Broń ratuje majątek, czy na szczęście ofiary były bezbronne?

Broń ratuje majątek, czy na szczęście ofiary były bezbronne? Czytaj. →