Wyniki wyszukiwania dla: interpelacja

Interpelacja w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej, w odpowiedzi MON nie deklaruje potrzeby rozwoju WOT

Interpelacja w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej, w odpowiedzi MON nie deklaruje potrzeby rozwoju WOT Czytaj. →

Interpelacja posła Bartosza Józwiaka w sprawie pozwoleń na broń wydawanych przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

Interpelacja posła Bartosza Józwiaka w sprawie pozwoleń na broń wydawanych przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej Czytaj. →

Poselska interpelacja w sprawie broni palnej dowodzi, że MSWiA i Policja mają bardzo skromną wiedzę o zjawisku posiadania broni palnej

Poselska interpelacja w sprawie broni palnej dowodzi, że MSWiA i Policja mają bardzo skromną wiedzę o zjawisku posiadania broni palnej Czytaj. →

Interpelacja w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

Interpelacja w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Czytaj. →

Interpelacja w sprawie ochrony zabytkowej broni palnej

Interpelacja w sprawie ochrony zabytkowej broni palnej Czytaj. →

Interpelacja i odpowiedź na interpelację w sprawie zbiorów łusek gromadzonych przez Policję

Interpelacja i odpowiedź na interpelację w sprawie zbiorów łusek gromadzonych przez Policję Czytaj. →

Interpelacja w sprawie broni alarmowej o średnicy przewodu lufy do 6 mm

Interpelacja w sprawie broni alarmowej o średnicy przewodu lufy do 6 mm Czytaj. →

Interpelacja w sprawie licencji na uprawianie strzelectwa sportowego

Interpelacja w sprawie licencji na uprawianie strzelectwa sportowego Czytaj. →

Poselska interpelacja w sprawie wadliwych policyjnych Waltherów P99.

Poselska interpelacja w sprawie wadliwych policyjnych Waltherów P99. Czytaj. →

Interpelacja posła PiS Andrzeja Gawrona do MON, którą dzisiaj warto przypomnieć.

Interpelacja posła PiS Andrzeja Gawrona do MON, którą dzisiaj warto przypomnieć. Czytaj. →

Interpelacja i odpowiedź na interpelację w sprawie broni dla stowarzyszeń proobronnych.

Interpelacja i odpowiedź na interpelację w sprawie broni dla stowarzyszeń proobronnych. Czytaj. →

Interpelacja oraz odpowiedź na interpelację w sprawie zakazu noszenia oraz przemieszczania broni w stanie rozładowanym.

Interpelacja oraz odpowiedź na interpelację w sprawie zakazu noszenia oraz przemieszczania broni w stanie rozładowanym. Czytaj. →

Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych, w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych…

Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych, w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych… Czytaj. →

Projekt ustawy o broni i amunicji jaki ma wkrótce się znaleźć w Sejmie, wymaga istotnych poprawek

Dostałem do opiniowania projekt ustawy … Czytaj. →

Odnotowuję wzmożone zainteresowanie polityczne tematem dostępu do broni

Odnotowuję wzmożone zainteresowanie tematem broni. … Czytaj. →