Bywa, że wiara w nic zubaża ludzkie myślenie.

Bywa, że wiara w nic zubaża ludzkie myślenie. Czytaj. →