tak się pisze pisma.

List GRNC podpisany przez F. Paula Valone znacznie przewyższa moje dawne zdolności.

Tak się pisze list otwarty do władzy! (Jak ma się ten luksus i dzięki pracy ludzi nie trzeba pisać uprzejmej prośby z pozycji petenta – przyp. MR)

Dean Weingarten (gunwatch.blogspot.com)

tłumaczył MR