Transseksualizm a radykalizacja.

Przeprowadzone w Kanadzie, w 2022 roku, badanie wykazało, że młodzież identyfikująca się jako transseksualna jest znacznie bardziej narażona na “gwałtowną radykalizację”. (www.ncbi.nlm.nih.gov)

Badanie, zatytułowane “Meaning in Life, Future Orientation and Support for Violent Radicalization Among Canadian College Students During the COVID-19 Pandemic”, badało stopień w jakim różne grupy demograficzne były podatne na brutalną radykalizację.

Abstrakt badania objaśnia: “Pandemia COVID-19 zwiększyła poziom niepewności i polaryzacji społecznej w naszych społeczeństwach, upośledzając zdolność młodych ludzi do wyobrażenia sobie pozytywnej przyszłości i utrzymania poczucia sensownego celu w życiu.”

Dalej czytamy również:

W ramach optymalnego rozwoju młodzieży, obecne badanie analizuje związki pozytywnej orientacji na przyszłość, obecności i poszukiwania sensu życia oraz warunków z rozwojem gwałtownej radykalizacji (VR) w zróżnicowanej grupie kanadyjskich studentów college'u.

Autorzy badania wyjaśnili również pojęcie gwałtownej radykalizacji, mówiąc, że jest to “złożone i wielowymiarowe zjawisko definiowane jako proces, w którym jednostka lub grupa ludzi zwiększa swoje poparcie dla przemocy jako legalnego środka do osiągnięcia określonego (np. politycznego, społecznego i religijnego) celu.”

Badanie wskazało również, że “ogólnopopulacyjne postawy wobec legitymizacji niektórych form przemocy mogą zwiększać polaryzację społeczną i napędzać powstawanie grup ekstremistycznych, dostarczając w ten sposób argumentów dla kanalizowania rozpaczy i gniewu u wrażliwych jednostek.”

Badania objęły 3100 uczestników w wieku od 16 do 25 lat, z 18 różnych uczelni mających swoje siedziby w Quebecu w Kanadzie. Osoby identyfikujące się jako transpłciowe lub “zróżnicowane pod względem płci” stanowiły 2,5 procent uczestników, czyli 79 respondentów.

Stwierdzono, że “studenci transseksualni i niebinarni wykazywali wyższą podatność na VR w porównaniu do studentów, którzy identyfikowali się jako kobiety.” W rzeczywistości młodzież, która identyfikowała się jako transgender lub gender-diverse, była w najwyższym stopniu zagrożona gwałtowną radykalizacją. W badaniu czytamy:

Transgender i gender-diverse youth wyłaniają się jako grupa o najwyższym ryzyku podatności na VR. Jest to zgodne z wynikami ostatniego badania przeprowadzonego w czasie pandemii, które podkreśliło wysoki poziom narażenia na VR, jak również występowanie stresu psychologicznego wśród mniejszości płciowych.

Badanie przeprowadzone w 2011 roku w Szwecji (journals.plos.org) wykazało, że “kobiety-mężczyźni miały wyższe wskaźniki przestępczości niż kobiety z grupy kontrolnej … [i] nie różniły się pod tym względem od mężczyzn z grupy kontrolnej. Wskazuje to (…), że zmiana płci jest powiązana ze zwiększonym wskaźnikiem przestępczości zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. To samo było prawdziwe w odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy.”

Badania te zwróciły na siebie ponownie uwagę, po tym jak kobieta identyfikująca się jako osoba transpłciowa zabiła sześć osób, w tym troje małych dzieci, w Covenant Christian Academy w Nashville, Tennessee.

“Mamy manifest, mamy kilka zapisków które odnoszą się do tej daty, daty rzeczywistego zdarzenia”, powiedział dziennikarzom John Drake, szef policji w Nashville. “Mamy mapę zgodnie z którą to wszystko miało się odbyć”. Manifest nie został ujawniony.

Do strzelaniny doszło w pierwszym dniu “tygodnia manifestacji osób transgenderowych”.

Stan Tennessee niedawno zatwierdził przepisy, mające na celu ochronę dzieci przed interwencjami medycznymi które mają na celu zmianę płci pacjenta, w tym blokery dojrzewania, stosowanie hormonów płciowych czy operacje zmiany płci.

W trakcie jednego z protestów mających miejsce w następstwie wprowadzenia tych przepisów, który miał miejsce na południe od Nashville w Murfreesboro, uchwycono na wideo jednego z protestujących z banerem “TRANS GIRLS NEED GUNS”.

Spencer Lindquist (www.breitbart.com)

tłumaczył MR