Strzelanie do tarczy ku chwale Ojczyzny i na zdrowie Franka wykonane!

Strzelanie do tarczy ku chwale Ojczyzny i na zdrowie Franka wykonane! Czytaj. →