Powszechny dostęp do broni palnej nie powoduje wzrostu zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Powszechny dostęp do broni palnej nie powoduje wzrostu zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Czytaj. →