Komendant Wojewódzki we Wrocławiu w 2016 roku w celu ochrony osobistej wydał… dwa pozwolenia na broń.

Komendant Wojewódzki we Wrocławiu w 2016 roku w celu ochrony osobistej wydał… dwa pozwolenia na broń. Czytaj. →


Przesłanką warunkującą przyznanie broni do ochrony osobistej, jest samo kwalifikowane zagrożenie, nie zaś skutek w postaci udanego zamachu na życie lub zdrowie

Moim zdaniem twierdzenie bardzo ważne niespotykane dotychczas w orzecznictwie sądowym, które wypowiedział WSA brzmi tak: podstawową przesłanką warunkującą przyznanie prawa posiadania broni palnej do ochrony osobistej, w świetle art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, jest samo kwalifikowane zagrożenie, nie zaś skutek w postaci udanego zamachu na życie lub zdrowie osoby ubiegającej się o pozwolenie na taką broń. Czytaj. →


Na podstawie sprawy ministra Cezarego Grabarczyka.

Moim zdaniem to, czy Pan minister zdawał eksternistycznie albo to czy nie zdawał wcale egzaminu, to sprawa zupełnie drugorzędna. Problem tkwi w nieco innym miejscu. Miejscu, którego nikt nie chce dotykać i publicznie nie ocenia. Miejsce to nazywa się: Policja. Czytaj. →