Opinia: zarządzanie pandemią wirusa to jedna wielka katastrofa.

Chyba pojawia się globalny konsensus co do tego, że reakcje rządów na COVID-19, które obejmowały głównie lockdowny, ograniczenia mobilności i innych aspektów wolności, nakazy dotyczące masek i wymogi dotyczące szczepień, wyrządziły ogromne szkody. Kwestia ta jest czasami stawiana w kategoriach tego, czy reakcje rządów nie wyrządziły czasem więcej szkód niż sama epidemia. Ale to nie jest właściwe pytanie. Ta epidemia faktycznie miała miejsce. Pytanie brzmi, czy epidemia połączona z rządowymi ograniczeniami wolności była lepsza czy gorsza niż epidemia sama w sobie. Odpowiedź brzmi: gorsza. Efekt netto zarządzania pandemią przez władze był katastrofalnie zły.

Ten artykuł, opublikowany zaledwie kilka dni temu przez Kevina Bardosha z University of Washington i University of Edinburgh Medical School, analizuje obecną wiedzę na temat wpływu reakcji rządów związanej z COVID-19 na społeczeństwa (papers.ssrn.com):

Na początku pandemii Covid pojawiły się obawy, że lockdown i inne interwencje niefarmaceutyczne spowodują znaczne wielowymiarowe szkody społeczne. Niniejszy dokument kompleksowo ocenia globalny stan wiedzy na temat negatywnego wpływu na społeczeństwo, z naciskiem na jego rodzaj i skalę w latach 2020 i 2021.

Opracowano ramy szkód obejmujące 10 kategorii: zdrowie, gospodarka, dochody, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja, styl życia, relacje intymne, społeczność, środowisko i zarządzanie.

Analiza syntetyzuje 600 publikacji, koncentrując się na metaanalizach, przeglądach systematycznych, raportach globalnych i badaniach obejmujących wiele krajów. Te skumulowane badania akademickie pokazują, że szkody uboczne reakcji na pandemię były znaczne, szeroko zakrojone i pozostawią po sobie ślady krzywd obejmujące setki milionów ludzi w nadchodzących latach. Wiele przewidywań z początku pandemii znajduje szerokie poparcie w danych badawczych, w tym: wzrost nadmiarowej umieralności osób niebędących nosicielami COVID-19, pogorszenie zdrowia psychicznego, znęcanie się nad dziećmi i przemoc domowa, pogłębiające się globalne nierówności, brak bezpieczeństwa żywnościowego, utrata możliwości edukacyjnych, niezdrowy styl życia, polaryzacja społeczna, gwałtowny wzrost zadłużenia, zwijanie się demokracji i ograniczenie praw człowieka. Najbardziej ucierpieli młodzi ludzie, społeczeństwa i kraje o niższym statusie społeczno-ekonomicznym oraz kobiety i osoby z chorobami przewlekłymi.

“Krzywdy setek milionów ludzi”. To oczywiście rodzi pytanie, czy ci którzy bezmyślnie skrzywdzili setki milionów ludzi, zapłacą za to jakąkolwiek cenę? Z pewnością politycy, którzy podkreślali znaczenie wolności i minimalizowali szkody związane z lockdownami, tacy jak Ron DeSantis i Kristi Noem, wypadli na tym tle dość dobrze. Ale ci, którzy wprowadzali najbardziej niszczycielskie strategie, w tym Gavin Newsom, Donald Trump i Joe Biden, nie wydają się tutaj cierpieć. Chris Cuomo, prawdopodobnie najgorszy z najgorszych, stracił urząd, ale jest to spowodowane jego chamskim zachowaniem wobec kobiet, a nie tysiącami ludzi którzy niepotrzebnie stracili życie podczas jego urzędowania, lub milionami których życie zostało w tym czasie zdegradowane. A Anthony Fauci? Ten cieszy się spokojną i zasłużoną, o ile można tak powiedzieć, emeryturą.

Niektórzy wzywają do pociągnięcia Fauciego i innych do odpowiedzialności karnej, ale nie wskazano żadnych podstaw do takiego działania. Uważam jednak, że potrzebujemy politycznego rozliczenia. Ci, którzy wykorzystali COVID jako pretekst do wprowadzania faszystowskich rozwiązań, czyli np. Newsom, Gretchen Whitmer z Michigan i Tim Walz z Minnesoty, powinni zostać zdyskredytowani i usunięci z urzędu. Ale to jak dotąd się nie dzieje.

John Hinderaker (www.powerlineblog.com)

tłumaczył MR